Instrukcja obsługi PANASONIC KX-HNC800EX

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC KX-HNC800EX. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC KX-HNC800EX będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC KX-HNC800EX


PANASONIC KX-HNC800EX : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (4692 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC KX-HNC800EX

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Instrukcja montażu System Sieci Domowej Kamera IP Full HD Model KX-HNC800EX Dziękujemy za zakup produktu marki Panasonic. Niniejszy dokument wyjaśnia, jak skonfigurować kamerę i połączyć z nią urządzenie przenośne. Przedstawione czynności należy wykonać przed rozpoczęciem użytkowania kamery. Szczegółowy opis obsługi kamery można znaleźć w Przewodnik Użytkownika (str. [. . . ] R Aby wyjąć kartę microSD, naciśnij ją, a następnie wyjmij. Informacja dotycząca podłączania zasilania Podłączenie zasilacza sieciowego AC R Zasilacz sieciowy AC musi być stale podłączony do urządzenia. (Nagrzewanie się zasilacza podczas użytkowania jest normalnym zjawiskiem. ) R Zasilacz sieciowy należy podłączyć do umieszczonego pionowo lub zamontowanego w podłodze gniazda zasilającego. Nie należy podłączać zasilacza sieciowego AC do umieszczonego poziomo gniazda zasilającego, które jest skierowane w stronę podłogi, na przykład do gniazda zasilającego zainstalowanego na suficie lub pod stołem, ponieważ ciężar zasilacza może spowodować jego odłączenie. 16 HNC800EX_(pl_pl)_0323_ver. 002. pdf 16 2017/03/23 16:12:02 Ustawienia Awaria zasilania R Kamera nie będzie działać w razie awarii zasilania. 17 HNC800EX_(pl_pl)_0323_ver. 002. pdf 17 2017/03/23 16:12:02 Ustawienia Opis konfiguracji Aby połączyć się z kamerą za pomocą posiadanego urządzenia przenośnego, po jej podłączeniu należy wykonać poniższe czynności. Używanie samej kamery (bez integracji z System Sieci Domowej) Integracja kamery z System Sieci Domowej (rejestracja w hubie KX-HNB600) 1 Pobieranie (str. 19) Pobierz aplikację [Home Network] na posiadane urządzenie przenośne. 1 Pobieranie (str. 19) Pobierz aplikację [Home Network] na posiadane urządzenie przenośne. 2 Konfiguracja kamery (str. 20) Użyj aplikacji [Home Network], aby skonfigurować kamerę i połączyć ją z routerem bezprzewodowym, po czym zarejestruj posiadane urządzenie przenośne w kamerze. 2 Konfiguracja huba Patrz Instrukcja konfiguracji systemu dostarczona z hubem. 3 Rejestracja kamery w hubie (str. 26) Użyj aplikacji [Home Network], aby zarejestrować kamerę i skonfigurować jej połączenie z routerem bezprzewodowym. 3 (Opcjonalnie) Zarejestruj dodatkowe urządzenia przenośne (str. 24) Możesz zarejestrować dodatkowe urządzenia przenośne w kamerze do łącznej liczby 8 urządzeń. 18 HNC800EX_(pl_pl)_0323_ver. 002. pdf 18 2017/03/23 16:12:02 Ustawienia Pobieranie aplikacji [Home Network] Informacje dotyczące pobierania dostępne są na poniższej stronie internetowej. www. panasonic. net/pcc/support/tel/ homenetwork/ Korzystanie z platform internetowych z aplikacjami dla urządzeń przenośnych Użytkownicy urządzeń iPhone, iPad Wyszukaj “Panasonic Home Network System”. Użytkownicy urządzeń iPad powinni szukać w kategorii “iPhone only”. Użytkownicy urządzeń Android™ Wyszukaj “Panasonic Home Network System”. Kompatybilne urządzenia przenośne – iPhone 4 i nowsze, iPad (iOS 6. 0 i nowsze) – Smartfony i tablety z systemem Android (Android 4. 0 i nowsze) Uwaga: R Prawidłowe działanie aplikacji [Home Network] zależy od warunków pracy, w tym modelu posiadanego urządzenia przenośnego, podłączonych do niego urządzeń peryferyjnych i zainstalowanych na nim aplikacji. R Następujące urządzenia Android nie obsługują aplikacji [Home Network]. – Urządzenia Android, które nie są obsługiwane przez Google Play ™ – Urządzenia Android o ograniczonej funkcjonalności sprzętowej (wymagana obsługa Bluetooth, Wi-Fi® i mikrofonu). 19 HNC800EX_(pl_pl)_0323_ver. 002. pdf 19 2017/03/23 16:12:02 Ustawienia Konfiguracja kamery (wstępna konfiguracja) Zanim zaczniesz, wykonaj poniższe czynności. – Upewnij się, że zainstalowałeś aplikację [Home Network] na posiadanym urządzeniu przenośnym – Upewnij się, że kamera znajduje się w zasięgu routera bezprzewodowego – Upewnij się, że posiadane urządzenie przenośne jest połączone z routerem bezprzewodowym – Upewnij się, że posiadane urządzenie przenośne może połączyć się z Internetem – Upewnij się, że znasz nazwę sieci (SSID) i hasło przypisane do posiadanego routera bezprzewodowego Wstępna konfiguracja (w przypadku użytkowników urządzeń iPhone, iPad) R Nie wykonuj tej procedury, jeśli chcesz zintegrować kamerę z System Sieci Domowej. R Jeśli urządzenie przenośne jest już zarejestrowane w hubie i chcesz używać samej kamery, patrz “Informacje dla bieżących użytkowników huba”, str. 23. 1 Podłącz kamerę i zaczekaj około 1 minuty, aż wskaźnik LED kamery zaświeci się na zielono. R Jeśli wskaźnik LED nie zaświeci się na zielono lub jeśli masz problemy z wykonaniem tej procedury, zresetuj kamerę (str. 27), a następnie powtórz tę procedurę. 2 Uruchom aplikację [Home Network]. R Po zachęcie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i wybierz odpowiedni region/ kraj. 3 Wybierz [Kamera HD]. 4 Wybierz [Ustawienia kamery HD]. 20 HNC800EX_(pl_pl)_0323_ver. 002. pdf 20 2017/03/23 16:12:02 Ustawienia 5 Po pojawieniu się komunikatu naciśnij przycisk MSETUPN z tyłu kamery, po czym wybierz [Dalej]. [. . . ] Wykrywanie ruchu obiektu poruszającego się poprzecznie przed kamerą jest łatwiejsze. Zasięg wykrywania 30 HNC800EX_(pl_pl)_0323_ver. 002. pdf 30 2017/03/23 16:12:02 Załącznik Informacje na temat trybu nocnego Kamera jest wyposażona w szereg diod podczerwieni, które włączają się automatycznie w warunkach słabego oświetlenia, umożliwiając widoczność nawet po zapadnięciu zmroku. Uwaga: R W trybie nocnym kolory obrazu kamery mogą wyglądać inaczej niż normalnie. R W trybie nocnym szereg diod podczerwieni wokół obiektywu kamery świeci słabym czerwonym światłem, które mogą być widoczne w ciemnościach. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC KX-HNC800EX

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC KX-HNC800EX.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag