Instrukcja obsługi METABO SXE 425

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy METABO SXE 425. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy METABO SXE 425 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla METABO SXE 425


METABO SXE 425 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3158 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika METABO SXE 425

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Miljöskydd Följ nationella miljöföreskrifter för för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Oświadczenie zgodności - W miarę możliwości należy używać urządzeń do odsysania pyłów lub kasety pochłaniającej pył. - Aby uzyskać wysoki stopień odsysania pyłów, należy zastosować wraz z tym elektronarzędziem odpowiednie urządzenie Metabo do odsysania pyłów. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dla obrabianych materiałów. [. . . ] Materiały zawierające azbest mogą być obrabiane wyłącznie przez specjalistów. Uruchomienie Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy podane na tabliczce napięcie sieciowe i częstotliwość sieciowa zgodne są z cechami napięcia sieciowego w miejscu pracy. W razie potrzeby należy wprowadzić śrubokręt do wkrętów z rowkiem krzyżykowym do otworu na POLSKI pl końcu uchwytu dodatkowego w celu odkręcenia lub przykręcenia śruby z łbem radełkowym (4). Należy po prostu docisnąć arkusz ścierny, tak aby otwory w arkusz (1) pokryły się z otworami talerza wsporczego (2). 5 Odsysanie pyłu Dla optymalnego odsysania pyłu należy zamocować arkusz ścierny w taki sposób, aby otwory arkusza ściernego (1) i talerza wsporczego (2) pokrywały się ze sobą. Dla zapewnienia optymalnego odsysania pyłu, należy we właściwym czasie opróżniać kasetę pochłaniacza pyłu (12) i czyścić filtr (14). Czyszczenie, konserwacja Można wybrać jedno z dwóch ustawień koła wibracji: • Duże koło wibracji (6, 2mm): szlifowanie zgrubne o dużej wydajności zdzierania • Małe koło wibracji (2, 8mm): szlifowanie wykańczające, polerowanie Przestawianie koła wibracji: - Odłączyć zasilacz!- Przekręcić talerz wsporczy o pół obrotu do następnego punktu zatrzaskowego. Włączanie / wyłączanie, włączenie ciągłe W celu włączenia urządzenia należy nacisnąć włącznik (8). W celu trwałego włączenia można zablokować włącznik przy pomocy przycisku blokady włącznika (7). 3 Ustawianie liczby wibracji Jeśli przełącznik TurboBoost (6) jest wyłączony, za pomocą pokrętła nastawczego (5) można ustawić liczbę wibracji. 4 Przełącznik TurboBoost Przełącznika TurboBoost (6) należy używać, aby podczas pracy włączać dodatkowe rezerwy mocy dla uzyskania maksymalnego zdzierania. - Przy składaniu należy pamiętać, aby wsunąć filtr karbowany (14) w prowadnice boczne. Przy tym szczeliny wentylacyjne przy silniku należy czyścić odkurzaczem lub przedmuchiwać sprężonym powietrzem. W tym czasie urządzenie należy trzymać w sposób zapewniający bezpieczeństwo. - Talerz wsporczy (jako część zamienna) patrz rozdział Akcesoria - Nasadzić talerz wsporczy (2) i obracać, aż zatrzaśnie się tarcza zabierakowa. Wymiana hamulca talerza wsporczego / pierścienia hamującego Jeśli po jakimś czasie prędkość obrotowa talerza wsporczego na biegu jałowym ulegnie zwiększeniu, świadczy to o zużyciu pierścienia hamującego (16) i potrzebie jego wymiany. - Zastąpić stary pierścień hamujący (16) nowym pierścieniem (patrz rozdział Akcesoria), umieszczając przy tym nowy pierścień hamujący w takiej samej pozycji, co stary pierścień hamujący. Należy przy tym zwrócić uwagę na pozycję oznaczenia na pierścieniu hamującym. Średnica talerza wsporczego Nominalny pobór mocy Moc wyjściowa Prędkość obrotowa na biegu jałowym (pokrętło nastawcze) n0, TB = Prędkość obrotowa na biegu jałowym (przełącznik TurboBoost) n1, TB = Prędkość obrotowa przy obciążeniu nominalnym (przełącznik TurboBoost) s0 = Liczba wibracji na biegu jałowym (pokrętło nastawcze) s0, TB = Liczba wibracji na biegu jałowym (przełącznik TurboBoost) s1, TB = Liczba wibracji przy obciążeniu nominalnym (przełącznik TurboBoost) S = Średnica okręgu oscylacji m = Ciężar bez przewodu zasilającego Całkowita wartość wibracji (suma wektorowa w trzech kierunkach) ustalona według normy EN 60745: ah, DS = Wartość emisji wibracji (szlifowanie powierzchni) ah, P = Wartość emisji wibracji (polerowanie) Kh, DS/Kh, P = Nieoznaczoność (wibracja) Podany w tych instrukcjach poziom drgań zmierzony został zgodnie z metodą pomiaru ustaloną w normie EN 60745 i może zostać wykorzystany przy porównywaniu elektronarzędzi. [. . . ] W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego tego urządzenia, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwis, w celu uniknięcia zagrożeń. W sprawie naprawy elektronarzędzia należy się zwrócić do przedstawicielstwa Metabo. Ochrona środowiska Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących utylizacji zużytych urządzeń, opakowań i akcesoriów zgodnie z ochroną środowiska naturalnego oraz zasadami recyklingu. Dotyczy tylko ładowarek na terytorium Unii Europejskiej: Elektronarzędzi nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów domowych! [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY METABO SXE 425

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy METABO SXE 425.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag