Instrukcja obsługi PANASONIC HF007014

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC HF007014. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC HF007014 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC HF007014


PANASONIC HF007014 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1490 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC HF007014

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] ≥ Obiektyw nie może być używany w aparatach o mocowaniu typu “Cztery TrzecieTM”. ≥ Na ilustracjach pokazujących w tej instrukcji aparat cyfrowy pokazano przykładowo model DMC-G1. [. . . ] Nie dopuszczaj do zabrudzenia miejsca pokazanego jako 1 (styki obiektywu). ∫ Informacje o kondensacji pary wodnej (zamglenie obiektywu) ≥ Kondensacja ta zachodzi gdy występują, podane poniżej różnice temperatur i wilgotności. Kondensacja pary wodnej może zabrudzić obiektyw i doprowadzić do jego zagrzybienia i niewłaściwego działania, dlatego należy zachować szczególną ostrożność w następujących sytuacjach: – przenoszenie apartu z zimnej pogody panującej na na zewnątrz do pomieszczenia – wnoszenia aparatu do wnętrza samochodu z włączoną klimatyzacją, – gdy zimne powietrze z klimatyzatora dmucha bezpośrednio na obiektyw, – w miejscach o dużej wilgotności. ≥ Aby zapobiec kondensacji pary wodnej należy aparat zapakować do plastikowej torby w celu jej “aklimatyzacji” do temperatury otoczenia. W przypadku kondensacji wyłącz zasilanie aparatu i zostaw go na około 2 godziny. Po przystosowaniu się aparatu do aktualnej temperatury otoczenia kondensacja sama zniknie. 4 VQT2B42 VQT2B42_E. book 5 ページ 2009年3月24日 火曜日 午前10時51分 Dostarczane akcesoria [Należy sprawdzić akcesoria przy rozpakowaniu aparatu] Po wyjęciu urządzenia z pudełka sprawdź czy jest tam urządzenie oraz dostarczone z nim akcesoria. Sprawdź ich wygląd i działanie aby upewnić się, że nie doznały uszkodzeń podczas wysyłki i transportu. W przypadku jakichś problemów, przed użyciem urządzenia skontaktuj się z dostawcą. Zakładanie/zdejmowanie obiektywu ≥ Zakładanie/zdejmowanie obiektywu jest też opisane w instrukcji obsługi aparatu. ∫ Zakładanie obiektywu ≥ Upewnij się, że aparat jest wyłączony. 1 Przekręć tylną pokrywkę obiektywu i zdejmij ją. A: Tylna pokrywka obiektywu 1 2 3 2 Zestaw ze sobą położenie znaczników B (czerwone) na korpusie aparatu i obiektywie i obróć obiektyw w kierunku wskazywanym strzałką aż do wyraźnego “kliku”. VFC4430 VFC4315 VFC4412 1 Torba do przechowywania obiektywu 2 Tylna pokrywka obiektywu (Pokrywka tylna i pokrywka osłony obiektywu są dołączone do obiektywu w chwili sprzedaży). 3 Pokrywka osłony obiektywu • Podczas zakładania obiektywu nie wciskaj przycisku zwalniającego obiektyw w aparacie. • Nie próbuj zakładać obiektywu trzymanego ukośnie w stosunku do korpusu aparatu, może to uszkodzić mocowanie obiektywu/aparatu. • Upewnij się, że obiektyw jest założony prawidłowo. VQT2B42 5 VQT2B42_E. book 6 ページ 2009年3月24日 火曜日 午前10時51分 ∫ Zdejmowanie obiektywu ≥ Sprawdź czy aparat jest wyłączony. Wciśnij przycisk C zwalniający obiektyw i obróć obiektyw w kierunku wskazywanym strzałką. • Załóż tylną pokrywę obiektywu, co uniemożliwi zarysowanie jego styków. • Załóż pokrywę korpusu na korpus aparatu zabezpieczając go przed kurzem i brudem. ∫ Zakładanie i zdejmowanie osłony obiektywu ≥ Staraj się nie zgubić pokrywki osłony obiektywu. 6 VQT2B42 VQT2B42_E. book 7 ページ 2009年9月10日 木曜日 午前11時47分 Nazwy i funkcje elementów ∫ Obiektyw 1 Powierzchnia soczewki (czoło obiektywu) 2 Osłona obiektywu 3 Pierścień regulacji ostrości Obracany w celu uzyskania ostrego obrazu w trybie ręcznego ustawiania ostrości. 4 Pierścień zoomu 6 5 Styki obiektywu 6 Znacznik ustalający mocowania obiektywu Uwaga • Ten obiektyw jest w stanie oferować bardzo szeroki kąt pola widzenia. Podczas robienia zdjęć z fleszem obszary skrajne zdjęć mogą być nieznacznie ciemniejsze jeśli flesz nie jest w stanie oświetlić cały fotografowany obszar. [. . . ] ≥ Kurz i brud z pierścienia regulacji zoomu i ostrości usuwaj suchą ściereczką do kurzu. ≥ Nie stosuj detergentów stosowanych w domu lub ściereczek nasyconych środkami chemicznymi. Rozwiązywanie problemów Przy włączaniu/wyłączaniu aparatu słychać dźwięki. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC HF007014

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC HF007014.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag