Instrukcja obsługi PANASONIC KX-HNS104NE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC KX-HNS104NE. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC KX-HNS104NE będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC KX-HNS104NE


PANASONIC KX-HNS104NE : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (902 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC KX-HNS104NE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] För din säkerhet Förhindra allvarliga personskador, dödsfall och egendomsskador genom att läsa det här avsnittet noga innan produkten används på ett säkert och korrekt sätt. [. . . ] Pdf 6 2017/01/04 14:46:46 Viktig information Bortskaffning av uttjänta batterier och utrustning (endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem) dina lokala myndigheter eller din lokala återförsäljare och fråga efter rätt metod för avfallshantering. När du kasserar dem på rätt sätt hjälper du till att spara på värdefulla resurser och förebygger en potentiell negativ inverkan på människors hälsa och på miljön. Pdf 7 2017/01/04 14:46:46 Installation Delarnas namn och funktion Indikator Grön, fast sken Röd, fast sken Röd, blinkar Status Inget krossat glas detekterat Krossat glas detekterat Sensorn befinner sig utanför basenhetens räckvidd Registreringsläge (du tryckte och höll ner N) M Ingen batteriström Grön, blinkar långsamt Av A B C D Anmärkning: R LED-indikatorn indikerar inte givarestatus om givaren inte har registrerats (sid 10). R I direkt solljus R Områden som regelbundet utsätts för ånga och fett, såsom kök R Nära eld eller värmeelement R Nära magnetfält (som i närheten av mikrovågsugnar och magneter) 11 KX-HNS104NE_(sv_sv)_0104_ver. R Installera givaren i enlighet med standarden för Installation och klassificering av inbrotts- och överfallslarmsystem, UL 681. Monteringsexempel*1 med bakkåpa och adapter för väggmontering 1 A Bakkåpa *1 2 B Adapter för väggmontering förekomma om givaren är pålarmad och installerad i ett kök, garage, hobbyrum, trapphus, badrum etc. [. . . ] € Larmsystem Du kan använda appen för att larma på och av systemet, bekräfta aktuell givarestatus och visa en logg över tidigare händelser. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC KX-HNS104NE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC KX-HNS104NE.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag