Instrukcja obsługi MICROSOFT LIFECAM CAMERA

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy MICROSOFT LIFECAM CAMERA. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy MICROSOFT LIFECAM CAMERA będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla MICROSOFT LIFECAM CAMERA


MICROSOFT LIFECAM CAMERA : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2690 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika MICROSOFT LIFECAM CAMERA

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Informationen och bilderna i detta dokument, inklusive URL och andra referenser till webbplatser på Internet, kan ändras utan föregående meddelande. Iako istraživači još ne mogu odgovoriti na mnoga pitanja o poremećajima mišićnog i koštanog tkiva, svi se slažu da je mnoge faktore moguće povezati s pojavljivanjem poremećaja, a oni obuhvaćaju sljedeće: opće zdravstveno stanje, stres i način na koji se osoba nosi s njime, zdravstveno i tjelesno stanje, položaj u kojemu se osoba nalazi te način na koji koristi svoje tijelo prilikom rada i drugih aktivnosti (uključujući korištenje tipkovnice i miša). Tato bezpečnostní opatření se týkají všech produktů, které používají nabíjecí baterie nebo baterie na jedno použití. [. . . ] Przed wejściem na pokład samolotu lub umieszczeniem urządzenia bezprzewodowego w bagażu podlegającym odprawie należy wyjąć baterie lub wyłączyć urządzenie (jeżeli ma ono włącznik/wyłącznik). Podobnie jak telefony komórkowe, urządzenia bezprzewodowe emitują energię fal radiowych (RF) po umieszczeniu w nich baterii i włączeniu (jeśli urządzenie ma włącznik/wyłącznik). Urządzenia bezprzewodowe Kontrolery gier, klawiatury i myszy komputerowe Korzystanie z kontrolerów gier, klawiatur, myszy komputerowych lub innych elektronicznych urządzeń wejściowych może być przyczyną poważnego zranienia lub zaburzeń. Podczas korzystania z komputera, podobnie jak w przypadku innych czynności, można niekiedy odczuwać dyskomfort dłoni, rąk, ramion, szyi lub innych części ciała. Jeżeli jednak występują objawy takie jak długotrwały lub powtarzający się dyskomfort, ból, arytmia, boleści, mrowienie, drętwienie, uczucie pieczenia lub sztywność, NIE NALEŻY IGNOROWAĆ TYCH ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH. NALEŻY JAK NAJSZYBCIEJ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM LEKARZEM, nawet jeśli objawy te występują poza pracą z komputerem. Mogą one być związane z bolesnymi i niekiedy trwałymi obrażeniami prowadzącymi do kalectwa lub chorób mięśni, nerwów, ścięgien lub innych części ciała. te zaburzenia mięśniowo-szkieletowe obejmują zespół cieśni nadgarstka , zapalenie ścięgna , zapalenie pochewki ścięgna i inne choroby. Naukowcy nie potrafią jeszcze udzielić odpowiedzi na wiele pytań dotyczących zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, są jednak ogólnie zgodni co do tego, że ich wystąpienie może być związane z wieloma czynnikami, takimi jak: ogólny stan zdrowia, poziom stresu i sposoby reagowania na stres, warunki zdrowotne i kondycja fizyczna oraz pozycja przyjmowana przez daną osobę i ruchy ciała podczas pracy i wykonywania innych czynności (w tym korzystania z klawiatury i myszy). Istotnym czynnikiem może być również ilość czasu poświęcana na wykonanie określonej czynności. Zestaw wskazówek, które mogą pomóc w zwiększeniu wygody pracy przy komputerze, a także zmniejszeniu ryzyka wystąpienia zaburzeń mięśniowo-szkieletowych (MSD), można znaleźć w „Podręczniku zdrowej pracy przy komputerze” (Healthy Computing Guide), który jest instalowany wraz z oprogramowaniem tego urządzenia, lub w „Podręczniku zdrowego grania” (Healthy Gaming Guide) dostępnym w witrynie www. Jeśli urządzenie zostało dostarczone bez oprogramowania, „Poradnik zdrowego korzystania z komputera” można pobrać z witryny www. Com/hardware lub (tylko na terenie Stanów Zjednoczonych) zamówić bezpłatną płytę CD, dzwoniąc pod numer (800) 360-7561. W przypadku pytań dotyczących stylu życia, aktywności lub uwarunkowań medycznych i fizycznych, które mogą mieć związek z MSD, należy skontaktować się z wykwalifikowanym lekarzem. Ostrzeżenie dotyczące zdrowia 74 Ataki powodowane przez nadwrażliwość na światło W przypadku niewielkiego odsetka osób może wystąpić atak spowodowany przez określone obrazy, łącznie z migającymi światłami lub wzorami, które mogą pojawiać się w grach wideo. Nawet osoby, u których nie występowały ataki lub epilepsja, mogą być zagrożone niezdiagnozowaną podatnością prowadzącą do „ataków powodowanych przez nadwrażliwość na światło” podczas korzystania z gier wideo. Ataki tego typu mogą mieć różne objawy, łącznie z zawrotami głowy, zaburzeniami wzroku, skurczami mięśni oczu lub twarzy, niekontrolowanymi ruchami kończyn, dezorientacją, oszołomieniem lub chwilową utratą świadomości. Ataki mogą również powodować utratę przytomności lub konwulsje, które mogą być przyczyną zranienia na skutek upadku lub uderzenia w przedmioty znajdujące się w pobliżu. [. . . ] Dodatkowe informacje dotyczące WEEE i zużytych baterii można uzyskać, pisząc na adres weee@microsoft. Utylizacja baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym adresy URL i odwołania do innych witryn internetowych, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. niniejszy dokument nie jest świadectwem przekazania jakichkolwiek praw do jakiejkolwiek własności intelektualnej związanej z dowolnym produktem firmy Microsoft. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY MICROSOFT LIFECAM CAMERA

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy MICROSOFT LIFECAM CAMERA.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag