Instrukcja obsługi LG CAM 360

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy LG CAM 360. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy LG CAM 360 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla LG CAM 360


LG CAM 360 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (35991 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika LG CAM 360

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] • Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance. Informacja dotycząca oprogramowania open source Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej http://opensource. Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich. Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@ lge. [. . . ] 4 • Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii. Zamiast tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub innym niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady. € Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie obudowy z urządzenia, odłączenie przewodów i styków elektrycznych oraz ostrożne usunięcie ogniw baterii za pomocą specjalistycznych narzędzi. Jeśli potrzebujesz instrukcji bezpiecznego usuwania baterii przeznaczonej dla wykwalifikowanych pracowników, odwiedź stronę http://www. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt LG-R105 spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem http://www. Com/global/declaration 5 Elementy produktu LG 360 CAM Obudowa Kabel USB Instrukcja obsługi • W przypadku brakujących elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. € Zależnie od okoliczności niektóre elementy mogą ulec zmianie bez powiadomienia. € Wygląd i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy jego działania. 6 Opis produktu Obiektyw aparatu fotograficznego Dioda LED rejestrowania Przycisk rejestrowania Dioda LED trybu Przycisk zasilania Dioda LED zasilania Port ładowarki/ USB Złącze akcesorium Gniazdo kart pamięci microSD™ Przycisk pokrywy 7 Jak korzystać z klawiszy Włączanie Wyłączanie Rejestrowanie zdjęcia Nagrywanie klipu wideo Zatrzymanie nagrywania Włączanie trybu uśpienia Wyłączanie trybu uśpienia Przymusowe zamknięcie Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę. W jaki sposób zresetować urządzenie Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk rejestrowania przez 8 sekund. Po usłyszeniu drugiego sygnału dźwiękowego zwolnij przyciski, a następnie w ciągu czterech sekund naciśnij przycisk zasilania, co spowoduje zresetowanie urządzenia. € Robić zdjęcia i rejestrować filmy można tylko po włożeniu zewnętrznej karty SD. notatki • W wyniku podłączenia telefonu do urządzenia LG 360 CAM nastąpi rozłączenie połączenia z siecią Wi-Fi w Twoim telefonie. € Aplikację zarządzającą urządzeniem 360 CAM można pobrać ze sklepu Google Play™ Store w telefonach z systemem Android™ oraz ze sklepu App Store® w urządzeniach iPhone®, wyszukując „LG 360 CAM”. € Jeśli aplikacja zarządzająca poprosi o pozwolenie na zlokalizowanie i połączenie Bluetooth, musisz wyrazić zgodę, aby móc korzystać z aplikacji. € Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zarządzającej musisz zgodzić się na warunki, aby móc korzystać z aplikacji. € Urządzenie LG 360 CAM można połączyć tylko z jednym telefonem na raz. Aby połączyć z innym telefonem, najpierw odłącz ten, który jest aktualnie połączony. [. . . ] Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne. 3  dpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega O potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt. 4  zczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi S bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt. € Bluetooth® används för parkoppling och Wi-Fi används för förhandsgranskning och dataöverföringar. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY LG CAM 360

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy LG CAM 360.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag