Instrukcja obsługi PANASONIC KX-HNS105NE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC KX-HNS105NE. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC KX-HNS105NE będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC KX-HNS105NE


PANASONIC KX-HNS105NE : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (782 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC KX-HNS105NE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Om metallföremål kommer in För din säkerhet Förhindra allvarliga personskador, dödsfall och egendomsskador genom att läsa det här avsnittet noga innan produkten används på ett säkert och korrekt sätt. [. . . ] R För maximal räckvidd och störningsfri kommunikation ska basenheten placeras: – på en praktisk, hög och central plats inomhus där det inte finns några hinder mellan produkten och basenheten. Tv- och radioapparater, persondatorer, trådlösa enheter och andra telefoner. Bortskaffning av uttjänt utrustning (endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem) Om denna symbol finns på produkterna, förpackningarna och/eller medföljande dokumentation, betyder det att förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte får blandas med vanliga hushållssopor. När du kasserar dem på rätt sätt hjälper du till att spara på värdefulla resurser och förebygger en potentiell negativ inverkan på människors hälsa och på miljön. Anmärkning: R Se till att basenhetens och sirenen nätadaptrar är ansluta och att båda enheter är strömsatta innan du registrerar sirenen. R I direkt solljus R Områden som regelbundet utsätts för ånga och fett, såsom kök R Nära eld eller värmeelement R Nära magnetfält (som i närheten av mikrovågsugnar och magneter) 10 KX-HNS105NE_(sv_sv)_0111_ver. [. . . ] € Larmsystem Du kan använda appen för att larma på och av systemet, bekräfta aktuell status och visa en logg över tidigare händelser. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC KX-HNS105NE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC KX-HNS105NE.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag