Instrukcja obsługi METABO KHE2851

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy METABO KHE2851. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy METABO KHE2851 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla METABO KHE2851


METABO KHE2851 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (4701 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika METABO KHE2851

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Dotykanie lub wdychanie takich pyłów może wywołać reakcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego użytkownika lub osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre rodzaje pyłów, jak pył dębowy czy buczynowy, uważane są za rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowymi substancjami stosowanymi przy obróbce drewna (chromian, środki impregnujące do drewna). Materiały zawierające azbest mogą być obrabiane wyłącznie przez fachowców. [. . . ] 2 Włączanie i wyłączanie W celu włączenia urządzenia należy nacisnąć włącznik (13). Dzięki elektronicznemu łagodnemu rozruchowi urządzenie przyśpiesza w sposób ciągły aż do osiągnięcia ustawionej prędkości obrotowej (nie dotyczy modelu UHE 2250 Multi, UHE 2450 Multi, KHE 2650). W celu trwałego włączenia można zablokować włącznik przy pomocy przycisku blokady włącznika (12). Przy włączeniu w trybie ciągłym urządzenie pracuje w dalej, nawet jeśli zostanie wyrwane z ręki. Dlatego urządzenie należy zawsze trzymać oburącz za przewidziane do tego uchwyty, przyjąć bezpieczną postawę i skoncentrować uwagę na wykonywanej pracy. Wybór prędkości obrotowej (tylko w modelach UHE 2250 Multi, UHE 2450 Multi, UHE 2850 Multi) W zależności od zastosowania można wybrać optymalną prędkość obrotową za pomocą pokrętła nastawczego (9). 4 Wybór trybu pracy Wybrać odpowiedni tryb pracy, obracając pokrętło (14). Wiercenie na pierwszym biegu (duży moment obrotowy) Tylko w modelach UHE 2250 Multi, UHE 2450 Multi, UHE 2850 Multi wiercenie 2-gi bieg (wysokie obroty) Wiercenie udarowe (tylko przy zastosowaniu udarowego uchwytu wiertarskiego (2)) Ustawienie położenia dłuta W tym położeniu obrócić dłuto do żądanej pozycji. Następnie przełączyć na „kucie”, aby zablokować dłuto przed przekręceniem. Kucie (tylko przy zastosowaniu udarowego uchwytu wiertarskiego (2)) Gdy dłuto jest włożone, urządzenie należy używać wyłącznie do kucia . Należy unikać przesuwania dźwigni urządzenia przy zamocowanym dłucie. 1 Szybkomocujący uchwyt wiertarski * 2 Udarowy uchwyt wiertarski 3 Blokada narzędzia 4 Tuleja szybkomocującego uchwytu wiertarskiego * 5 Blokada uchwytu 6 Wrzeciono 7 Śruba skrzydełkowa (do przestawiania ogranicznika głębokości wiercenia) 8 Ogranicznik głębokości wiercenia 9 Pokrętło nastawcze prędkości obrotowej * 10 Elektroniczny wskaźnik sygnału* 11 Przełącznik kierunku obrotu 12 Przycisk blokujący 13 Przycisk 14 Pokrętło przełącznikowe (do ustawiania trybu pracy) 15 Blokada 16 Dodatkowy uchwyt 17 Zatrzaskowe sprzęgło bezpieczeństwa * w zależności od wyposażenia 6. Uruchomienie Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy podane na tabliczce napięcie sieciowe i częstotliwość sieciowa zgodne są z napięciem sieciowym w miejscu pracy. Mocno dokręcić uchwyt dodatkowy pod odpowiednim kątem w zależności od zastosowania. 5 Wybór kierunku obrotów Przełącznik kierunku obrotów (11) można przestawiać wyłącznie, gdy silnik jest wyłączony. Wybór kierunku obrotu: R = Obrót w prawo L = Obrót w lewo 7. 6 Zmiana uchwytu wiertarskiego Przy zmianie uchwytu należy zwrócić uwagę na to, aby wrzeciono było czyste. Mocowanie narzędzia: obracając narzędzie, wsunąć je tak, aby zablokowało się w zatrzasku. [. . . ] Ochrona środowiska Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących utylizacji zużytych urządzeń, opakowań i akcesoriów zgodnie z ochroną środowiska naturalnego oraz zasadami recyklingu. Dotyczy tylko państw UE: nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego!Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej stosowaniem zgodnym z prawem państwowym zużyte elektronarzędzia muszą być zbierane osobno i podawane odzyskowi surowców wtórnych zgodnemu z przepisami o ochronie środowiska. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY METABO KHE2851

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy METABO KHE2851.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag