Instrukcja obsługi PANASONIC ESST3N

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC ESST3N. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC ESST3N będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC ESST3N


PANASONIC ESST3N : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (26149 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC ESST3N

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] RO H SK CZ PL FIN S N P DK E NL I F D GB Varning • Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller brist på erfarenhet eller kunskap, om de fått instruktioner eller övervakning avseende säker användning av apparaten och förstår de därtill kopplade riskerna. Den är vattentät och kan alltså användas i duschen och rengöras i vatten. Förklaring av symboler Följande symboler används för att klassificera och beskriva nivån av fara, personskada och egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsföreskriften inte åtföljs och apparaten används på ett felaktigt sätt. Om olja kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart och grundligt med rinnande vatten och kontakta en läkare. [. . . ] Grozi to uszkodzeniem ostrzy, które są bardzo cienkie i łatwo ulegają deformacji. W przeciwnym razie może to spowodować awarię lub zdeformowanie części. €• Po zakończeniu używania maszynkę należy przechowywać w miejscu o niskiej wilgotności. W przeciwnym razie może dojść do awarii ze względu na kondensację lub rdzę. Jeżeli tylko jedno z ostrzy wewnętrznych będzie nałożone, maszynka może ulec uszkodzeniu. €• Jeżeli płuczesz maszynkę pod wodą, nie używaj słonej ani gorącej wody. GB Dane dotyczące części A Korpus maszynki 1 Zewnętrzna folia urządzenia 2 Ramka folii 3 Przyciski zwalniania ramki folii 4 Blokada czyszczenia 5 Oparcie dla palca 6 Włącznik zasilania Do włączania i wyłączania maszynki oraz blokowania i odblokowywania włącznika zasilania. I F D GB •• Jeśli podczas korzystania z maszynki słychać zakłócenia z radioodbiornika lub innego źródła, użyj maszynki w innym miejscu. Wskazówki usprawniające golenie Przyłóż całą zewnętrzną folię urządzenia prostopadle do skóry i przesuwaj powoli maszynkę po twarzy pod włos zarostu. €• Zarost pod brodą i wokół gardła można zgolić naciągając skórę tak, aby włosy zarostu sterczały pionowo. €• Należy unikać golenia częścią zewnętrznej folii urządzenia, aby jej nie uszkodzić. 1 ••Naciśnij nie można włączyć, gdy wskaźnik Zasilania blokady włącznika ( ) miga, ponieważ włącznik zasilania jest zablokowany. Naciśnij i przytrzymaj włącznik zasilania przez ponad 2 sekundy, aby odblokować. ) Maszynkę można również trzymać przy użyciu uchwytu pióra. Kiedy poziom naładowania akumulatora jest niski Wskaźnik stanu ładowania ( ) miga raz na sekundę podczas korzystania z maszynki. €• Możesz ogolić się jeszcze 2 lub 3 razy po tym, jak wskaźnik stanu ładowania ( ) zacznie migać. Przyłóż do twarzy pod kątem prostym i przesuwaj w dół, aby przyciąć baki. 225 TR RO ►►Uwagi •• Zadziała “czujnik golenia”, który automatycznie dostosowuje moc w zależności od grubości brody. Zwiększa on moc w miejscach golenia gęstej brody i zmniejsza ją w miejscach, gdzie zarost jest rzadki, aby zmniejszyć obciążenie skóry. €• Przed rozpoczęciem golenia upewnij się, że blokada czyszczenia jest zamknięta. •• Po goleniu na mokro umyj korpus maszynki wodą i posmaruj olejem zewnętrzną folię urządzenia. €• W zależności od grubości zarostu lub ilości przyciętego zarostu w głowicy maszynki, czujnik golenia może nie zadziałać, a dźwięk działania maszynki może się nie zmieniać. [. . . ] Dotyczy symbolu baterii (symbol poniżej) Ten symbol może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim przypadku wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego są spełnione. utylizacja wbudowanego akumulatora Wyjmij wbudowany akumulator , zanim wyrzucisz maszynkę. Upewnij się, że akumulator utylizowany jest w oficjalnie wyznaczonym miejscu, jeżeli takie miejsce jest dostępne. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC ESST3N

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC ESST3N.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag