Instrukcja obsługi NILFISK E 145.3-10 DPHX-TRA

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy NILFISK E 145.3-10 DPHX-TRA. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy NILFISK E 145.3-10 DPHX-TRA będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla NILFISK E 145.3-10 DPHX-TRA


NILFISK E 145.3-10 DPHX-TRA : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (23336 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika NILFISK E 145.3-10 DPHX-TRA

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Nie używać maszyny z uszkodzonym przewodem zasilającym lub uszkodzonymi elementami, takimi jak zabezpieczenia, węże wysokociśnieniowe, pistolet natryskowy. Połączenie musi być przez cały czas suche i nie może leżeć na ziemi. Zaleca się używanie przedłużaczy nawijanych na bęben, który utrzymuje gniada na poziomie co najmniej 60 mm nad podłożem. [. . . ] — Operator oraz osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie czyszczonego miejsca powinny podjąć odpowiednie środki w celu uniknięcia uderzenia odpadami rozrzucanymi podczas pracy. Podczas pracy maszyny na lancę rozpylającą działa siła odrzutu oraz nagłe zmiany momentu obrotowego. ● Podczas transportu: Umieścić maszynę ­poziomo na tylnej powierzchni i zabezpieczyć pasami. Na terenie UE Myjki wysokociśnieniowe nie mogą być obsługiwane ani konserwowane przez dzieci. Maszyna może być obsługiwana przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych ani przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Część 2:3 zawiera ogólny opis maszyny i sposobu obsługi wraz z ilustracjami, przedstawiający przygotowanie, obsługę, podłączanie wody, przechowywanie i konserwację wykonywaną przez użytkownika. a Rozpakowanie i przygotowanie do użycia Postępować zgodnie z instrukcjami z punktu A. B Podłączanie do wodociągu Myjki wysokociśnieniowe nie powinny być podłączane do wodociągów wody pitnej. Przed podłączeniem maszyny do wodociągu wody pitnej należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju i w razie potrzeby zastosować zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym. C Podłączanie do innych źródeł wody Maszynę można podłączyć np. W przypadku niepowodzenia połączenia, postępować zgodnie z ilustracjami D2. Regulacja mocy wskazywana jest za pomocą zielonej lampki, patrz ilustracje D3. Aby uniknąć uszkodzenia z powodu zamarznięcia, opróżnić maszynę i akcesoria z wody. G Konserwacja, sprawdzanie i naprawy Konserwację maszyny zawsze należy wykonywać przed uruchomieniem po dłuższym okresie przechowywania. [. . . ] Curek se ne sme usmeriti proti osebam, električni opremi pod napetostjo ali proti sami napravi. Prúd sa nesmie smerovať na osoby, elektrické zariadenia pod napätím ani na samotné zariadenie. toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti osôb , ak nepoužívajú ochranné oblečenie. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY NILFISK E 145.3-10 DPHX-TRA

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy NILFISK E 145.3-10 DPHX-TRA.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag