Instrukcja obsługi PANASONIC KX-TU329FX

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC KX-TU329FX. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC KX-TU329FX będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC KX-TU329FX


PANASONIC KX-TU329FX : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1310 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   PANASONIC KX-TU329FX (8380 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC KX-TU329FX

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Instrukcja obsługi Łatwy w użyciu telefon komórkowy Model KX-TU329 FX Dziękujemy za zakup produktu marki Panasonic. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia oraz o zachowanie jej na przyszłośd. Przed użyciem, proszę sprawdzid "Ważne Informacje” na stronie 12. Elementy wyposażenia – Zasilacz (Nr Części PNLV230CE): 1 szt. [. . . ] Aby usunąd pozycję z harmonogramu: – : “Usuo” : “Tak” Uwaga: Pozycje harmonogramu nie są usuwane automatycznie nawet po upływie wybranego czasu. Usuwanie wszystkich pozycji z harmonogramu 1 Naciśnij . 2 : “Kalendarz” 3 : “Usuo Wszystkie Elementy” 4 : Wybierz “Wszystko do Dziś” lub “Wszystkie Elementy”. 5 : “Tak” Dyktafon Możesz nagrywad dźwięki, które zostaną użyte jako komunikat głosowy lub dźwięk dzwonka. Można nagrać do 20 plików dźwiękowych. Nagrywanie komunikatu głosowego/dźwięku 1 Naciśnij . : Wybierz 2 : “Dyktafon” 30 . Podstawowe funkcje 3 : “Nagranie” 4 Naciśnij , aby zatrzymad nagrywanie. Słuchanie nagranego komunikatu głosowego/dźwięku 1 Naciśnij . : Wybierz 2 : “Dyktafon” 3 : “Lista” 4 : Wybierz pozycję z listy. 5 : “Odtwórz” . Usuwanie komunikatu głosowego/dźwięku 1 Naciśnij . 2 : “Dyktafon” 3 : “Lista” 4 : Wybierz pozycję z listy. 6 : “Tak” Połączenie priorytetowe Połączenie priorytetowe to funkcja, która pozwala zwrócid się do zarejestrowanych osób o pomoc poprzez wysłanie do nich wiadomości tekstowej (SMS) i wykonanie połączenia za pomocą przycisku (z tyłu telefonu). Telefon wygeneruje sygnał dźwiękowy i wyśle wiadomośd SMS, a następnie połączy się z numerem z listy. 5 numerów) na liście w wymaganej kolejności. Uwaga: może byd aktywowane nawet gdy telefon jest zamknięty. 44. 31 Podstawowe funkcje Procedura połączeo priorytetowych 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 (z tyłu telefonu) przez około 3 sekundy lub naciśnij go 3 razy w ciągu 3 sekund w trybie gotowości. Telefon wyśle zapisaną wiadomośd SMS (strona 33). Aby anulowad wysyłanie wiadomości SMS, naciśnij . 3 Telefon wybiera 1. Włączony jest system głośnomówiący. Aby przełączyd się na wkładkę słuchawkową, naciśnij . 4 Jeśli połączenie zostanie odebrane, można zacząd rozmowę. Możesz przejśd do kolejnej osoby, naciskając przez 3 sekundy w trakcie rozmowy. LUB Jeśli abonent jest zajęty, odrzuci połączenie lub nie odpowie w ciągu 20 sekund, telefon automatycznie wybierze następny numer. Telefon powtórzy sekwencję wysyłania wiadomości SMS i wybierania numerów z listy maksymalnie 2 razy. Uwaga: Aby przerwad procedurę połączeo priorytetowych, naciśnij w trakcie wybierania numeru. Procedura będzie kontynuowana, jeśli naciśniesz i przytrzymasz ponownie przez 3 sekundy w przeciągu 1 minuty od naciśnięcia . Zapisywanie priorytetowego numeru telefonu 1 Naciśnij . 2 : “Ustawienia Połączeo” 3 : “Połączenie Priorytetowe” 4 : “Połączenie z Numerem” 5 : Wybierz odpowiednią pozycję na liście numerów. 6 : “Wprowadzanie Ręczne” Aby dodad numer z listy kontaktów: : Wybierz kontakt. : “Dodaj z Listy” Jeśli chcesz edytowad numer telefonu, wybierz “Edytuj”. 32 Podstawowe funkcje 7 Wpisz nazwę kontaktu (strona 21). 8 : “Zapisz” 9 Wpisz numer telefonu kontaktu. Uwaga: Nie zaleca się zapisywania numerów instytucji publicznych, takich jak policja, służby ratownicze czy straż pożarna. Zapisywanie wiadomości SMS 1 Naciśnij . [. . . ] Wyjmij kartę SIM, kartę microSD i baterię z telefonu i pozostaw do wyschnięcia przez co najmniej 3 dni. Po dokładnym osuszeniu telefonu/ładowarki włóż kartę SIM, kartę microSD i baterię do telefonu. Następnie ponownie podłącz zasilacz AC, aby maksymalnie naładowad urządzenie przed użyciem. Jeśli telefon nie działa prawidłowo, skontaktuj się z punktem zakupu lub najbliższym serwisem Panasonic. Ostrzeżenie: Aby uniknąd trwałych uszkodzeo, nie próbuj suszyd urządzenia w kuchence mikrofalowej. Informacje Ogólne Telefon jest przeznaczony do działania w sieci GSM - Dual band GSM 900/1800 MHz. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC KX-TU329FX

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC KX-TU329FX.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag