Instrukcja obsługi PANASONIC KX-HN6010NE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC KX-HN6010NE. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC KX-HN6010NE będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC KX-HN6010NE


PANASONIC KX-HN6010NE : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1240 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC KX-HN6010NE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] *2) R Fullfärgskamera och inbyggd mikrofon för liveövervakning och -inspelning R Inbyggd visuell sensor, ljudsensor och temperatursensor kan användas för att aktivera andra åtgärder (kamerainspelning, tända en lampa etc) R Inbyggd mikrofon och högtalare för tvåvägskommunikation Utomhuskamera (KX-HNC600: 4 max. [. . . ] Pdf 10 2017/01/11 20:28:14 Viktig information Bortskaffning av uttjänt utrustning (endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem) Om denna symbol finns på produkterna, förpackningarna och/eller medföljande dokumentation, betyder det att förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte får blandas med vanliga hushållssopor. När du kasserar dem på rätt sätt hjälper du till att spara på värdefulla resurser och förebygger en potentiell negativ inverkan på människors hälsa och på miljön. Följ anvisningarna på skärmen och ange lösenordet för att logga in på basenheten från annan plats än hemmet och tryck sedan på [OK]. Ange, vid uppmaning, ett namn på basenheten och din mobila enhet och tryck sedan [OK]. [. . . ] Observera att program som licensieras enligt GPL och LGPL inte täcks av garantin. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC KX-HN6010NE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC KX-HN6010NE.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag