Instrukcja obsługi PANASONIC KXTGE110PD

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC KXTGE110PD. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC KXTGE110PD będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC KXTGE110PD


PANASONIC KXTGE110PD : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (4731 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC KXTGE110PD

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] 24 Programowanie Blokada połączeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Informacje dotyczące instalacji i użytkowania telefonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Przydatne informacje Poczta głosowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Wykonywanie i odbieranie połączeń Uzyskiwanie połączeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Naciśnij w trakcie rozmowy, aby włączyć lub wyłączyć system głośnomówiący. Przyciski szybkiego wybierania Naciśnij przycisk, aby wyświetlić zapisany wpis. Klawiatura 9 10 15 Panasonic KX-TGE110PD. indd 15 12/21/2016 11:44:05 AM Pierwsze kroki 9 /Wybieranie impulsowe – tonowe/ Blokada klawiatury Wybierz gwiazdkę. Naciśnij w trakcie rozmowy, aby przełączyć wybieranie impulsowe na wybieranie tonowe. Mikrofon Wkładka słuchawkowa Wyświetlacz Opis ikon wyświetlacza znajduje się na strona 16. słuchawkę/Kasuj/Wstecz Naciśnij przycisk, aby zakończyć połączenie. Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund, aby włączyć słuchawkę. Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund, aby wyłączyć słuchawkę. Książka telefoniczna/Na dół Naciśnij przycisk, aby wyświetlić listę książki telefonicznej. Naciśnij przycisk, aby przejrzeć opcje menu, listę numerów do ponownego wybierania, listę połączeń i wpisy w książce telefonicznej. Ponowne wybieranie numeru/Lista abonentów wywołujących Naciśnij przycisk c w trybie gotowości, po czym wybierz żądaną listę, którą chcesz wyświetlić. Jeśli podczas rozmowy nadejdzie inne wywołanie, usłyszysz sygnał połączenia oczekującego. Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji abonenta wywołującego i identyfikacji połączenia oczekującego, po sygnale połączenia oczekującego na wyświetlaczu używanej słuchawki pojawi się informacja o 2. abonencie wywołującym. Uwaga: Jeśli numer abonenta wywołującego dokładnie pasuje do wpisu zapisanego w książce telefonicznej, zostanie wyświetlona nazwa. 1 c , “PON. WYB. NUM. ”, naciśnij L R L R Usuwanie numeru lub całej listy numerów do ponownego wybierania 2 3 4 5 przycisk O . O , aby potwierdzić lub b , aby powrócić do poprzedniego poziomu menu. L R L R L d R L L R R L R 19 Panasonic KX-TGE110PD. indd 19 12/21/2016 11:44:07 AM Wykonywanie i odbieranie połączeń 1 c , “PON. WYB. NUM. ”, naciśnij L R Kopiowanie numeru z listy numerów do ponownego wybierania do książki telefonicznej 2 3 4 5 6 przycisk O . Numer zostanie zapisany. LsR L R L L R R L R L R Lokalizator słuchawki Lokalizator słuchawki może służyć do przywoływania użytkownika lub do lokalizowania zagubionej słuchawki. Połączeń lokalizatora nie można odbierać za pomocą słuchawki. 1 p na bazie. 2 Aby przerwać dzwonienie, naciśnij L R dowolny przycisk. Uwaga: Patrz “Wskazówki dotyczące wprowadzania nazw i pisania” na strona 21. Blokowanie/ odblokowywanie klawiatury Klawiaturę można zablokować, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu przycisków podczas przenoszenia słuchawki. Uwaga: Kiedy klawiatura jest zablokowana, nadal można odbierać połączenia przychodzące i słuchawka będzie działać w normalny sposób. Po zakończeniu połączenia blokada klawiatury zostanie ponownie włączona. 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk k L — zostanie wyświetlony komunikat “KLAW ZABLOK” i ikona . 2 Aby odblokować klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj przycisk k ponownie. L R R 20 Panasonic KX-TGE110PD. indd 20 12/21/2016 11:44:07 AM Książka telefoniczna W książce telefonicznej można zapisać maks. 24 cyfry. Naciśnij i przytrzymaj przycisk b przez 1 sekundę, aby usunąć wszystkie znaki lub cyfry. L R LsR L L Książka telefoniczna Zapisywanie nazwy i numeru Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji abonenta wywołującego i chcesz wyświetlać nazwę abonenta wywołującego zamiast numeru, zapisz cały numer telefonu razem z numerem kierunkowym w książce telefonicznej. Pod tą samą nazwą można zapisać wiele wpisów. [. . . ] WAŻNE Przywrócenie w telefonie ustawień domyślnych usunie wszystkie wpisy z listy połączeń. Bieżące ustawienia słuchawki i bazy także zostaną zresetowane. 4 O , aby potwierdzić lub b , aby powrócić do poprzedniego menu. Telefon automatycznie uruchomi się ponownie. L L L u d R L d R L R R R L R L R Uwaga: Po zresetowaniu słuchawka poprosi o zresetowanie daty i godziny, patrz strona 27. DD/MM 24 GODZ. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC KXTGE110PD

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC KXTGE110PD.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag