Instrukcja obsługi PANASONIC KX-TG1612PD

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC KX-TG1612PD. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC KX-TG1612PD będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC KX-TG1612PD


PANASONIC KX-TG1612PD : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2018 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC KX-TG1612PD

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] TG1611_1711PD(pd-pd). book Page 1 Wednesday, February 11, 2015 12:57 PM Instrukcja obsługi Cyfrowy Telefon Bezsznurowy Model KX-TG1611PD KX-TG1612PD KX-TG1711PD KX-TG1712PD Na ilustracji pokazano model KX-TG1611. Na ilustracji pokazano model KX-TG1711. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj rozdział “Pierwsze kroki” na str. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia oraz o zachowanie jej na przyszłość. Urządzenie jest kompatybilne z usługą identyfikacji abonenta wywołującego. Należy zwrócić się do operatora/firmy telekomunikacyjnej z prośbą o uruchomienie usługi. [. . . ] 19. W przypadku korzystania z usługi połączenia oczekującego lub identyfikacji rozmowy oczekującej Aby skorzystać z usługi połączenia oczekującego lub identyfikacji rozmowy oczekującej, należy wcześniej zakupić te usługi od dostawcy usług/ firmy telefonicznej. Jeśli podczas rozmowy nadejdzie inne wywołanie usłyszysz sygnał połączenia oczekującego. 16 TG1611_1711PD(pd-pd). book Page 17 Wednesday, February 11, 2015 12:57 PM Książka telefoniczna Książka telefoniczna słuchawki Książka telefoniczna umożliwia wykonywanie połączeń bez potrzeby ręcznego wybierania numeru. Można zarejestrować 50 nazw i numerów telefonicznych oraz sprawdzić liczbę wpisów (str. 17). Edycja wpisu i nawiązywanie połączenia 1 2 Znajdź wymagany wpis (str. s {j/OK} {r}: “ZMIEŃ&POŁĄCZ” s {j/OK} s Naciśnij {3} lub {4}, aby przesunąć kursor. s {C} Usuwanie wpisów Usuwanie pojedynczych wpisów Rejestrowanie wpisów 1 {k} 2 {r}: “NOWY WPIS” s {j/OK} 3 Wpisz nazwisko (maks. s {j/OK} L Można zmienić tryb wpisywania znaków naciskając {k} (str. s {j/OK} 2 razy L Aby zarejestrować kolejne wpisy, naciśnij {j/OK} i powtórz czynności od punktu 3. s {j/OK} {r}: “USUŃ” s {j/OK} 2 razy {ic} Usuwanie wszystkich wpisów {k} {r}: “KAS. WSZYST. ” s {j/OK} 2 razy {ic} 4 Wybieranie łańcuchowe Funkcja ta umożliwia wybieranie numerów z książki telefonicznej w trakcie trwania połączenia. w celu wybrania numeru dostępowego karty telefonicznej lub kodu PIN konta bankowego, które zapisano w książce telefonicznej, bez potrzeby ręcznego wybierania numeru. Uwaga: L Rejestrując numer dostępowy karty telefonicznej lub kod PIN jako wpis w książce telefonicznej, w razie potrzeby naciśnij przycisk {P}, aby wstawić pauzy po numerze lub kodzie PIN (str. L W przypadku korzystania z impulsowego wybierania, należy nacisnąć * przed wybraniem {k} w 1 kroku, aby włączyć tymczasowo tonowy tryb wybierania. Przy rejestrowaniu wpisów w książce telefonicznej zaleca się dodawanie * na początku numerów, które mają być wybierane łańcuchowo (str. 17). 5 1 2 3 Sprawdzanie liczby wpisów {k} {r}: “WPISÓW” s {j/OK} {ic} Znajdowanie i wybieranie wpisów w książce telefonicznej Przewijanie wszystkich wpisów 1 2 3 4 {k} {r}: “POKAŻ LISTĘ” s {j/OK} {r}: Wybierz wymagany wpis. s {r}: “NR WIDOK” s {j/OK} Aby powrócić, naciśnij {C}. s {j/OK} 2 {r}: “EDYCJA” s {j/OK} 3 W razie potrzeby edytuj nazwisko/nazwę 4 5 (maks. s {j/OK} 2 razy {ic} 17 TG1611_1711PD(pd-pd). book Page 18 Wednesday, February 11, 2015 12:57 PM Programowanie Funkcje programowane przez użytkownika Użytkownik może dostosować urządzenie do swoich potrzeb, programując poniższe funkcje za pomocą słuchawki. Sposób poruszania się po menu telefonu w czasie programowania 1 {j/OK} 2 Naciśnij {V} lub {^}, aby wybrać wymagane menu główne. s {j/OK} 3 Naciśnij {V} lub {^}, aby wybrać wymagany element w podmenu 1. s {j/OK} L Procedura może być nieco inna w zależności od programowanej funkcji. Uwaga: L W poniższej tabeli < > oznacza ustawienia domyślne. 4 Menu główne USTAW. DZWON. Podmenu 1 GŁOŚNOŚĆ*1 <GŁOŚNOŚĆ 5> DZWONEK*2 <DZWONEK 1> Podmenu 2 – – – TRYB ALARMU <WYŁĄCZONY> ILOŚĆ POWT. <3 MINUT(Y)> DZWONEK <DZWONEK 1> GŁOŚNOŚĆ <GŁOŚNOŚĆ 5> Strona 16 – 13 USTAW. [. . . ] Przyczyna/rozwiązanie L Należy wykupić abonament na usługę identyfikacji abonenta wywołującego. L Jeśli urządzenie jest podłączone do innego sprzętu telefonicznego, odłącz je i podłącz bezpośrednio do gniazda ściennego. L Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. L Zależnie od dostawcy usług/operatora urządzenie może wyświetlać informacje o abonencie wywołującym dopiero po 2 dzwonkach albo później. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC KX-TG1612PD

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC KX-TG1612PD.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag