Instrukcja obsługi PANASONIC KX-HNS102FX

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC KX-HNS102FX. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC KX-HNS102FX będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC KX-HNS102FX


PANASONIC KX-HNS102FX : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1230 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   PANASONIC KX-HNS102FX (574 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC KX-HNS102FX

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Znaki towarowe R iPhone i iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc. , zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. R Microsoft, Windows i Internet Explorer to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. R Wszystkie inne znaki towarowe i znaki fabryczne wymienione w niniejszej Instrukcji są własnością odnośnych producentów. 3 HNS102FX_(pl_pl)_0125_ver. 002. pdf 3 2016/01/25 16:25:06 Ważne informacje O systemie R Niniejszy system jest systemem pomocniczym, którego zadaniem nie jest zapewnienie całkowitej ochrony przed utratą mienia. Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty mienia w czasie pracy tego systemu. [. . . ] Dotyczy symbolu baterii/akumulatorów Ten symbol (B) może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim przypadku spełnia on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego. 6 HNS102FX_(pl_pl)_0125_ver. 002. pdf 6 2016/01/25 16:25:06 Ważne informacje Uwaga dotycząca procedury wyjmowania akumulatora Patrz “Wkładanie akumulatorów” na str. 9. 7 HNS102FX_(pl_pl)_0125_ver. 002. pdf 7 2016/01/25 16:25:06 Ustawienia Nazwy i funkcje części Wskaźnik Zielony, świeci Czerwony, świeci Czerwony, pulsuje Zielony, powoli pulsuje Wyłączenie Stan Nie wykryto ruchu Wykryto ruch Czujnik znajduje się poza zasięgiem huba Tryb rejestracji (po naciśnięciu i przytrzymaniu N) przycisku M Akumulator wyczerpany A B C D Uwaga: R Wskaźnik LED nie wskazuje stanu czujnika, jeżeli czujnik nie został zarejestrowany (str. 9). E Czujnik podczerwieni Wskaźnik LED MHIGHN/MLOWN (Wysoka/niska) Używany do zmiany czułości czujnika (str. Pokrywa tylna M N Używany do potwierdzania stanu czujnika lub do rejestracji czujnika w hubie. Opis konfiguracji 1 Wstępna konfiguracja Upewnij się, że możesz uzyskać dostęp do systemu za pomocą urządzenia przenośnego. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja konfiguracji systemu huba. Rejestracja Wymagana, jeżeli czujnik ruchu zakupiono oddzielnie (nie jako część zestawu). Sprawdzenie obszaru użytkowania Przeczytaj informacje zawarte w niniejszym dokumencie, aby się upewnić, że wybrany obszar użytkowania jest odpowiedni do zapewnienia prawidłowego działania. 2 3 Wskaźnik LED Aby potwierdzić stan czujnika, naciśnij przycisk M N i sprawdź wskaźnik LED. Po potwierdzeniu stanu czujnika zalecamy jak najszybciej wyłączyć wskaźnik LED, ponownie naciskając przycisk M N, aby wydłużyć czas pracy baterii. 4 8 HNS102FX_(pl_pl)_0125_ver. 002. pdf 8 2016/01/25 16:25:06 Ustawienia 5 Instalacja Zamontuj czujnik ruchu w wybranym miejscu. 3 Załóż pokrywę tylną. R Umieść pokrywę tak, aby znak “ ” był skierowany w górę, a następnie wsuń pokrywę. Wkładanie akumulatorów R UŻYWAJ WYŁĄCZNIE akumulatorów alkalicznych AA (LR6). W tym celu naciśnij jej górne boki (A) i zsuń ją w dół (B). A B 2 Włóż akumulatory. Rejestracja czujnika ruchu Ta procedura nie jest wymagana w przypadku urządzeń, które wchodzą w skład zestawu. Możesz zarejestrować każde urządzenie za pomocą przycisków do rejestracji lub aplikacji [Home Network]. 9 HNS102FX_(pl_pl)_0125_ver. 002. pdf 9 2016/01/25 16:25:06 Ustawienia Korzystanie z przycisków do rejestracji 1 Hub: niezawodnego działania. Zasięg wykrywania Czujnik ruchu 2 Odległość od wykrywanego poruszającego się obiektu: około 5 m Uwaga: R Jeżeli różnica temperatury pomiędzy obiektem a otoczeniem jest bardzo mała, np. Analogicznie w przypadku dużych różnic temperatury pomiędzy obiektem a otoczeniem, np. R Przeszkody znajdujące się przed czujnikiem podczerwieni uniemożliwiają wykrywanie ruchu. Kierunek ruchu Obiekty poruszające się poprzecznie przed czujnikiem ruchu są łatwiejsze do wykrycia, natomiast przedmioty znajdujące się 11 HNS102FX_(pl_pl)_0125_ver. 002. pdf 11 2016/01/25 16:25:06 Ustawienia Sprawdzanie obszaru użytkowania Zasięg komunikacji bezprzewodowej Zasięg komunikacji bezprzewodowej poszczególnych urządzeń w systemie licząc od huba wynosi około 50 m w pomieszczeniach i około 300 m na zewnątrz. Komunikacja bezprzewodowa może nie działać prawidłowo, jeśli między hubem i innymi urządzeniami znajdują się następujące przeszkody: R Metalowe drzwi lub siatki R Ściany zawierające izolację z blachy aluminiowej R Ściany wykonane z betonu lub blachy stalowej falistej R Okna wyposażone w szyby zespolone jednokomorowe R Kilka ścian R W przypadku używania poszczególnych urządzeń na różnych kondygnacjach lub w różnych budynkach Uwaga: R Aby sprawdzić stan komunikacji czujnika N. Jeżeli ruchu, naciśnij przycisk M wskaźnik LED świeci się na zielono lub czerwono, komunikacja pomiędzy czujnikiem a hubem działa prawidłowo. Jeżeli wskaźnik LED pulsuje na czerwono, czujnik znajduje się poza zasięgiem huba. R Obszary, w których występują tłuszcz i para wodna, np. kuchnia R Obszary w pobliżu ognia lub urządzeń grzewczych R Obszary w pobliżu pól magnetycznych (np. w pobliżu kuchenek mikrofalowych lub magnesów) R Obszary, w których występują skrajne zmiany temperatur, np. [. . . ] 72 mm ´ 73 mm ´ 39 mm – Z przymocowanym uchwytem do montażu na ścianie: Ok. 72 mm ´ 73 mm ´ 61 mm Masa (ciężar) – Z przymocowaną pokrywą tylną: Ok. 70 g, bez akumulatorów – Z przymocowanym uchwytem do montażu na ścianie: Ok. 77 g, bez akumulatorów Przy temperaturze otoczenia wynoszącej ok. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC KX-HNS102FX

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC KX-HNS102FX.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag