Instrukcja obsługi NOKIA C6-00

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy NOKIA C6-00. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy NOKIA C6-00 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla NOKIA C6-00


NOKIA C6-00 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3249 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   NOKIA C6-00 V1 (3373 ko)
   NOKIA C6-00 (2712 ko)
   NOKIA C6-00 (2752 ko)
   NOKIA C6-00 V1 (772 ko)
   NOKIA C6-00 V1.1 (3024 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika NOKIA C6-00

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Instrukcja obslugi Nokia C6-00 Wydanie 5. 0 2 Spis treci Wskaniki na wywietlaczu Skróty Wyszukiwanie Regulacja glonoci i glonika Profil Offline Szybkie pobieranie Ovi (usluga sieciowa) Nawizywanie polcze Ekran dotykowy podczas polcze Nawizywanie polczenia glosowego Podczas polczenia Odbieranie i odrzucanie polcze Wyszukiwanie kontaktów Proste wybieranie numeru telefonu Wybieranie glosowe Polczenie oczekujce Nawizywanie polczenia konferencyjnego Skrzynka poczty glosowej i skrzynka pocztowa wideo Nawizywanie polczenia wideo Podczas polczenia wideo Odbieranie i odrzucanie polcze wideo Udostpnianie wideo Polczenia internetowe Rejestr 25 26 26 27 28 28 28 29 29 29 30 30 31 31 31 32 32 33 33 34 35 35 37 38 Spis treci Bezpieczestwo Kilka slów o urzdzeniu Aplikacje biurowe Uslugi sieciowe Pami wspóldzielona Magnesy i pola magnetyczne 5 5 6 6 7 7 Znajdowanie pomocy 8 Pomoc techniczna 8 Pomoc w urzdzeniu 8 Wicej moliwoci urzdzenia 8 Aktual. urzdzenia 9 Ustawienia 9 Kody dostpu 9 Zdalne blokowanie 10 Wydluanie ywotnoci baterii 10 Zwikszanie iloci dostpnej pamici 11 Pierwsze kroki Klawisze i inne elementy (przód) Klawisze i inne elementy (góra) Klawisze i czci (boki) Klawisze i inne elementy (dól) Klawisze i inne elementy (tyl) Wkladanie karty SIM i baterii Karta pamici Lokalizacja anten Wlczanie lub wylczanie urzdzenia Ladowanie baterii Czynnoci na ekranie dotykowym Wpisywanie tekstu Blokada klawiszy i ekranu dotykowego Zestaw sluchawkowy Mocowanie paska na rk Nokia Transfer Twoje urzdzenie Ekran glówny 12 12 12 13 13 13 13 14 15 15 16 16 18 21 21 22 22 24 24 Kontakty (spis telefonów) 40 Zapisywanie i edycja nazw i numerów 40 Pasek narzdzi Kontaktów 40 Zarzdzanie nazwiskami i numerami 41 Przypisywanie domylnych numerów i adresów 41 Karty kontaktowe 41 Ustawianie kontaktów jako ulubionych 42 Dwiki dzwonka, zdjcia i tekst polczenia kontaktów 42 Kopiowanie kontaktów 42 Uslugi karty SIM 43 © 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeone. Spis treci Grupy kontaktów E-mail E-mail -- informacje Dodawanie skrzynki pocztowej Czytanie wiadomoci e-mail Wysylanie wiadomoci e-mail Poczta Exchange Wiadomoci Glówny widok Wiadomoci Pisanie i wysylanie wiadomoci Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomoci Przegldanie wiadomoci na karcie SIM Wiadomoci sieciowe Polecenia obslugi Ustawienia wiadomoci Czat Nokia Messaging Nokia Messaging -- informacje 44 45 45 45 45 46 46 47 47 47 49 50 50 50 50 53 54 54 Przegldanie stron internetowych Dodawanie zakladki Subskrybowanie kanalu internetowego Informacje o imprezach w okolicy Ustalanie pozycji (GPS) Informacje o systemie GPS A-GPS -- informacje Wskazówki dotyczce tworzenia polczenia GPS dania ustalenia pozycji Punkty orientacyjne Dane GPS Ustawienia pozycji Mapy Mapy -- omówienie Metody pozycjonowania -- informacje Wywietlanie swojej lokalizacji i mapy Widok nawigacji Widok mapy Planowanie trasy Pobieranie informacji o ruchu drogowym i bezpieczestwie Dojazd do celu Spacer do celu Funkcja Check in Zapisywanie lub wywietlanie informacji o miejscu bd trasie Wysylanie znajomym danych miejsc Zmiana wygldu mapy Kamera Robienie zdj Nagrywanie plików wideo Ustawienia Foto-wideo Zdjcia Informacje o aplikacji Zdjcia 3 65 66 66 66 67 67 68 68 69 69 69 70 72 72 72 73 74 74 74 75 76 77 77 78 78 78 79 79 84 84 86 86 Lczno 54 Polczenia transmisji danych i punkty dostpu 54 Ustawienia sieci 55 Polczenie WLAN 55 Punkty dostpu 57 Wywietlanie aktywnych polcze transmisji danych 60 Synchronizacja 60 Lczno Bluetooth 60 Przenoszenie danych za pomoc kabla USB 64 Polczenia z komputerem 64 Ustawienia administracyjne 64 Internet Przegldarka internetowa -- informacje 65 65 © 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeone. 4 Spis treci 86 87 87 87 88 88 88 89 89 90 91 91 91 92 92 92 93 93 97 Dyktafon Notatki Biuro Ustawienia Ustawienia telefonu Meneder aplikacji Ustawienia polcze Rozwizywanie problemów Ochrona rodowiska Oszczdzanie energii Recykling Informacje o bezpiecznym uytkowaniu produktu Indeks 105 105 106 109 109 115 117 119 122 122 122 122 129 Ogldanie zdj i plików wideo Wywietlanie i edycja szczególów pliku Porzdkowanie zdj i plików wideo Pasek narzdzi Zdjcia Albumy Znaczniki Pokaz slajdów Edycja zdj Edytowanie plików wideo Drukowanie zdj Muzyka Odtwarzanie utworu lub podcastu Listy odtwarzania Wywietl tekst utworu w trakcie jego sluchania Podcasty Przesylanie muzyki z komputera Muzyka Ovi Aplikacja Nokia Podcasting Radio FM Pliki wideo 98 Pobieranie i odtwarzanie pliku wideo 98 Kanaly wideo 99 Moje wideo 99 Przesylanie plików wideo z komputera 99 Ustawienia Wideo i TV 100 Dostosowywanie urzdzenia Zmiana wygldu urzdzenia Profile Dwiki 3D Modyfikowanie ekranu glównego Modyfikowanie menu glównego Aplikacje Kalendarz Zegar RealPlayer 100 100 100 101 101 101 102 102 103 104 © 2011 Nokia. [. . . ] Wszelkie prawa zastrzeone. Ustalanie pozycji (GPS) · · · · Jeli znajdujesz si na zewntrz budynku, spróbuj znale otwart przestrze. Niektóre pojazdy maj przyciemniane (atermiczne) szyby, które mog blokowa sygnaly z satelitów. Punkty orientacyjne 69 Za pomoc punktów orientacyjnych mona zapisywa w urzdzeniu informacje o poloeniu lokalizacji. Zapisane lokalizacje mona posortowa na róne kategorie, takie jak biznes, i doda do nich szczególy. Zapisanych punktów orientacyjnych mona uywa w kompatybilnych aplikacjach. Edytuj -- Dokonaj edycji zapisanego punktu orientacyjnego (na przyklad dodaj adres). Wybierz kategorie, do których chcesz doda dany punkt orientacyjny. Wylij -- Wylij jeden lub kilka punktów orientacyjnych do kompatybilnego urzdzenia. Tworzenie nowej kategorii punktów orientacyjnych Na zakladce kategorii wybierz Opcje > Edytuj kategorie. Dane GPS Aplikacja Dane GPS dostarcza wskazówki ulatwiajce dotarcie do wybranego miejsca docelowego, informacje o pozycji biecego miejsca pobytu oraz dane o Nawizanie polczenia GPS moe trwa od kilku sekund do kilku minut. dania ustalenia pozycji Z uslugi sieciowej moesz otrzyma prob o wyslanie informacji o poloeniu. Na podstawie pozycji urzdzenia uslugodawcy mog dostarcza wiadomoci dotyczce zagadnie lokalnych, np. Po odebraniu dania podania pozycji wywietlona zostaje usluga, która wysyla danie. Wybierz Akceptuj, aby zezwoli na wyslanie informacji o pozycji, lub Odrzu, aby odrzuci danie. © 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeone. 70 Ustalanie pozycji (GPS) Zapisywanie biecego poloenia jako punktu orientacyjnego Wybierz Opcje > Zapisz pozycj. Punkty orientacyne mog by uywane w innych kompatybilnych aplikacjach i przesylane midzy kompatybilnymi urzdzeniami. Miernik dlugoci trasy Miernik dlugoci trasy umoliwia obliczanie odlegloci, szybkoci i czasu podróy. Miernika dlugoci trasy uywaj na dworze, aby urzdzenie odbieralo silniejszy sygnal GPS. Wybierz Menu > Aplikacje > Lokalizacja i Dane GPS > Dlugo trasy. Spowoduje to ustawienie odlegloci i czasu podróy oraz redniej i maksymalnej szybkoci na zero. Ustawianie licznika przebytej odlegloci oraz czasu calkowitego na zero Wybierz Opcje > Restart. Miernik dlugoci trasy ma ograniczon dokladno i nie mona wykluczy bldów zaokrgle. [. . . ] Nokia, Nokia Connecting People, logo Nokia Original Accessories i Ovi s znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnal dwikowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog by znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich wlacicieli. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii czci lub caloci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyraonej uprzednio na pimie zgody firmy Nokia jest zabronione. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY NOKIA C6-00

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy NOKIA C6-00.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag