Instrukcja obsługi LINKSYS RE7000

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy LINKSYS RE7000. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy LINKSYS RE7000 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla LINKSYS RE7000


LINKSYS RE7000 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (7240 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika LINKSYS RE7000

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Pokud je router v pořádku, odpojte prodlužovač, přesuňte jej blíže k routeru a znovu jej zapojte. 5 Instalace prodlužovače dosahu Prodlužovač Linksys můžete používat dvěma hlavními způsoby: jako bezdrátový prodlužovač dosahu nebo jako kabelový prodlužovač dosahu (přístupový bod). Odpojte prodlužovat dosahu a připojte jej zpět mezi router a oblast bez bezdrátového signálu Wi-Fi. 11a/b/g/n), WPA2™, WMM®, Wi-Fi Protected Setup™ Provozní teplota Skladovací teplota Provozní vlhkost Skladovací vlhkost 0 až 40 °C (32 až 104 °F) -20 až 60 °C (-4 až 140 °F) 10 až 80 % bez kondenzace 5 až 90% bez kondenzace Specifikace podléhají změně bez oznámení. [. . . ] Uwaga — Jeśli połączenie z siecią konfiguracyjną urządzenia rozszerzającego zasięg sieci nie zostanie nawiązane, wówczas wyświetli się strona z informacją o braku połączenia z urządzeniem rozszerzającym zasięg sieci. Strona będzie zawierała pytanie o wykonywaną czynność: próbę skonfigurowania nowego urządzenia rozszerzającego zasięg sieci lub uzyskania dostępu do ustawień już skonfigurowanego urządzenia rozszerzającego zasięg sieci. Czasami może się wyświetlić strona z błędem „404 Not Found” (404 Nie znaleziono). W takim przypadku wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i spróbuj ponownie. Jeśli konfiguracja obejmuje urządzenie rozszerzające zasięg sieci oraz router MaxStream firmy Linksys, wówczas nie trzeba podejmować żadnych działań. routery MaxStream obsługują płynny roaming , a rozszerzona sieć Wi-Fi korzysta z tej samej nazwy sieci i hasła. Kiedy poruszasz się po obszarze objętym zasięgiem, połączone urządzenia wybierają sieć główną lub rozszerzoną. Jeśli nie masz routera z płynnym roamingiem, w menedżerze połączenia Wi-Fi swojego urządzenia wybierz sieć rozszerzoną. sieć rozszerzoną można poznać po przyrostku „_Ext” dodanym do nazwy sieci głównej. Hasła do tych sieci będą takie same jak hasła sieci głównych. 15 Konfiguracja jako urządzenie rozszerzające zasięg sieci przewodowej (punkt dostępu) Konfiguracja za pomocą przeglądarki 1. Przygotowanie do konfiguracji Upewnij się, że połączenie routera z internetem działa prawidłowo, a kabel Ethernet jest na tyle długi, by można było podłączyć router do urządzenia rozszerzającego zasięg sieci. Poczekaj, aż migający wskaźnik LED zmieni kolor z zielonego na pomarańczowy. Z poziomu komputera, telefonu lub tabletu nawiąż połączenie z siecią konfiguracyjną urządzenia rozszerzającego zasięg sieci Wi-Fi firmy Linksys XXX, gdzie XXX to 3 ostatnie cyfry adresu MAC urządzenia rozszerzającego zasięg sieci. Pamiętaj, aby na pytanie o sposób użycia urządzenia rozszerzającego zasięg sieci wybrać opcję „As a wired range extender (access point)” („Jako urządzenie rozszerzające zasięg sieci przewodowej”). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nazwę sieciową i hasło dla Twojego punktu dostępu. Uwaga — Jeśli funkcja filtrowania adresów MAC routera jest włączona, wówczas należy dodać adres MAC urządzenia rozszerzającego zasięg sieci do listy dozwolonych adresów routera. Po nawiązaniu połączenia urządzenia rozszerzającego zasięg sieci z routerem wszystkie urządzenia podłączone do urządzenia rozszerzającego zasięg sieci będą mogły również nawiązać połączenie z routerem. 17 Dostęp do interfejsu ustawień Aby zmienić lub wyświetlić ustawienia urządzenia rozszerzającego zasięg sieci, najpierw nawiąż połączenie z siecią rozszerzoną, np. Zaleca się zmianę tego hasła po skonfigurowaniu z użyciem metody WPS. Aby zmienić hasło administratora, kliknij zakładkę Management (Zarządzanie) interfejsu ustawień i wpisz nowe hasło w obszarze Extender Access (Dostęp do urządzenia rozszerzającego). Jeśli nie zmieniano domyślnej nazwy urządzenia rozszerzającego zasięg sieci, można także uzyskać dostęp do interfejsu ustawień przez połączenie z głównym routerem. [. . . ] Jeżeli użytkownik łączy się z Internetem za pomocą sieci bezprzewodowej, należy sprawdzić, czy przypadkowo nie połączył się z inną siecią. W poniższym przykładzie komputer był podłączony do innej sieci bezprzewodowej o nazwie wraith_5GHz. Jeśli konieczne jest wprowadzenie klucza zabezpieczeń sieciowych, wpisz hasło (klucz zabezpieczeń) w polu security key (klucz zabezpieczeń). Komputer nawiązuje połączenie z siecią i powinno być już możliwe nawiązanie połączenia z interfejsem ustawień urządzenia rozszerzającego zasięg sieci. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY LINKSYS RE7000

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy LINKSYS RE7000.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag