Instrukcja obsługi PANASONIC KX-TGD310PD

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC KX-TGD310PD. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC KX-TGD310PD będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC KX-TGD310PD


PANASONIC KX-TGD310PD : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2571 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC KX-TGD310PD

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Instrukcja obsługi Cyfrowy Telefon Bezsznurowy Model KX-TGD310PD Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj rozdział “Pierwsze kroki” na str. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia oraz o zachowanie jej na przyszłość. Aby zapewnić właściwe działanie urządzenia, najpierw należy zmienić ustawienia regionalne wskazując nazwę kraju użytkowania produktu (str. Niezależnie od wybranego kraju użytkowania, można zmienić język komunikatów MENU telefonu (str. [. . . ] *8 To menu nie jest wyświetlane, kiedy tryb retransmisji jest ustawiony na “Włączony”. *9 Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji abonenta wywołującego i chcesz widzieć informacje o abonencie wywołującym po podniesieniu słuchawki z bazy lub ładowarki w celu odebrania połączenia, wyłącz tę funkcję. *10 Czas ponownego przywołania/czas Flash zależy od centrali telefonicznej lub centrali abonenckiej (PBX). *11 Aby uniemożliwić innym użytkownikom przyłączenie się do rozmów zewnętrznych innego użytkownika, włącz tę funkcję. *12 To menu nie jest wyświetlane w czasie przewijania menu wyświetlacza. Występuje ono tylko w kodzie bezpośredniego dostępu do funkcji. 27 TGD310PD(pl_pl)_0926_ver110. pdf 27 2016/09/26 11:24:43 Programowanie *13 Ta ikona menu jest wyświetlana, gdy lokalizator kluczy nie został zarejestrowany. Alarm Alarm będzie dzwonił o wybranym czasie przez 1 minutę, następnie będzie dzwonił ponownie 5 razy w 5-cio minutowych przerwach (funkcja drzemki). Na każdej słuchawce można zaprogramować 3 różne godziny alarmów. Przy każdej godzinie można wybrać jeden z 3 rodzajów alarmu (jednorazowo, codziennie albo tygodniowo). Ważne: R Sprawdź, czy ustawienie daty i czasu jest prawidłowe (str. a MOKN R Zalecamy wybranie innego dzwonka niż dla połączeń zewnętrznych. a MOKN MOKN a M N Uwaga: R Naciśnij M N, aby całkowicie wyłączyć alarm. R Jeżeli ktoś korzysta ze słuchawki, alarm nie zadzwoni dopóki słuchawka nie znajdzie się w trybie gotowości. R Naciśnij dowolny przycisk lub M N, aby wyłączyć dźwięk, zostawiając funkcję drzemki włączoną. R Aby wykonać połączenie zewnętrzne w czasie włączonej funkcji drzemki, wyłącz tę funkcję, zanim wykonasz połączenie. 1 2 3 M N#720 MbN: Wybierz żądany alarm. “Codziennie” Alarm będzie dzwonił codziennie o zaprogramowanej porze. “Co tydzień” Alarm zadzwoni co tydzień o ustawionym czasie. Tryb - nie przeszkadzać Tryb - nie przeszkadzać umożliwia wybranie czasu, w którym słuchawka nie będzie sygnalizować dzwonkiem połączeń zewnętrznych. Ta funkcja jest użyteczna, jeżeli nie chcesz, aby Ci przeszkadzano w danym czasie, np. 20), można także określić kategorie abonentów wywołujących, których tryb nie przeszkadzać nie dotyczy, a więc w przypadku których słuchawka będzie dzwonić (wymagane korzystanie z usługi identyfikacji abonenta wywołującego). Ważne: R Sprawdź, czy ustawienie daty i czasu jest prawidłowe (str. R Zaprogramowany alarm będzie dzwonił pomimo włączenia trybu - nie przeszkadzać. 4 Wykonaj czynność zgodnie ze swoim wyborem w punkcie 3. a MOKN n Co tydzień: MbN: Wybierz żądany dzień tygodnia i naciśnij M N. a MOKN Włączanie/wyłączanie trybu - nie przeszkadzać 1 28 M N#238 TGD310PD(pl_pl)_0926_ver110. pdf 28 2016/09/26 11:24:43 Programowanie 2 3 4 MbN: Wybierz żądane ustawienie. [. . . ] Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usług telefonicznych. R Jeśli urządzenie jest podłączone do innego sprzętu telefonicznego, odłącz je i podłącz bezpośrednio do gniazda ściennego. R Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. R W zależności od dostawcy usług telefonicznych, urządzenie może wyświetlać informacje o abonencie wywołującym dopiero po 2 dzwonku albo później. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC KX-TGD310PD

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC KX-TGD310PD.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag