Instrukcja obsługi METABO SBE 850

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy METABO SBE 850. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy METABO SBE 850 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla METABO SBE 850


METABO SBE 850 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (5938 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika METABO SBE 850

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Należy przestrzegać ogólnie uznanych przepisów BHP oraz załączonych wskazówek bezpieczeństwa pracy. 3 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy OSTRZEŻENIE – W celu zmniejszenia ryzyka odniesienia obrażeń należy przeczytać instrukcję obsługi. OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie zalecenia bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie następujących zaleceń bezpieczeństwa i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. [. . . ] Ze względu na występowanie przy tym dużych sił, urządzenie należy utrzymywać obiema rękami za przewidziane do tego celu uchwyty, przyjąć pewną pozycję stojącą i zachować koncentrację w czasie pracy. Szczotki węglowe: W przypadku całkowitego zużycia szczotek węglowych urządzenie zostaje automatycznie wyłączone. Przy zastosowanej elektronice VTC: Dioda elektroiuminescencyjna ostrzega, zanim szczotki węglowe zostaną całkowicie zużyte. Juli 2009 1:54 13 POL POLSKI Ochrona przed ponownym włączeniem przy elektronice VTC: (SBE 1010 Plus) Ochrona przed ponownym włączeniem zabezpiecza przed samoczynnym uruchomieniem urządzenia po ponownym pojawieniu się zasilania po zaniku napięcia w sieci. wskaźnik przeciążenia przy elektronice VTC: (SBE 1010 Plus) Wskaźnik przeciążenia ostrzega o przeciążeniu urządzenia. Funkcja Metabo Impuls: (SBE 85, SBE 850 Impuls) Dla dziecinnie prostego wkręcania i wykręcania śrub, nawet w przypadku uszkodzonych główek śrub. Dla bezbłędnego wiercenia bez napunktowywania, czy to w płytkach ceramicznych, aluminium czy innych materiałach. Elektroniczne ograniczenie momentu obrotowego: (SBE 85, SBE 850 Impuls) W przypadku wkręcania małych śrub oraz podczas wyrzynania gwintów przy pomocy wiertła gwintującego o małej średnicy można obniżyć moment obrotowy do wartości dopasowanej do wykonywanej pracy. funkcja Metabo Contact: (SBE 850 Contact) Do inteligentnego wiercenia w ścianach w których ułożone są przewody. Jeżeli wiertło antrafi na przewodnik lub przewód, urządzenie natychmiast się wyłączy. 2 Włączanie i wyłączanie W celu włączenia urządzenia należy nacisnąć włącznik (13). W przypadku dłużczej pracy można zablokować włącznik przy pomocy przycisku blokady włącznika (11). W przypadku włączenia ciągłego urządzenie pracuje nadal, nawet jeśli zostanie wyrwane z ręki. Z tego względu urządzenie należy utrzymywać obiema rękami za przewidziane do tego celu uchwyty, przyjąć pewną pozycję stojącą i zachować koncentrację w czasie pracy. 3 Wybór ilości obrotów (nie dotyczy SB 660) 7 Uruchomienie Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy dane podane na tabliczce znamionowej zgodne są z parametrami napięcia sieciowego w miejscu pracy. Dla zapewnienia bezpiecznego mocowania uchwytu wiertarskiego: Po pierwszym wierceniu (obrót w prawo) mocno dokręcić śrubokrętem śrubę zabezpieczającą we wnętrzu uchwytu wiertarskiego (jeśli występuje / w zależności od modelu). 1 Montaż rękojeści Z uwagi na bezpieczeństwo należy stosować wyłącznie załączony uchwyt. W zależności od zastosowania mocno dokręcić uchwyt pod pożądanym kątem. [. . . ] Nacinać przy prawych obrotach, zatrzymać, wykręcać przy lewych obrotach. Trwałe świecenie przeciążenie W przypadku długotrwałego przeciążenia urządzenia ograniczona zostaje jego moc i tym samym nie dopuszcza się do dalszego nieporządanego nagrzania silnika. Jeśli potrzebują Państwo dodatkowego osprzętu, proszę, zwrócić się do sklepu, w którym zakupiliście Państwo swoje elektronarzędzie. By umożliwić wybór odpowiedniego osprzętu proszę prodać sprzedawcy dokładny rodzaj Państwa urządzenia. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY METABO SBE 850

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy METABO SBE 850.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag