Instrukcja obsługi PANASONIC CZTAW1

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC CZTAW1. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC CZTAW1 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC CZTAW1


PANASONIC CZTAW1 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1958 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC CZTAW1

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Nieprawidłowa instalacja wskutek zignorowania instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia, których powaga została sklasyfikowana następująco. €• Po przeprowadzeniu instalacji niniejszą instrukcję instalacji należy pozostawić przy jednostce. Pozycje zawierające instrukcje, do których należy się stosować, zostały sklasyfikowane przy użyciu następujących symboli: Symbol z białym tłem oznacza czynność, której wykonanie jest ZAKAZANE. [. . . ] 84), „Gdy nie można nawiązać P połączenia w trybie bezprzewodowym” lub „Gdy nie można nawiązać połączenia w trybie Ethernet”, jeżeli nie można ustanowić połączenia z siecią. 81 Włączanie „AQUAREA Smart Cloud” Użyć smartfonu w celu skonfigurowania AQUAREA Smart Cloud. €• Wygląd interfejsu użytkownika może się zmienić bez uprzedzenia. Mogą jednak zostać naliczone inne opłaty za połączenie i korzystanie. ˆ∙Aktualizacje usługi mogą wiązać się ze zmianami szaty graficznej i funkcjonalności ekranu i wyświetlacza. Jeżeli jeszcze nie dokonano rejestracji, w pierwszej kolejności należy uzyskać darmowy identyfikator Panasonic ID korzystając z łącza podanego na stronie logowania lub pod poniższym adresem URL. ˆ∙W przypadku zgubienia hasła urządzenia adapter należy zresetować i ponownie zarejestrować. 84 „Przełącz wykres roboczy” ∙∙Użytkownik może nadać jednostce wewnętrznej nazwę oraz nazwę strefową w celu ułatwienia jej identyfikacji. 2) Zalogować się za pomocą uzyskanego wcześniej identyfikatora Panasonic. 82 W celu zarejestrowania dodatkowego użytkownika z jednostką wewnętrzną Dostęp do tej samej jednostki wewnętrznej może mieć wielu użytkowników (przykładowo członków rodziny) o różnych identyfikatorach Panasonic. ■■ Odczytywanie diod LED Dioda LED zasilania Dioda LED stanu Dioda LED połączenia 1 Operacje użytkownika dodatkowego 1) Zalogować się do usługi za pomocą identyfikatora Panasonic użytkownika dodatkowego. 2) Wprowadzić identyfikator urządzenia oraz hasło urządzenia, które zostało zarejestrowane przez właściciela (użytkownika, który dokonał pierwotnej rejestracji). ˆ∙Wpisać komunikat, aby właściciel mógł zidentyfikować osobę zgłaszającą żądanie. Diody LED zapalają się i migają w celu informowania użytkownika o stanie komunikacji oraz o pojawiających się błędach. 1s 0, 2 s Zapalone: Dioda LED Stan i rozwiązanie Wyłączenie zasilania A2W lub kabel nie jest podłączony Załączenie zasilania A2W przed miękkim obudzeniem WYŁ. : Dioda LED Migające: Stan i rozwiązanie LAN (nie uzyskano adresu IP) (miganie kolorem niebieskim lub zielonym) LAN (pozyskiwanie adresu IP) (miganie kolorem niebieskim lub zielonym) 2 Operacje właściciela (użytkownika, który dokonał pierwotnej rejestracji) 1) Zalogować się do usługi za pomocą identyfikatora Panasonic właściciela (użytkownika, który dokonał pierwotnej rejestracji). [. . . ] Nacisnąć i przytrzymać Połączenie jest ustanawiane przełącznik WPS przez za pomocą funkcji WPS/DHCP, co najmniej 10 sekund. Jeżeli nie ma żadnych ustawień do załadowania z urządzenia pamięci USB. 1, bądź innych licencji, z obowiązkiem zapewnienia możliwości ich komputerowego odczytania, jak również odnośne informacje o prawach autorskich. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC CZTAW1

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC CZTAW1.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag