Instrukcja obsługi PANASONIC ESWS24

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC ESWS24. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC ESWS24 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC ESWS24


PANASONIC ESWS24 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (27695 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC ESWS24

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Nie używaj zasilacza dostarczonego z produktem do zasilania lub ładowania innych urządzeń. ) • Poniższy symbol oznacza, że urządzenie elektryczne może zostać podłączone do źródła zasilania wyłącznie za pośrednictwem odłączanego zasilacza. Obok symbolu znajduje się numer referencyjny kompatybilnego typu zasilacza. Indd 151 2016/12/7 13:39:40 TR RO H SK CZ PL FIN S N P DK E NL I F D GB Środki ostrożności Aby zmniejszyć ryzyko urazu, utraty życia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru i uszkodzenia mienia, należy przestrzegać następujących środków ostrożności. [. . . ] Nie wolno również kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, ani przytrzaskiwać przewodu zasilającego. - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar z powodu zwarcia. Nie należy używać urządzenia w niezgodnej z jego parametrami domowej instalacji lub sieci elektrycznej. - Przekroczenie parametrów, poprzez podłączenie zbyt wielu wtyczek do jednego gniazda sieci elektrycznej lub obwodu może spowodować pożar w wyniku przegrzania. Pamiętaj, aby urządzenie było zawsze zasilane ze źródła energii elektrycznej zgodnego z napięciem znamionowym wskazanym na zasilaczu. Podczas czyszczenia urządzenia, zawsze należy wyjmować adaptor z gniazda elektrycznego. - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub urazów ciała. Należy regularnie czyścić wtyczkę zasilania i wtyczkę urządzenia, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu. - Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar na skutek pogorszenia izolacji spowodowanej wilgotnością. Indd 153 2016/12/7 13:39:40 TR Następujące osoby nie mogą używać tego urządzenia: • Osoby cierpiące na atopowe zapalenie skóry lub wysypkę i inne choroby skóry • Osoby ze skazą alergiczną lub osoby, które są uczulone na kosmetyki, odzież, metale itp. • Osoby , u których występuje podatność na ropienie • Osoby cierpiące na żylaki , cukrzycę , hemofilię itp. Nie należy mocno przyciskać do skóry, przesuwać urządzenia wielokrotnie w tym samym miejscu ani poruszać nim do przodu i do tyłu w jednym miejscu. - Może to spowodować uszkodzenie lub zapalenie skóry albo zwiększyć ból. Jeśli problemy skórne utrzymują się przez 2 dni lub dłużej po zabiegu, należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z dermatologiem. Może to doprowadzić do awarii, pęknięcia lub przebarwienia korpusu urządzenia. należy przetrzeć urządzenie szmatką nasączoną wodą z mydłem , po wcześniejszym porządnym wyciśnięciu. € Przechowuj urządzenie z dala od umywalki, łazienki, oraz innych obszarów o wysokiej wilgotności, gdzie po użyciu mogłoby ono być narażone na kontakt z wodą lub wilgocią. € Przechowuj urządzenie z dala od miejsc narażonych na wpływ wysokiej temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Indd 156 2016/12/7 13:39:41 Przed rozpoczęciem użytkowania Sposób użytkowania Głowica depilacyjna Miejsca nadające się do depilacji Depilator może być używany do usuwania włosów z obszarów oznaczonych . € Kiedy nasadka do strefy bikini jest na miejscu, upewnij się, że dobrze styka się ona ze skórą. ES-WS24 • Stosowanie depilatora na obszarach ciała innych niż miejsca może powodować ból lub podrażnienia oznaczone skóry. Miejsca nienadające się do depilacji Depilatora nie należy używać na wewnętrznej stronie górnego odcinka ramion, łokci lub kolan, czyli miejsc, które się zginają. [. . . ] W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych prosimy o kontakt z władzami lokalnymi. Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego. RO H SK CZ PL FIN S N P DK E NL I F D GB Varování • Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem dospělé osoby nebo pokud obdržely informace o bezpečném používání spotřebiče a chápou možná rizika. Spotřebič ani síťový adaptér neponořujte do vody, ani je vodou neomývejte. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC ESWS24

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC ESWS24.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag