Instrukcja obsługi PANASONIC ESL-V6N

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC ESL-V6N. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC ESL-V6N będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC ESL-V6N


PANASONIC ESL-V6N : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (26699 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC ESL-V6N

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] RO H SK CZ PL FIN S N P DK E NL I F D GB Varning • Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller brist på erfarenhet eller kunskap, om de fått instruktioner eller övervakning avseende säker användning av apparaten och förstår de därtill kopplade riskerna. Den är vattentät och kan alltså användas i duschen och rengöras i vatten. –►Denna produkt Förklaring av symboler Följande symboler används för att klassificera och beskriva nivån av fara, personskada och egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsföreskriften inte åtföljs och apparaten används på ett felaktigt sätt. Om olja kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart och grundligt med rinnande vatten och kontakta en läkare. [. . . ] Przyzwyczajenie się do maszynki do golenia Panasonic Wet/Dry wymaga nieco czasu, ponieważ skóra i broda potrzebują około miesiąca, aby przestawić się na nową metodę golenia. €• Nie dopuszczaj do tego, by zewnętrzna folia urządzenia zetknęła się z twardym przedmiotem. Grozi to uszkodzeniem ostrzy, które są bardzo cienkie i łatwo ulegają deformacji. W przeciwnym razie może to spowodować awarię lub zdeformowanie części. €• Po zakończeniu używania maszynkę należy przechowywać w miejscu o niskiej wilgotności. W przeciwnym razie może dojść do awarii ze względu na kondensację lub rdzę. Jeżeli tylko jedno z ostrzy wewnętrznych będzie nałożone, maszynka może ulec uszkodzeniu. €• Jeżeli płuczesz maszynkę pod wodą, nie używaj słonej ani gorącej wody. - Elektrolit może spowodować utratę wzroku w przypadku zetknięcia się z oczami. - Elektrolit może spowodować podrażnienie lub urazy w przypadku zetknięcia się ze skórą lub ubraniem. Natychmiast wypłucz dokładnie bieżącą wodą i skontaktuj się z lekarzem. 206 Uwagi •• Kiedy akumulator jest ładowany po raz pierwszy lub jeśli nie był używana przez ponad 6 miesięcy, czas ładowania może być inny lub wskaźnik stanu ładowania ( ) może się nie świecić przez kilka minut. Wskaźnik zaświeci się, jeśli maszynka pozostanie podłączona do zasilacza. •• Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania wynosi 10 – 35 °C. €• Wskaźnik blokady włącznika ( ) zostanie podświetlony na 5 sekund, po czym zgaśnie. Kiedy poziom naładowania akumulatora jest niski Pojawia się “10%” i “ ” miga. €• Możesz ogolić się jeszcze 1 lub 2 razy po tym jak pojawi się “10%”. ) Uwagi •• Urządzenie nie może działać przy temperaturze otoczenia około 5 °C lub niższej. €• W przypadku niektórych rodzajów żelu do golenia i przy pewnych jego ilościach czujnik golenia może nie reagować. €• W zależności od grubości zarostu lub ilości przyciętego zarostu w głowicy maszynki, czujnik golenia może nie zadziałać, a dźwięk działania maszynki może się nie zmieniać. €• Aby uniknąć nieprawidłowego działania podczas korzystania z maszynki, trzymaj palce na oparciu dla palca. W momencie uruchomienia maszynki zwolnij przycisk przez czas dłuższy niż . [. . . ] W takim przypadku wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego są spełnione. Części zamienne Części zamienne dostępne są u sprzedawcy lub w Centrum Serwisowym. folia zewnętrzna i ostrza Części zamienne dla wewnętrzne modelu ES‑LV6N Zewnętrzna folia urządzenia Ostrza wewnętrzne WES9034 WES9175 WES9170 Żywotność akumulatora Żywotność akumulatora wynosi 3 lata. Akumulator w tej maszynce nie jest przystosowany do wymiany przez użytkownika. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC ESL-V6N

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC ESL-V6N.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag