Instrukcja obsługi PANASONIC DMC-TZ82EP

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC DMC-TZ82EP. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC DMC-TZ82EP będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC DMC-TZ82EP


PANASONIC DMC-TZ82EP : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (10415 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   PANASONIC DMC-TZ82EP (10279 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC DMC-TZ82EP

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane Cyfrowy aparat fotograficzny Model DMC-TZ100/DMC-TZ101 DMC-TZ80/DMC-TZ81/DMC-TZ82 DMC-TZ100/DMC-TZ101 DMC-TZ80/DMC-TZ81/DMC-TZ82 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu. Komunikaty Pytania i odpowiedzi Rozwiązywanie problemów Wyszukiwanie potrzebnych informacji Spis treści Spis treści według funkcji Lista menu →375 →383 →2 →5 →13 →379 DVQP1257ZA M1016KZ0 Wyszukiwanie potrzebnych informacji W niniejszej „Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane” można znaleźć potrzebne informacje. Klikając numer strony, można przeskoczyć do powiązanej strony i szybko odnaleźć informacje. Wyszukiwanie z poziomu „Spis treści” Wyszukiwanie z poziomu listy nazw funkcji „Spis treści według funkcji” 5- 13 - Wyszukiwanie z poziomu „Nazwy i funkcje głównych podzespołów” Wyszukiwanie z poziomu „Lista wskaźników na monitorze/w wizjerze” Wyszukiwanie z poziomu listy komunikatów ekranowych „Komunikaty” 19 - 363 - DMC-TZ100/DMC-TZ101 375 - Wyszukiwanie z poziomu listy menu „Lista menu” [Nagr. ]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 DMC-TZ80/DMC-TZ81/DMC-TZ82 Wyszukiwanie z poziomu „Pytania i odpowiedzi Rozwiązywanie problemów” 383 - Szczegółowe informacje na temat sposobu korzystania z niniejszej instrukcji można znaleźć na następnej stronie. Funkcja Wi-Fi ® →301 2 DVQP1257 Sposób korzystania z niniejszej instrukcji Ikony trybu nagrywania Tryb nagrywania: W Trybach nagrywania, w których ikony mają kolor czarny, można wybierać i uruchamiać wskazane menu i funkcje. [. . . ] ●●W przypadku tworzenia filmu przy ustawieniu jakości obrazu [FHD/50p], [FHD/25p], [HD/25p] lub [VGA/25p], nie będzie można go utworzyć, jeżeli czas nagrywania przekracza 29 minut i 59 sekund lub rozmiar pliku jest większy niż 4 GB. ●●Jeżeli zostanie zarejestrowane tylko jedno zdjęcie, nie zostanie ono zapisane w postaci obrazu grupowego. Nie można wybrać tylko jednego zarejestrowanego zdjęcia przy użyciu opcji [Dodatkowe]. ●●Ta funkcja jest niedostępna w następujących przypadkach: •• TZ100/TZ101 Po ustawieniu opcji [Wielokr. eksp. ] •• W przypadku korzystania z funkcji [Zdjęcia poklatkowe] ●●Funkcja [Autom. zdjęć] w trybie [Animacja poklatkowa] nie może być używana w następującym przypadku: •• [Zdj. nocne z ręki] (Tryb przewodnika po scenach) 222 DVQP1257 Funkcje dla specjalnych obiektów i do specjalnych celów Przeprowadzanie kilku ekspozycji w przypadku jednego obrazu [Wielokr. eksp. ] TZ100/TZ101 Tryb nagrywania: Istnieje możliwość uzyskania efektu podobnego do poddania pojedynczego obrazu działaniu maksymalnie czterokrotnej ekspozycji. 1 2 3 Ustawić menu → [Nagr. ] → [Wielokr. eksp. ] Korzystając z funkcji [MENU/SET] , wybrać [Start]; następnie nacisnąć Ustal kompozycję i zrób pierwsze zdjęcie ••Po zarejestrowaniu pierwszego obrazu nacisnąć przycisk migawki do połowy, aby przejść do kolejnego nagrywania. ••Za pomocą przycisków wybrać daną opcję i nacisnąć przycisk [MENU/SET]. –– [Ponów]: Usuwanie ostatniego ujęcia i wykonanie  kolejnego zdjęcia. –– [Wyjście]:  akończenie pracy w trybie wielokrotnej Z ekspozycji i zapisanie zrobionego zdjęcia. ••Naciśnięcie przycisku [Fn1] podczas rejestrowania obrazów spowoduje zapisanie zrobionych zdjęć i wyjście z trybu wielokrotnej ekspozycji. Nast. Ponów Wyjście 4 5 Zarejestrować drugi, trzeci i czwarty obraz Korzystając z funkcji , wybrać [Wyjście]; następnie nacisnąć [MENU/SET] ••Operację tę można również zakończyć naciśnięciem przycisku migawki do połowy. Ponów Wyjście 223 DVQP1257 Funkcje dla specjalnych obiektów i do specjalnych celów TZ100/TZ101 Przeprowadzanie kilku ekspozycji w przypadku jednego obrazu [Wielokr. eksp. ] ■■Informacje na temat ustawienia automatycznej kompensacji wzmocnienia Wybrać [Autowzmocnienie] na ekranie wyświetlanym w punkcie 2 procedury ■■Nakładanie obrazów na obraz w formacie pliku RAW na karcie „Przeprowadzanie kilku ekspozycji w przypadku jednego obrazu” (→223). ••[ON]:  ączenie kilku obrazów w jedno zdjęcie z automatyczną regulacją jasności Ł zgodnie z liczbą zarejestrowanych obrazów. ••[OFF]:  ączenie kilku obrazów w jedno zdjęcie przez proste nałożenie wyników Ł ekspozycji wszystkich obrazów bez żadnych zmian. Przeprowadzenie kompensacji ekspozycji w oparciu o wymagania obiektu. Ustawić opcję [ON] w pozycji [Nakładanie] na ekranie wyświetlanym w punkcie 2 procedury „Przeprowadzanie kilku ekspozycji w przypadku jednego obrazu” (→223). Wybrać obrazy w formacie pliku RAW i nacisnąć [MENU/SET], aby kontynuować nagrywanie. ••Operację [Nakładanie] można wykonywać tylko na obrazach w formacie pliku RAW zarejestrowanych opisywanym aparatem. ●●Obrazy nie są zapisywane w pamięci do momentu zakończenia pracy w trybie wielokrotnej ●●Informacje dotyczące ostatnio zarejestrowanego obrazu zostaną wykorzystane jako informacje ●●W trakcie przeprowadzania operacji nagrywania [Wielokr. eksp. ] nie można ustawiać opcji ●●Ta funkcja jest niedostępna w następujących przypadkach: wyświetlanych na ekranie menu w kolorze szarym. •• W przypadku korzystania z funkcji [Zdjęcia poklatkowe] •• W przypadku korzystania z funkcji [Animacja poklatkowa] zapisu obrazów zarejestrowanych z użyciem funkcji wielokrotnej ekspozycji. [. . . ] ●●Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym albo znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. ●●iPad, iPhone, iPod i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. ●●Android i Google Play to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Google Inc. ●●Logo Wi-Fi CERTIFIED™ jest znakiem certyfikacyjnym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC DMC-TZ82EP

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC DMC-TZ82EP.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag