Instrukcja obsługi KARCHER SC 2 PREMIUM JAUNE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy KARCHER SC 2 PREMIUM JAUNE. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy KARCHER SC 2 PREMIUM JAUNE będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla KARCHER SC 2 PREMIUM JAUNE


KARCHER SC 2 PREMIUM JAUNE : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3635 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika KARCHER SC 2 PREMIUM JAUNE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] (Adres znajduje się na odwrocie) Instrukcje ogólne Szanowny Kliencie!Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą oryginalną instrukcję obsługi i dołączone przepisy bezpieczeństwa. obydwa zeszyty zachować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika. Zabezpieczenia ṇ OSTROŻNIE Zabezpieczenia chronią użytkownika i nie wolno ich modyfikować ani obchodzić. [. . . ] A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Kontrolka (zielona) – włączone zasilanie Kontrolka - Ogrzewanie (POMARAŃCZOWA) Zawór bezpieczeństwa Uchwyt na akcesoria Uchwyt postojowy do dyszy podłogowej Przewód zasilający z wtyczką Wirniki (2 sztuki) Kółko skrętne 80 PL – 5 B1 pistolet parowy B2 przycisk odblokowujący B3 Przełącznik preselekcyjny ilości pary (z zabezpieczeniem przed dziećmi) B4 Dźwignia parowania B5 wąż pary C1 C2 C3 C4 C5 dysza ze strumieniem punktowym szczotka okrągła Czarny szczotka okrągła Czerwony Dysza Power szczotka okrągła Wielki Zdejmowanie akcesoriów  Ustawić przełącznik preselekcyjny do tyłu (dźwignia włącznika pary zablokowana). Rysunek  W celu odłączenia elementów wyposażenia należy nacisnąć przycisk odblokowujący i pociągnąć elementy w przeciwnych kierunkach. Napełnianie wodą Wskazówki  W przypadku stałego stosowania dostępnej na rynku wody destylowanej odkamienianie kotła nie jest konieczne. σ Ponownie mocno przykręcić zamknięcie bezpieczeństwa do urządzenia. Skrócona instrukcja obsługi  Rysunki patrz strona 2 Rysunek  Odkręcić zamknięcie bezpieczeństwa i napełnić oczyszczacz parowy maks. Regulacja ilości pary Przy użyciu przełącznika preselekcyjnego reguluje się wydostającą się ilość pary. Przełącznik preselekcyjny posiada trzy ustawienia: Maksymalna ilość wody Zredukowana ilość pary Brak pary - zabezpieczenie przed dziećmi Wskazówka: W tym położeniu nie można użyć dźwigni włącznika pary. σ Nacisnąć dźwignię włącznika pary, kierując pistolet parowy najpierw na ściereczkę, aż para zacznie wydobywać się równomiernie. Wskazówka: Podczas użytkowania grzałka włącza się regularnie, tak aby utrzymać ciśnienie w zbiorniku. W tym celu otwartą końcówkę elementu nasadzić na pistolet parowy i nasunąć tak daleko, aż przycisk odblokowujący pistoletu parowego się zaczepi. W tym celu połączyć jedną lub obydwie rurki przedłużające z pistoletem parowym. na wolny koniec rury przedłużającej nasunąć żądany element wyposażenia. Uzupełnianie wody W zbiorniku należy uzupełnić ilość wody, gdy przy pracy zmniejsza się przepływ pary, a na końcu para nie wydobywa się wcale. PL – 6 81  Ponownie mocno przykręcić zamknięcie bezpieczeństwa do urządzenia. Do usunięcia wody należy użyć ściągaczki do okien lub wytrzeć powierzchnie do sucha. uWAGA Nie kierować pary na lakierowane miejsca ramy okiennej , by ich nie uszkodzić. Pistolet parowy Pistoletu parowego można używać bez żadnych akcesoriów, np. Im bliżej znajduje się ona od zanieczyszczonego miejsca, tym większa skuteczność czyszczenia, gdyż temperatura i stężenie pary u wylotu dyszy są najwyższe. Szczególnie praktyczne do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, szczelin, armatury, odlewów, umywalek, toalet, żaluzji wzgl. Silne osady kamienia można przed czyszczeniem parowym pokropić octem lub kwasem cytrynowych, pozostawić na 5 minut, a następnie wyczyścić parą. Zastosowanie wyposażenia Ważne zasady użytkowania Czyszczenie podłóg Zaleca się przed użyciem oczyszczacza parowego zamieść lub odkurzyć podłoże. Odświeżanie tekstyliów Przed użyciem urządzenia parowego do czyszczenia tekstyliów należy zawsze najpierw w niewidocznym miejscu sprawdzić odporność tych materiałów na parę: Najpierw zwilżyć parą, następnie pozostawić do wyschnięcia, a potem sprawdzić, czy nie miały miejsca zmiany w kolorze lub kształcie. [. . . ] Czyszczenie i konserwacja Płukanie zbiornika Zbiornik urządzenia należy płukać nie rzadziej niż po każdym 10-tym napełnieniu. W ten sposób oddzielają się pozostałości kamienia, które osadziły się na dnie kotła parowego. Długi czas nagrzewania Zbiornik parowy jest pokryty kamieniem  Usunąć kamień ze zbiornika. Dźwignia parowania nie daje się nacisnąć Dźwignia włącznika pary jest zabezpieczona blokadą / zabezpieczeniem przed dziećmi. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY KARCHER SC 2 PREMIUM JAUNE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy KARCHER SC 2 PREMIUM JAUNE.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag