Instrukcja obsługi PANASONIC HRS100400

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC HRS100400. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC HRS100400 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC HRS100400


PANASONIC HRS100400 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1755 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC HRS100400

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Obiektywy i soczewki LEICA DG, wytwarzane i sprawdzane w tej firmie, mają jakość zgodną z systemem jakości certyfikowanym przez Leica Camera AG opartym na standardach jakości tej firmy. • Pozostałe nazwy, nazwy firm i urządzeń występujących w tej instrukcji są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich firm. SQT1200_E. book 3 ページ 2016年1月19日 火曜日 午前9時35分 POLSKI Gdy zobaczysz taki symbol: Pozbywanie się starego sprzętu Tylko dla Unii Europejskiej i państw z systemami recyklingu Taki symbol umieszczony na wyrobach i/lub towarzyszących dokumentach oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być mieszane z ogólnymi odpadami domowymi. W celu prawidłowego postępowania, odzysku i recyklingu należy takie przemioty odnieść do dostępnych punktów zbiórki zgodnie z prawem danego kraju. Prawidłowe zagospodarowanie takich przedmiotów pomaga oszczędzać wartościowe zasoby i zapobiega ich potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie i środowisko. [. . . ] Nie dopuszczaj do zabrudzenia styków obiektywu. • W przypadku kondensacji wyłącz zasilanie aparatu i zostaw go na około 2 godziny. Po przystosowaniu się aparatu do aktualnej temperatury otoczenia kondensacja sama zniknie. Dostarczane akcesoria Numery urządzenia są ważne dla stycznia 2016 i mogą ulec zmianie. 1 2 3 4 SFC0360 SYQ0679 SYF0074 VFC4605 5 ∫ Kondensacja pary wodnej (zamglenie obiektywu) • Kondensacja ta zachodzi gdy występują, podane poniżej, różnice temperatur i wilgotności. Kondensacja pary wodnej może zabrudzić obiektyw i doprowadzić do jego zagrzybienia i niewłaściwego działania, dlatego należy zachować szczególną ostrożność w następujących sytuacjach: – przenoszenie aparatu z zimnej pogody panującej na na zewnątrz do pomieszczenia, – wnoszenie aparatu do wnętrza samochodu z włączoną klimatyzacją, – gdy zimne powietrze z klimatyzatora dmucha bezpośrednio na obiektyw, – w miejscach o dużej wilgotności. SYQ0680 1 2 3 4 5 Woreczek na obiektyw Osłona obiektywu Pokrywka przednia obiektywu Pokrywka tylna obiektywu Element do mocowania na statywie • Przednia i tylna pokrywka obiektywu jest dołączana do obiektywu w momencie sprzedaży. 4 SQT1200 SQT1200_E. book 5 ページ 2016年1月19日 火曜日 午前9時35分 Nazwy i funkcje elementów 11 12 13 [LOCK]: Blokuje pierścień zoomu [UNLOCK]: Odblokowuje pierścień zoomu • Nie kręć pierścieniem zoomu jeśli pierścień blokady jest w pozycji [LOCK]. 5 Pierścień regulacji zoomu Obrotami pierścienia ustawiaj zdjęcia o wąskim kącie (tele, duża ogniskowa) i/lub o szerokim kącie (wide, krótka ogniskowa). 6 Mocowanie statywu (str. Przy założonym obiektywie funkcja stabilizatora uruchamia się gdy przełącznik stabilizatora jest w pozycji [ON]. • W przypadku korzystania ze statywu przełącznik stabilizaora powinien być w pozycji [OFF]. 9 Przełącznik [AF/MF] (ostrość auto/ręczna) Przełączanie pomiędzy ustawianiem ostrości w trybie automatycznym (AF) lub ręcznym (MF). • Ręczne ustawianie ostrości obowiązuje, gdy przełącznik [AF/MF] na obiektywie lub w ustawieniach aparatu jest ustawiony w pozycji [MF]. 1 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Powierzchnia soczewki (czoło obiektywu) Wbudowana przesuwna osłona (str. 6) Pierścień regulacji ostrości Pierścień blokady zoomu Obracany w celu uzyskania ostrego obrazu w trybie ręcznego ustawiania ostrości (MF). 4 Przenosząc obiektyw blokuj pierścień regulacji zoomu, aby obiektyw nie wysuwał się z obudowy pod wpływem własnego ciężaru. 10 Przełącznik selektora zakresu odległości ostrości [FULL]: ogniskowanie w zakresie od 1, 3 m do ¶. 11 Znacznik do mocowania obiektywu 12 Element gumowy mocowania obiektywu 13 Styki obiektywu 5 SQT1200 SQT1200_ENG. fm 6 ページ 2016年5月27日 金曜日 午前9時29分 Zakładanie/zdejmowanie obiektywu Używanie osłony obiektywu Informacje o zakładaniu i zdejmowaniu obiektywu są również podane w instrukcji obsługi cyfrowego aparatu. • Przed założeniem lub zdjęciem obiektywu sprawdź, czy aparat cyfrowy jest wyłączony. • Przed założeniem obiektywu na aparat zdejmij tylną pokrywkę obiektywu. (1, 2) Obiektywowi towarzyszą wbudowana przesuwna osłona oraz dodatkowa osłona. • Obie osłony - przesuwna i nakładana mogą być wykorzystywane jednocześnie. • Aby skorzystać z osłony przesuwnej przesuń ją w kierunku wskazywanym strzałką. Przed tą operacją zalecamy zablokowanie pierścienia zoomu za pomocą pierścienia blokady zoomu. Uwagi • Zoom wykonany po ustawieniu ostrości wprowadza błędy. • Podczas ciszy aparat może zapisać z dźwiękiem filmu dźwięki pracy mechanizmu automatyki ostrości. Sytuację można poprawić przechodząc do trybu ręcznego ustawiania ostrości. • Jeśli przy kręceniu filmu włączony zostanie stabilizator obrazu (O. I. S. Jeśli te dźwięki bardzo przeszkadzają zalecamy ustawienie przełącznika w pozycji [OFF] i założenie aparatu na statywie. • Aby zapobiec zbieraniu się lub wnikaniu do środka obiektywu kurzu i innych cząsteczek - na zdjęty z aparatu obiektyw zakładaj jego przednią i tylną pokrywkę. ∫ Zakładanie filtrów • Przy korzystaniu jednocześnie z 2 lub więcej filtrów na zdjęciach może pojawić się tzw. • Można zakładać pokrywki i osłonę na obiektyw, na którym uprzednio założono filtry. • Nie można na ten obiektyw zakładać konwerterów optycznych ani adaptorów. Można stosować filtry, ale zakładanie innych elementów może zniszczyć obiektyw. 6 SQT1200 SQT1200_E. book 7 ページ 2016年1月19日 火曜日 午前9時35分 ∫ Zakładanie osłony obiektywu (dostarczanej z obiektywem) 1 Przekręć i poluzuj śrubę blokady osłony obiektywu w kierunku strzałki (1). [. . . ] • Nie pozostawiaj urządzenia stykającego się przez dłuższy czas z gumą lub z plastikiem. • Nie dotykaj punktów kontaktowych (styków) obiektywu, może to spowodować awarię. Do czyszczenia szkła lub obudowy obiektywu nie używaj benzyny, rozcieńczalników, alkoholu lub podobnych środków czyszczących. • Rozpuszczalniki mogą zniszczyć obiektyw i spowodować złuszczanie się pokrycia. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC HRS100400

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC HRS100400.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag