Instrukcja obsługi PANASONIC KX-HN6012FX

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC KX-HN6012FX. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC KX-HN6012FX będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC KX-HN6012FX


PANASONIC KX-HN6012FX : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (798 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   PANASONIC KX-HN6012FX (603 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC KX-HN6012FX

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Instrukcja montażu System Sieci Domowej Kamera wewnętrzna Model KX-HNC200FX Dziękujemy za zakup produktu marki Panasonic. Niniejszy dokument opisuje prawidłowy sposób montażu kamery wewnętrznej. Szczegółowy opis obsługi systemu zawiera Przewodnik Użytkownika (str. Prosimy zapoznać się z niniejszym dokumentem przed uruchomieniem urządzenia oraz o zachowanie go na przyszłość. [. . . ] R Nie wolno stosować benzyny, rozpuszczalnika ani żadnego proszku do szorowania. Jakość obrazu kamery R Poniżej wymieniono możliwe cechy obrazów z kamery. – Kolory na obrazach mogą się różnić od kolorów rzeczywistych. – Gdy źródło światła znajduje się za obiektem (przeciwoświetlenie), twarze ludzi mogą być przyciemnione. – Obrazy mogą być zamglone, gdy używane jest oświetlenie zewnętrzne. Kiedy obiekt jest oświetlony przez światło słoneczne lub lampy halogenowe, czarne fragmenty obrazu mogą mieć fioletowe zabarwienie. To nie jest nieprawidłowe działanie. Ten symbol na produktach, opakowaniu i/lub dołączonych dokumentach oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wolno mieszać ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby zapewnić prawidłową obsługę, odzyskiwanie i przetwarzanie wtórne zużytych produktów, należy je dostarczyć do odpowiednich punktów zbiórki, zgodnie z przepisami krajowymi. Prawidłowa utylizacja tych produktów pomoże oszczędzać cenne zasoby i zapobiec potencjalnie niebezpiecznemu wpływowi na ludzkie zdrowie i środowisko. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zbiórki i przetwarzania wtórnego, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem korzystania z kamery należy ją zarejestrować w hubie. Jeśli kamera nie jest zarejestrowana w hubie, wskaźnik LED kamery powoli pulsuje na bursztynowo. Możesz zarejestrować każde urządzenie za pomocą przycisków do rejestracji lub aplikacji [Home Network]. Uwaga: R Przed rejestracją kamery należy się upewnić, że zasilacze sieciowe AC huba i kamery są podłączone, oraz że każde urządzenie jest zasilane. Zielony, świeci Zielony, powoli pulsuje Czerwony Czerwony, powoli pulsuje Czerwony, pulsuje 8 KX-HNC200FX_(pl_pl)_0104_ver. 001. pdf 8 2017/01/04 16:39:23 Ustawienia Korzystanie z przycisków do rejestracji 1 Hub: Naciśnij i przytrzymaj przycisk M CAMERAN, aż wskaźnik LED zacznie powoli pulsować na zielono. Stosowanie światła widzialnego do wykrywania ruchu Kamera wykrywa ruch poprzez rozpoznawanie zmian w jasności obszarów w polu widzenia kamery. Kamera: Naciśnij i przytrzymaj przycisk M N, aż wskaźnik LED zacznie powoli pulsować na zielono (str. R Po zakończeniu rejestracji hub wygeneruje długi sygnał dźwiękowy. Uwaga: R Aby anulować operację bez rejestrowania kamery, naciśnij ponownie przycisk M N na hubie i na kamerze. R Jeśli rejestracja nie powiedzie się, hub wygeneruje kilka krótkich sygnałów dźwiękowych. 2 1 2 1 Zakres wykrywania w pionie: ok. 50° 2 Odległość od wykrywanego poruszającego się obiektu: do 5 m po ustawieniu maksymalnej czułości wykrywania ruchu za pomocą aplikacji [Home Network]. Uwaga: R Ruch może być wykrywany nieprawidłowo w przypadku obiektów, których kolor jest podobny do koloru tła. R Ruch może być wykrywany nieprawidłowo w przypadku nagłych zmian ogólnego poziomu jasności, np. R Możesz dostosować czułość funkcji wykrywania ruchu w kamerze i wybrać, które fragmenty obrazu kamery będą monitorowane pod kątem wykrywania ruchu. 14). Korzystanie z aplikacji Po zarejestrowaniu kamery za pomocą aplikacji [Home Network] można przypisać nazwy do urządzeń i pogrupować je według lokalizacji. 14). Informacje o funkcjach czujnika Kamera jest wyposażona w 3 funkcje czujnika: czujnika wizyjnego do wykrywania ruchu, czujnika temperatury oraz czujnika dźwięku. [. . . ] 1 Długość ponad 20 mm 2 Odstęp 1, 3 mm 1 2 Uwaga: R Do ustalenia rozmieszczenia otworów na wkręty należy użyć poniższego szablonu. 28 mm 12 KX-HNC200FX_(pl_pl)_0104_ver. 001. pdf 12 2017/01/04 16:39:23 Załącznik Sprawdzanie zakresu wykrywania ruchu Po zainstalowaniu aplikacji [Home Network] na urządzeniu przenośnym można używać urządzenia przenośnego do sprawdzania działania funkcji wykrywania ruchu w kamerze. 14). Funkcje dostępne w aplikacji [Home Network] Poniżej podano niektóre funkcje dostępne podczas korzystania z aplikacji [Home Network]. – System alarmowy Za pomocą aplikacji można aktywować lub dezaktywować system, potwierdzać bieżący stan czujnika oraz wyświetlać dziennik zdarzeń. – Monitorowanie otoczenia kamery na żywo Można oglądać na żywo obraz z kamery, także podczas przebywania poza domem. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC KX-HN6012FX

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC KX-HN6012FX.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag