Instrukcja obsługi ONE FOR ALL URC 11-7110 & URC-7110,MV

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ONE FOR ALL URC 11-7110 & URC-7110,MV. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ONE FOR ALL URC 11-7110 & URC-7110,MV będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ONE FOR ALL URC 11-7110 & URC-7110,MV


ONE FOR ALL URC 11-7110 & URC-7110,MV : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (16696 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ONE FOR ALL URC 11-7110 & URC-7110,MV

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Dla telewizora Hitachi = naciśnij 1), aż urządzenie się wyłączy (maks. Podczas przesyłania „sygnału zasilającego”, niebieska dioda LED będzie błyskać co 3 sekundy. [. . . ] Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, klęski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych. W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. 4 5 Polski Dodatkowe funkcje • Key Magic® Umożliwia zaprogramowanie funkcji oryginalnego pilota, nawet jeśli się ZGUBIŁ lub ZEPSUŁ. Key Magic® Brakujące funkcje możesz uzyskać kontaktując się z działem Obsługi klienta, którego pracownicy podadzą Ci 5-cyfrowy kod funkcji Key Magic®. Pilot ONE FOR ALL umożliwia sterowanie funkcjami jak z oryginalnego pilota nawet wtedy, gdy dla danej funkcji nie ma przycisku na klawiaturze pilota ONE FOR ALL. Często używane funkcje mogą zostać przypisane dowolnemu przyciskowi pilota ONE FOR ALL dzięki funkcji KeyMagic®. Aby zaprogramować daną funkcję za pomocą KeyMagic®, musisz znać odpowiedni kod funkcji. Ponieważ kody są różne dla różnych typów urządzeń, nie są one zawarte w instrukcji. Możesz zamówić kody funkcji kontaktując się z działem Obsługi klienta telefonicznie, listowo, za pomocą faksu lub poczty e-mail. Podczas kontaktu, należy podać następujące informacje: • Bieżący używany kod (patrz część „Jaki jest mój kod konfiguracji” na stronie 5). € Numer modelu oryginalnego pilota, który się ZGUBIŁ lub ZEPSUŁ. € Sposób, w jaki dana funkcja została opisana na tym pilocie. [. . . ] Naciśnij przycisk 3, aby uzyskać pierwszą cyfrę 4-cyfrowego kodu i obserwuj ile razy zaświeci się dioda LED. Resetowanie operacyjne spowoduje usunięcie wszystkich przyuczonych funkcji we wszystkich trybach oraz inne przypisane funkcje, jak Key Magic® i Makra. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ONE FOR ALL URC 11-7110 & URC-7110,MV

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ONE FOR ALL URC 11-7110 & URC-7110,MV.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag