Instrukcja obsługi PANASONIC ER-GK60

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC ER-GK60. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC ER-GK60 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC ER-GK60


PANASONIC ER-GK60 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (30183 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   PANASONIC ER-GK60 (4921 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC ER-GK60

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Indb 147 2017/04/13 Svenska 9:18:40 Varning • Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller brist på erfarenhet eller kunskap, om de fått instruktioner eller övervakning avseende säker användning av apparaten och förstår de därtill kopplade riskerna. Den är vattentät och kan användas i duschen och rengöras i vatten. Indb Svenska Förklaring av symboler Följande symboler används för att klassificera och beskriva nivån av fara, personskada och egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsföreskriften inte åtföljs och apparaten används på ett felaktigt sätt. Områden med grov eller ojämn hud (svullna områden, skärsår, hemorrojder och andra utskjutningar; bröstvårtor och omliggande områden) · Häll vatten genom vatteninloppet på baksidan av huvuddelen och skölj grundligt under ca 20 sekunder och stäng sedan av trimmern. [. . . ] NIEBEZPIECZEŃSTWO ►►Przestrzegaj następujących środków ostrożności Nie pozwól, aby metalowe obiekty lub śmieci przylegały do wtyczki zasilania lub wtyczki ładowania. - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar z powodu zwarcia. Nie należy udostępniać swojego trymera członkom rodziny ani innym osobom. €•Nie pozwalaj, aby dodatnie i ujemne styki akumulatora zetknęły się ze sobą poprzez inne metalowe obiekty. €•Nie przenoś ani nie przechowuj akumulatora wraz z metalową biżuterią, taką jak naszyjniki i spinki do włosów. Jeśli z akumulatora wycieka substancja, nie dotykaj akumulatora gołymi rękami. - Elektrolit może spowodować utratę wzroku w przypadku zetknięcia się z oczami. - Elektrolit może spowodować podrażnienie lub urazy w przypadku zetknięcia się ze skórą lub ubraniem. Natychmiast wypłucz dokładnie bieżącą wodą i skontaktuj się z lekarzem. € Przed użyciem końcówki sprawdź, czy jest poprawnie zainstalowana. Nieprawidłowy montaż może być przyczyną zbyt krótkiego przycięcia włosów. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować awarię, pęknięcie lub odbarwienie korpusu. Korpus należy czyścić tylko miękką szmatką, delikatnie zwilżoną wodą z kranu lub wodą rozrobioną z mydłem. € Po zakończeniu użytkowania trymer należy przechowywać w miejscu o niskiej wilgotności. W przeciwnym razie może dojść do awarii ze względu na kondensację lub rdzę. Przeznaczenie A Korpus 1 Włącznik zasilania [ / ] 2 Gniazdko 3 Wlot wody B Ostrze 4 Dźwignia czyszczenia 5 Ruchome ostrze 6 Ostrze nieruchome 7 Hak mocujący C Końcówka do pachwin D Końcówka grzebieniowa do regulacji długości (3 mm) E Końcówka grzebieniowa do regulacji długości (6 mm) F Zasilacz (RE9‑78) 8 Wtyczka do ładowania 9 Kontrolka ładowania akumulatora : Przewód ; Wtyczka zasilania Akcesoria G Szczoteczka do czyszczenia H Olej I Pokrowiec • Podczas przenoszenia trymera przymocuj jedną z końcówek. Indb 181 2017/04/13 9:18:44 Przygotowanie Ładowanie trymera • Upewnij się, że trymer jest wyłączony. ) •• Należy upewnić się, że świeci się kontrolka ładowania akumulatora. (z powodów bezpieczeństwa i w celu redukcji zużycia energii) Kontrolka ładowania akumulatora świeci po zakończeniu ładowania. Uwagi • Jeśli podczas ładowania słyszysz trzaski w radiu lub innych urządzeniach, przełącz trymer do innego gniazda elektrycznego. € Gdy urządzenie nie jest użytkowane przez ponad 6 miesięcy, akumulator rozładowuje się (wycieki płynu z akumulatora itp. € Kiedy trymer jest ładowany pierwszy raz lub jeśli nie był używany przez ponad 6 miesięcy, czas ładowania może się zmienić lub kontrolka na zasilaczu może nie świecić się przez kilka minut, jak również czas pracy urządzenia może ulec skróceniu. [. . . ] Ze wskazówek podanych na tym rysunku należy skorzystać tylko wówczas, gdy wyrzucamy trymer - nie można z nich korzystać przy naprawie trymera. Jeżeli rozmontujesz trymer samodzielnie, przestanie on być wodoszczelny, co może spowodować jego zepsucie. € Przesuń włącznik zasilania, aby włączyć zasilanie i nie wyłączaj go, aż bateria rozładuje się całkowicie. • Wykonaj kroki od 1 do 8 , unieś akumulator , a następnie wyjmij go. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC ER-GK60

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC ER-GK60.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag