Instrukcja obsługi PANASONIC KX-HNH100FX

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC KX-HNH100FX. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC KX-HNH100FX będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC KX-HNH100FX


PANASONIC KX-HNH100FX : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (12577 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   PANASONIC KX-HNH100FX (1120 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC KX-HNH100FX

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Instrukcja obsługi System Sieci Domowej Cyfrowa Słuchawka Bezprzewodowa Model KX-HNH100FX Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj rozdział “Pierwsze kroki” na str. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia oraz o zachowanie jej na przyszłość. Aby używać urządzenia w swoim regionie, najpierw należy zmienić język komunikatów wyświetlacza (str. 33), a następnie ustawienie regionu odpowiednio do danego regionu (str. [. . . ] R Aby anulować wybraną kategorię, ponownie naciśnij ten sam przycisk. MOKN a MeN 1 2 3 4 MCN ( ) MbN: Wybierz wpis, który ma być blokowany. aM N MbN: “Zap. identyfik. ” a MOKN MbN: “Blok. połącz. niechcianych” a MOKN 3 5 MbN: “Tak” a MOKN a MeN n Wpisując numery telefonu: 1 2 3 4 5 1 M M N#217 N a MbN: “Dodaj” a MOKN MbN: “Pojedynczy numer” a MOKN Wpisz numer telefonu (maks. MOKN a MeN Blok. połącz. niechcianych Ta funkcja odrzuca połączenia od niepożądanych abonentów wywołujących (tylko abonenci korzystający z usługi identyfikacji abonenta wywołującego). W czasie zapisywania numerów telefonów na liście blokowanych połączeń (maks. 250) będą dostępne następujące pozycje: – “Pojedynczy numer”: Urządzenie może odrzucać połączenia z określonych numerów telefonu. Zapisywanie zakresu numerów M N#217 31 HNH100FX_(pl_pl)_0209_ver. 030. pdf 31 2016/02/11 13:21:55 Programowanie 2 3 4 5 MbN: “Zakres numerów” a MOKN M N a MbN: “Dodaj” a MOKN Wpisz żądany numer (2-8 cyfr). MOKN a MeN Pozostałe programowanie Zmiana nazwy słuchawki Możesz zmienić nazwę słuchawki. Ułatwi to identyfikację słuchawek w przypadku połączeń wewnętrznych, przekazywania połączeń do innych słuchawek itp. Można zaznaczyć, czy nazwa słuchawki ma być wyświetlana w trybie gotowości. W przypadku wybrania elementu “Tak” bez wprowadzenia nazwy słuchawki, wyświetlone zostaną nazwy “Słuchawka 1” do “Słuchawka 6”. Blokowanie połączeń przychodzących bez wyświetlanego numeru telefonu Możesz odrzucać połączenia, kiedy nie jest wyświetlany numer telefonu, na przykład od prywatnych abonentów wywołujących. 1 2 M N#240 MbN: Wybierz żądane ustawienie. a MOKN 2 razy a MeN Wyświetlanie/edytowanie/kasowanie blokowanych numerów 1 2 3 4 M N#217 MbN: “Pojedynczy numer” lub “Zakres numerów”a MOKN MbN: Wybierz żądany wpis. a MOKN a MeN Aby usunąć numer: M N a MbN: “Tak” a MOKN a MeN Restrykcja połączeń Użytkownik może uniemożliwić wybieranie określonych numerów z wybranych słuchawek. Można określić maksymalnie 6 zablokowanych numerów telefonów i wybrać słuchawki, których mają dotyczyć te ograniczenia. Zaprogramowanie tutaj numerów kierunkowych uniemożliwi łączenie się z danej słuchawki z jakimkolwiek numerem telefonu o takim numerze kierunkowym. Uwaga: R Podczas edycji naciśnij wymagany przycisk na klawiaturze, aby dodać numer, lub przycisk MCN, aby go skasować. 1 2 M N#256 Wprowadź kod PIN huba (domyślny: “0000”). R Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem. R Symbol “ ” jest wyświetlany obok wybranego numeru słuchawki. a MOKN 3 Kasowanie wszystkich blokowanych numerów 1 2 3 4 5 32 M N#217 MbN: “Pojedynczy numer” lub “Zakres numerów”a MOKN M N a MbN: “Usuń wszystko” a MOKN MbN: “Tak” a MOKN MbN: “Tak” a MOKN a MeN 4 5 HNH100FX_(pl_pl)_0209_ver. 030. pdf 32 2016/02/11 13:21:55 Programowanie Wpisz numer telefonu lub numer kierunkowy, który ma być zablokowany (maks. a MOKN a MeN Uwaga: R Ta funkcja pozwala także wybrać urządzenie przenośne za pomocą słuchawki, jeśli jest ono zarejestrowane w hubie. 45). 6 Rejestracja słuchawki w hubie Jeśli słuchawka z jakiegoś powodu nie jest zarejestrowana w hubie (np. jest wyświetlana ikona , chociaż słuchawka znajduje się blisko huba), należy ją ponownie zarejestrować. 1 2 Słuchawka: M N#130 Hub: Naciśnij i przytrzymaj przycisk M A HANDSET/LOCATORN, aż wskaźnik LED zacznie powoli pulsować na zielono. R Jeśli zaczną dzwonić wszystkie zarejestrowane słuchawki, naciśnij ponownie przycisk M A HANDSET/ LOCATORN, aby przerwać dzwonienie i powtórz czynności opisane w tym punkcie. Słuchawka: MOKN a Zaczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się “PIN (Hub)”. [. . . ] Wybierz dla pierwszego dzwonka ustawienie “Wyłączony” (str. R Zmień nazwę w książce telefonicznej, aby zmieściła się w 1 linii tekstu (str. 22). Dane o abonencie wywołującym są wyświetlane z opóźnieniem. Nazwa zapisana w książce telefonicznej nie jest w pełni wyświetlana, gdy odbierane jest zewnętrzne połączenie. Automat zgłoszeniowy Problem Urządzenie nie nagrywa nowych wiadomości. R Możliwe, że usługa poczty głosowej dostawcy usług telefonii stacjonarnej odbiera połączenia, zanim może to zrobić automat zgłoszeniowy urządzenia. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC KX-HNH100FX

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC KX-HNH100FX.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag