Instrukcja obsługi PANASONIC HES045

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC HES045. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC HES045 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC HES045


PANASONIC HES045 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (902 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC HES045

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Znaki Micro Four Thirds™ i logotyp Micro Four Thirds są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Olympus Imaging Corporation w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajach. G MICRO SYSTEM to system wymiany obiektywów w aparatach cyfrowych firmy LUMIX oparty na standardzie Micro Four Thirds System. LEICA to zastrzeżony znak towarowy spółki Leica Microsystems IR GmbH. Obiektywy spółki LEICA DG są wytwarzane przy użyciu instrumentów pomiarowych i systemów zapewniania jako ci certyfikowanych przez spółkę Leica Camera AG zgodnie z jej standardami jako ci. [. . . ] Po wyrównaniu się temperatur otoczenia i aparatu zamglenie z obiektywu zniknie samoczynnie. VQT2H16 5 Dostarczane akcesoria [Przy rozpakowywaniu produktu trzeba sprawdzić, czy niczego nie brakuje] Przy wyjmowaniu produktu z opakowania należy sprawdzi , czy są wszystkie elementy, w tym dostarczane akcesoria, i czy wyglądają one i działają prawidłowo, by upewni się, że nie zostały uszkodzone podczas przygotowa do wysyłki i w transporcie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowo ci, przed rozpoczęciem użytkowania należy się skontaktowa z dostawcą produktu. Może się ona zmienia . Zak adanie / zdejmowanie obiektywu Instrukcje zakładania i zdejmowania obiektywu są także omawiane w instrukcji obsługi aparatu. Zak adanie obiektywu Upewni się, że aparat jest wyłączony. 1 By zdjąć tylną os onę obiektywu, należy ją obrócić. Ⓐ : Tylna osłona obiektywu ❶ ❷ Ⓐ Ⓑ 1 2 3 4 VFC4456 VYC1005 VYF3284 VFC4315 2 Ustawić obiektyw tak, by znaczniki po ożenia Ⓑ (czerwone znaczniki) na aparacie i obiektywie by y naprzeciwko siebie i obracać obiektyw w kierunku pokazanym strza ką do momentu us yszenia kliknięcia. • Podczas zakładania obiektywu nie wolno wciska przycisku jego zwalniania. • Nie próbowa zakłada obiektywu, trzymając go pod kątem względem korpusu aparatu, gdyż mogłoby to spowodowa zadrapanie obsady obiektywu. • Upewni się, że obiektyw został założony prawidłowo. 1 2 3 4 6 Pokrowiec na obiektyw Osłona przeciwodblaskowa obiektywu Osłona obiektywu Tylna osłona obiektywu (Przy zakupie tego wymiennego obiektywu osłona obiektywu i tylna osłona obiektywu są nałożone na obiektyw. ) VQT2H16 Zdejmowanie obiektywu Upewni się, że aparat jest wyłączony. Zak adanie os ony przeciwodblaskowej obiektywu (akcesorium dostarczane) W ożyć do obiektywu os onę przeciwodblaskową obiektywu tak, by krótkie boki by y na górze i dole, a następnie obracać ją w kierunku wskazanym strza ką do momentu us yszenia kliknięcia. Przy wciśniętym przycisku zwalniania obiektywu Ⓒ obrócić do końca obiektyw w kierunku wskazanym strza ką i zdjąć go. Założy na obiektyw osłonę tylną, by nie można było zadrapa styków. Założy na aparat za lepkę otworu na obiektyw, by do Ⓒ rodka korpusu nie mogły dosta się żadne zanieczyszczenia czy kurz. Zak adanie i zdejmowanie os ony obiektywu Uważa , by nie zgubi osłony obiektywu. Ⓓ : Ustawi przy znaczniku Zdejmowanie os ony przeciwodblaskowej obiektywu Obrócić os onę przeciwodblaskową w kierunku wskazanym strza ką, by ją zdjąć. VQT2H16 7 Podczas robienia zdję z błyskiem i założona osłoną przeciwodblaskową dolna czę obrazu może by przyciemniona (efekt winietowania), a sterowanie błyskiem może by nieaktywne, gdyż błysk może by zasłonięty osłoną przeciwodblaskową. Podczas używania w ciemnych miejscach lampy do wietlającej w trybie automatycznego ustawiania ostro ci należy zdją osłonę przeciwodblaskową obiektywu. Nazwy i funkcje poszczególnych komponentów Obiektyw Zak adanie filtrów W przypadku stosowania przynajmniej 2 osłon MC (wyposażenie opcjonalne: DMW-LMC46), filtrów PL (wyposażenie opcjonalne: DMW-LPL46) lub filtrów ND (wyposażenie opcjonalne: DMWLND46) lub w przypadku stosowania grubych osłon i/lub filtrów może występowa winietowanie. W przypadku nadmiernego dokręcenia filtra jego zdjęcie może by niemożliwe, więc zalecamy unikanie dokręcania ich zbyt mocno. Można zakłada osłonę obiektywu na obiektyw z już założonym filtrem. Na ten obiektyw nie można zakłada konwerterów ani przej ciówek. Można stosowa filtry, jednak założenie jakiegokolwiek innego elementu mogłoby spowodowa uszkodzenie obiektywu. 1 2 3 4 5 6 1 Soczewka obiektywu 2 Pier cie regulacji ostro ci Obraca , regulując ostro podczas robienia zdję w trybie ręcznego ustawiania ostro ci. 3 Przełącznik optycznego stabilizatora ostro ci [O. I. S. ] Przy zakładaniu obiektywu na aparat funkcja stabilizacji się włącza, jeżeli przełącznik optycznego stabilizatora obrazu [O. I. S. ] jest w położeniu W . [ON]. 8 VQT2H16 Należy zachować najwyższą ostrożność, by nie upuścić obiektywu ani niczym weń nie uderzyć. Innym ważnym zaleceniem jest unikanie nadmiernego nacisku na obiektyw. Należy uważa , by nie upu ci torby, w której jest obiektyw, gdyż mogłoby to by zbyt dużym wstrząsem dla obiektywu. [. . . ] 225 g (7, 94 uncji) VQT2H16 Maksymalne powiększenie obrazu Optyczny stabilizator obrazu Obsada Kąt widzenia rednica filtra Maks. średnica D ugość ca kowita Waga 11 Informacje dotyczące przys ony Różnica pomiędzy warto cią nominalną przysłony F (przysłona wy wietlana na aparacie) i faktyczną warto cią przysłony F (przysłona faktyczna) będzie większa podczas robienia zdję z funkcją makro, która umożliwia robienie zdję zbliże powiększonych obiektów. Używając standardowych zewnętrznych wiatłomierzy, należy korygowa mierzoną warto , uwzględniając odległo do fotografowanego obiektu i jego powiększenie. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC HES045

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC HES045.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag