Instrukcja obsługi OLYMPUS 12X50

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy OLYMPUS 12X50. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy OLYMPUS 12X50 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla OLYMPUS 12X50


OLYMPUS 12X50 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1964 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika OLYMPUS 12X50

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] PL Przed rozpoczęciem korzystania z lornetki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, co zapewni prawidłowy sposób jej obsługi. W żadnym wypadku nie wolno patrzeć przez lornetkę bezpośrednio na słońce. [. . . ] W Japonii gwarancja europejska zapewniona przez spółkę OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH pozostaje ważna przez 25 lat od daty zakupu lornetki. Należy pamiętać, że jest to gwarancja o charakterze uzupełniającym w stosunku do uprawnień ustawowych klienta i nie ma na nie wpływu. Skötsel och förvaring • Blås bort eventuellt damm med en blåsborste och torka försiktigt med en ren trasa. W przypadku wystąpienia wad produktu, mimo jego prawidłowego użytkowania zgodnie z dołączoną do niego pisemną instrukcją obsługi, w okresie do dwudziestu pięciu lat od daty jego zakupu na obszarze handlowym obsługiwanym przez spółkę Olympus Imaging Europa GmbH, produkt ten zostanie, według uznania firmy Olympus, bezpłatnie naprawiony lub wymieniony w odpowiednim okresie. W celu zgłoszenia roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji należy przekazać produkt wraz z kartą gwarancyjną do sprzedawcy, u którego został on nabyty lub do dowolnego punktu serwisowego firmy Olympus na obszarze handlowym obsługiwanym przez spółkę Olympus Imaging Europa GmbH, zgodnie z procedurą postępowania udostępnioną na stronie internetowej www. Zwracamy uwagę na fakt, że punkty serwisowe Olympus nie działają we wszystkich krajach. Na terenie Polski koszty takie ponosi Olympus Polska (Procedura Zgłoszenia Reklamacji dostępna na stronie internetowej www. Niniejsza gwarancja nie obejmuje następujących sytuacji (koszty naprawy poniesie klient, nawet jeśli wystąpiły one we wskazanym wyżej okresie gwarancyjnym): (a) Wszelkich wad powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się urządzeniem (np. W wyniku czynności, która nie była wymieniona w instrukcji obsługi lub w innych instrukcjach itp. Przeprowadzanych przez osoby inne niż personel firmy Olympus lub autoryzowany punkt serwisowy Olympus. (c) Wszelkich wad lub uszkodzeń powstałych w trakcie transportu oraz w wyniku upadku, uderzenia itp. (d) Wszelkich wad lub uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, uderzenia pioruna, innych klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia środowiska lub niestabilności napięcia. [. . . ] Com, na której są dostępne informacje na temat międzynarodowej sieci autoryzowanych punktów serwisowych Olympus. Wykluczenie odpowiedzialności • Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani pośrednich, w związku z treścią niniejszej instrukcji oraz oprogramowania, i nie będzie ponosić odpowiedzialności prawnej za żadną domyślną gwarancję ani za przydatność produktu do obrotu handlowego bądź jego przydatność do określonego celu oraz za żadne szkody następcze, losowe lub pośrednie (w tym także, ale nie tylko, utratę zysków, przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej lub utratę danych związanych z działalnością gospodarczą), powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania z tych materiałów pisemnych, oprogramowania lub sprzętu. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY OLYMPUS 12X50

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy OLYMPUS 12X50.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag