Instrukcja obsługi PANASONIC KX-TGA860FX

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC KX-TGA860FX. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC KX-TGA860FX będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC KX-TGA860FX


PANASONIC KX-TGA860FX : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (8793 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC KX-TGA860FX

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Można wybrać “ “ ”, “ “ ”, “ “ ” albo “ ”, “ ”, “ ”, “ ”. ” , “ ” , “ ” , “ ” , “ ” , ” , “ ” , “ ” , ” , 1 8/1 (środkowy przycisk funkcyjny) (11) 2 {r}: Wybierz odpowiedni język. S M s {ic} Rejestrowanie słuchawki w bazie Upewnij się, że słuchawka jest włączona. Jeśli tak nie jest, włącz słuchawkę, naciskając przez kilka sekund {ic}. [. . . ] Po upewnieniu się, że dym przestał wydobywać się z urządzenia, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym. Instalacja • Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj produktu na działanie deszczu lub wilgoci. € Urządzenia nie należy umieszczać ani używać w pobliżu sprzętu sterowanego automatycznie, np. Fale radiowe emitowane przez urządzenie mogą zakłócić działanie tego typu sprzętu, prowadząc do wypadków. Bezpieczeństwo obsługi • Korzystanie ze słuchawki przy dużej głośności może spowodować utratę słuchu. Z tego powodu należy zadbać o umieszczenie urządzenia w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilającego. Akumulatory • Zalecamy używanie akumulatorów dołączonych w zestawie albo dodatkowych/ zastępczych akumulatorów opisanych w instrukcji obsługi bazy, gdzie zamieszczono informacje o wymianie akumulatorów. Uwolniony elektrolit z akumulatorów powoduje korozję i może być przyczyną oparzeń lub uszkodzenia oczu i skóry. Elektrolit jest toksyczny i może spowodować obrażenia, jeśli dostanie się do przewodu pokarmowego. Nie należy dopuścic do kontaktu akumulatorów z materiałami przewodzącymi prąd, takimi jak pierścionki, bransolety i klucze. Akumulatory lub materiały przewodzące mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia. € Należy używać wyłącznie akumulatorów dołączonych do tego urządzenia lub wskazanych w specyfikacji i ładować je zgodnie ze wskazówkami i ograniczeniami przedstawionymi w niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować wyciek elektrolitu lub wybuch akumulatorów. Zasady bezpieczeństwa Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub urazów, korzystając z produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m. Wanny, umywalki, zlewu lub pralki, w wilgotnych piwnicach ani w pobliżu basenu. Nie korzystaj z telefonu, aby zgłosić nieszczelność instalacji gazowej, jeżeli znajdujesz się w pobliżu źródła nieszczelności. Sprawdź, czy istnieją lokalne zalecenia odnośnie utylizacji tego typu odpadów i zastosuj się do nich. ZACHOWAJ TE ZALECENIA Informacje dodatkowe • Używanie tego produktu w pobliżu urządzeń elektrycznych może powodować zakłócenia. [. . . ] Dotyczy użytkowników biznesowych działających na terenie Unii Europejskiej Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych informacji. Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w państwach trzecich Niniejsze symbole (1, 2, 3) obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć się w/w urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie właściwego sposobu wyrzucania tego rodzaju przedmiotów. Dotyczy symbolu baterii/akumulatorów Ten symbol (2) może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego (3). [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC KX-TGA860FX

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC KX-TGA860FX.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag