Instrukcja obsługi PANASONIC KX-TW221PDBC

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC KX-TW221PDBC. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC KX-TW221PDBC będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC KX-TW221PDBC


PANASONIC KX-TW221PDBC : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1687 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC KX-TW221PDBC

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Instrukcja obsługi Stacjonarny bezprzewodowy telefon GSM Model KX-TW221 PD Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia oraz o zachowanie jej na przyszłość. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj rozdział “Ważne informacje” na str. Wyposażenie załączone w zestawie – Zasilacz sieciowy AC (nr części PNLV226CE): 1 szt. [. . . ] 20). Wykonywanie połączeń przy użyciu listy połączeń a MbN: Wybierz żądanego rozmówcę. a M N Wykonywanie połączeń przy użyciu książki telefonicznej Aby zapisać kontakt, patrz str. 16. Odbieranie połączeń Gdy odbierane jest wywołanie, miga kontrolka dzwonka. 1 R Aby zmienić język wyszukiwania: M#N a MbN: Wybierz żądany język. a R Naciśnij kilkukrotnie przycisk (od M0N do M9N), aby wyświetlić przypisany do niego kontakt. 12 TW221PDBC(pl-pl)_0317_ver101. pdf12 12 2015/03/17 20:09:14 Podstawowe funkcje obsługi 1 Podnieś słuchawkę i naciśnij M N lub MZN, gdy zadzwoni. R Aby odrzucić połączenie, naciśnij MeN. a a MbN: “Lista połączeń” a a MbN: Wybierz listę połączeń. a a : – “Nowa wiadomość” – “Wpisz do k-tel. ” – “Użyj numeru” – “Skasuj” 2 Aby zakończyć połączenie, naciśnij MeN lub umieść słuchawkę na ładowarce. Połączenia nieodebrane Jeśli połączenie przychodzące nie zostanie przyjęte, urządzenie traktuje je jako nieodebrane. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat “połączenie nieodebrane”. Naciskając przycisk funkcyjny pod ikoną , można przejść do widoku listy nieodebranych połączeń. Usługa poczty głosowej Poczta głosowa to usługa automatycznego odbioru połączeń oferowana przez operatora sieci. Najpierw musisz upewnić się, że zapisany numer dostępu do poczty głosowej jest prawidłowy. Lista połączeń Połączenia przychodzące, wychodzące i nieodebrane są przechowywane na liście połączeń (maksymalnie 10 połączeń każdego rodzaju). Uwaga: R Kiedy numer telefonu rozmówcy odpowiada numerowi telefonu zapisanemu na liście kontaktów, zapisana nazwa zostaje wyświetlona i zarejestrowana. – “Numer nieznany”: Nie otrzymano informacji na temat osoby dzwoniącej. – “Numer ukryty”: Osoba dzwoniąca nie wyraża zgody na podanie swojego numeru telefonu. Zapisywanie numeru dostępu do poczty głosowej 1 2 MbN: Wybierz . SMS” a 4 MbN: “Poczta głosowa” a 5 MbN: “Edytuj” a 13 TW221PDBC(pl-pl)_0317_ver101. pdf13 13 2015/03/17 20:09:14 Podstawowe funkcje obsługi 6 Wpisz numer dostępu do poczty głosowej (maks. a a MeN Uwaga: R Numer dostępu do poczty głosowej mógł zostać ustawiony fabrycznie. W takim przypadku nie trzeba wykonywać poniższych czynności, chyba że numer wymaga zmiany. litery (abc/αβγ), rozpoczynanie zdania z dużej litery (Abc/Αβγ), duże litery (ABC/ΑΒΓ) oraz cyfry (123). a R wykorzystywany wyłącznie w wiadomościach SMS. Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk M N w trybie gotowości. 2 Naciśnij MeN, aby zakończyć połączenie. – Aby zmienić język wprowadzania tekstu: a MbN: “Język wpis. ” a a MbN: Wybierz żądany język wprowadzania tekstu. a Wprowadzanie tekstu Do wprowadzania liczb i znaków służą przyciski cyfr. Po naciśnięciu przycisku wyświetlone zostaną wszystkie przypisane do niego znaki. – Naciśnij M N, aby skasować literę lub cyfrę na lewo od kursora. – Aby wprowadzić odstęp, naciśnij M N lub wybierz “ ” z listy symboli. Przykładowo, małe 14 Wiadomość SMS Tworzenie wiadomości 1 2 MbN: Wybierz . rob. ” a a MeN 5 Aby ręcznie wpisać numer telefonu: MbN: “Wpisyw. [. . . ] R Telefon może wyświetlać tylko obsługiwane przez siebie znaki. Kontakty na liście kontaktów nie są wyświetlane w sposób właściwy. Tekst na wyświetlaczu R Zmień język komunikatów wyświetlacza (str. Telefon generuje sygnały dźwiękowe i/lub na wyświetlaczu miga ikona . 3). Akumulator został w pełni R Wyczyść styki akumulatorów ( , ) i styki urząnaładowany, ale dzenia suchą ściereczką, po czym naładuj akumu– ikona nadal miga lub latory ponownie. Słychać szumy, wtrącenia R Telefon znajduje się w miejscu, gdzie występują i zanikanie dźwięku. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC KX-TW221PDBC

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC KX-TW221PDBC.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag