Instrukcja obsługi METABO W18LTX

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy METABO W18LTX. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy METABO W18LTX będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla METABO W18LTX


METABO W18LTX : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (6217 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika METABO W18LTX

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Överensstämmelseintyg Vi försäkrar och tar ansvar för De här vinkelsliparnamed följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Tappar du maskin och verktyg, kontrollera om något är skadat och sätt i så fall på ett helt verktyg. När du kontrollerat verktyget och satt i det, se till att du själv och andra runtomkring inte är inom räckhåll för roterande delar och kör maskinen på maxvarvtal i en minut. Avsedd användning Den sladdlösa vinkelslipen är med Metabo originaltillbehör avsedd för slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning av metall, betong, sten och liknande material utan vatten. [. . . ] W stronę użytkownika skierowana jest możliwie najmniejsza część nieosłoniętej ściernicy. Zadaniem osłony jest ochrona użytkownika przed odłamkami, przypadkowym zetknięciem ze ściernicą, jak również iskrami, które mogą spowodować zapalenie odzieży. : nigdy nie wolno szlifować powierzchnią boczną ściernicy tnącej. ciernice tnące przeznaczone są do usuwania materiału za pomocą krawędzi tarczy. Boczne oddziaływanie siłą na tę ściernicę może spowodować jej złamanie. Kołnierze do ściernic tnących mogą się różnić od kołnierzy do innych tarcz szlifierskich. F) Nie wolno stosować żadnych używanych tarcz szlifierskich od większych elektronarzędzi. tarcze szlifierskie do dużych elektronarzędzi nie są zaprojektowane do większych prędkości obrotowych małych elektronarzędzi i mogą pękać. Dodatkowe specjalne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące cięcia ściernicą: a) Należy unikać blokowania ściernicy tnącej lub zbyt dużego nacisku. 6 Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pracy ze szczotkami drucianymi: a) Należy pamiętać o tym, że szczotka druciana również podczas zwykłego użytkowania gubi kawałki drutu. Wyrzucane kawałki drutu mogą bardzo łatwo przenikać przez cienkie ubranie oraz/lub skórę. B) Jeśli zalecana jest osłona, należy unikać możliwości stykania się osłony ze szczotką drucianą. Szczotki talerzowe i garnkowe poprzez nacisk i siły odśrodkowe mogą zwiększyć swoją średnicę. Należy stosować elastyczne podkładki, jeśli są one dostarczone wraz z materiałami szlifierskimi i jeśli są one wymagane. Należy przestrzegać danych dostarczonych przez producenta narzędzia lub akcesoriów!Arkusze szlifierskie muszą być przechowywane i stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. W żadnym wypadku nie wolno stosować ściernic tnących do szlifowania zdzierającego!Obrabiany element musi mocno przylegać i być zabezpieczony przed przesunięciem, np. POLSKI pl W przypadku zastosowania narzędzi roboczych z wkładką gwintowaną, koniec wrzeciona nie może stykać się z dnem otworu narzędzia szlifierskiego. Należy zwracać uwagę na to, aby gwint w narzędziu roboczym był wystarczająco długi, aby pomieścił długość wrzeciona. Należy zadbać o to, by przy pracy w warunkach zapylenia otwory wentylacyjne nie były przysłonięte. Jeśli zachodzi potrzeba usunięcia pyłu, należy najpierw wyjąć akumulator (używać przedmiotów niemetalowych) oraz unikać uszkodzenia elementów wewnętrznych. [. . . ] 2 Wskazówki dotyczące pracy urządzenia Szlifowanie: Urządzenie należy dociskach umiarkowanie i poruszać po powierzchni tam i z powrotem, aby powierzchnia obrabianego elementu nie stała się zbyt gorąca. Szlifowanie zdzierające: Dla uzyskania dobrego wyniku pracy należy pracować pod kątem 30° - 40°. Przecinanie ściernicą: Przy przecinaniu ściernicą zawsze należy pracować przeciwbieżnie (patrz ilustracja). W przeciwnym wypadku zachodzi niebezpieczeństwo, że urządzenie w sposób niekontrolowany wyskoczy z linii cięcia. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY METABO W18LTX

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy METABO W18LTX.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag