Instrukcja obsługi METABO POWERMAXX BS QUICK BASIC

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy METABO POWERMAXX BS QUICK BASIC. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy METABO POWERMAXX BS QUICK BASIC będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla METABO POWERMAXX BS QUICK BASIC


METABO POWERMAXX BS QUICK BASIC : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3395 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika METABO POWERMAXX BS QUICK BASIC

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Överensstämmelsedeklaration Vi försäkrar och tar ansvar för att laddningsenheterna med typ- och serienummer (LC 40: 2706. Driftstart Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. Uttjänta laddare och tillbehör innehåller en stor andel värdefulla råämnen och plaster som kan tas omhand genom återvinning. [. . . ] Specjalne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania Należy zwracać uwagę na miejsca w tekście oznaczone tym symbolem i służące bezpieczeństwu osób obsługujących, jak i bezpieczeństwu ładowarki!Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania 32 OSTRZEŻENIE – W celu zmniejszenia ryzyka odniesienia obrażeń należy przeczytać instrukcję obsługi. OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie zalecenia bezpieczeństwa i instrukcje. nieprzestrzeganie następujących zaleceń bezpieczeństwa i instrukcji może palna!W przypadku wydostania się cieczy z akumulatora i przedostania się jej na skórę należy bezzwłocznie spłukać to miejsce dużą ilością wody. W przypadku przedostania się cieczy z akumulatora do oczu należy przepłukać je czystą wodą i bezzwłocznie udać się do lekarza!Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby zagwarantować, że nie będą bawiły się tym urządzeniem. Dzieci nie mogą znajdować się w pobliżu ładowarki względnie strefy roboczej!Ładowarkę należy przechowywać w taki sposób, aby nie była dostępna dla dzieci!W przypadku pojawienia się dymu lub ognia w ładowarce należy natychmiast wyciągnąć jej wtyczkę sieciową!Wskaźnik ostrzegawczy (3) oraz wskaźnik pracy (4) zapalają się kolejno na ok. Jeśli akumulator jest całkowicie naładowany, wskaźnik pracy (4) świeci się w sposób ciągły. Akumulator może pozostać w ładowarce i w ten sposób jest zawsze gotowy do pracy. 1 Wskaźnik ostrzegawczy (3) pali się przez cały czas • Akumulator nie jest ładowany. Przy temperaturze akumulatora z zakresu od 0 °C do 50 °C ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Naprawy Wszelkie naprawy ładowarki mogą być dokonywane wyłącznie przez odpowiedni przeszkolony serwis! [. . . ] Dotyczy tylko ładowarek na terytorium Unii Europejskiej: Elektronarzędzi nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów domowych!Zgodnie z wytyczną europejską 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oraz jej stosowaniu w prawie państwowym zużyte elektronarzędzia muszą być gromadzone osobno i podawane odzyskowi surowców wtórnych zgodnemu z przepisami o ochronie środowiska. = 138 min 1) W zależności od pojemności szczątkowej, jak również temperatury akumulatora rzeczywiste czasy ładowania mogą różnić się od podanych. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY METABO POWERMAXX BS QUICK BASIC

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy METABO POWERMAXX BS QUICK BASIC.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag