Instrukcja obsługi KARCHER K3

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy KARCHER K3. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy KARCHER K3 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla KARCHER K3


KARCHER K3 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3648 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika KARCHER K3

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Prace przy użyciu środków czyszczących można wykonywać jedynie na szczelnych powierzchniach roboczych z przyłączem kanalizacji ściekowej. Nie pozwolić na przedostanie się środków czyszczących do ziemi ani do wód. Bezpieczeństwo Wskazówki bezpieczeństwa Przed pierwszym użyciem urządzenia koniecznie przeczytać dołączone „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące myjki wysokociśnieniowej“. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą oryginalną instrukcję obsługi i dołączone przepisy bezpieczeństwa. [. . . ] Bliższych informacji na ten temat udzielają dystrybutorzy urządzeń KÄRCHER. 92 PL – 6 Działanie UWAGA Praca na sucho trwająca przez ponad 2 minuty prowadzi do uszkodzenia pompy wysokociśnieniowej. Jeżeli urządzenie nie wytworzy ciśnienia w ciągu 2 minut, należy je wyłączyć i postąpić zgodnie ze wskazówkami z rozdziału „Usuwanie usterek“. Opcjonalnie  Napełnić zbiornik roztworem środka czyszczącego (zważać na dane dotyczące dozowania na opakowaniu środka czyszczącego). Praca z wysokim ciśnieniem ṇ OSTROŻNIE W celu uniknięcia uszkodzeń, w trakcie czyszczenia powierzchni lakierowanych zachować co najmniej 30-centymetrowy odstęp. UWAGA Nie czyścić opon samochodowych, lakieru ani wrażliwych powierzchni, jak drewno, za pomocą frezu do zanieczyszczeń; niebezpieczeństwo uszkodzenia. Wskazówka: Gdy zwalnia się dźwignię, urządzenie znowu się odłącza. W przypadku dłuższych przerw w pracy (ponad 5 minut) dodatkowo wyłączać urządzenie „0/OFF“. Zakończenie pracy ṇ OSTROŻNIE Wąż wysokociśnieniowy odłączać od pistoletu natryskowego lub urządzenia tylko wtedy, gdy układ pozbawiony jest ciśnienia. σ Po pracy ze środkiem czyszczącym: Urządzenie przepłukać do czysta przez ok. Praca ze szczotką myjącą UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzenia lakieru W pracach przy użyciu szczotki należy zadbać o to, by była ona pozbawiona zanieczyszczeń i innych cząsteczek.  Włożyć szczotkę myjącą do pistoletu natryskowego i zablokować , obracając o 90°. Wskazówka: W razie potrzeby do pracy z użyciem środków czyszczących można też użyć szczotek myjących. Praca ze środkiem czyszczącym Wskazówka: Środek czyszczący można dodawać tylko pod niskim ciśnieniem. ƽ NIEBEZPIECZEŃSTWO W przypadku zastosowania środków czyszczących należy uwzględnić dane z karty charakterystyki substancji producenta środka czyszczącego szczególnie wskazówki dot. Rysunek  Napełnić zbiornik roztworem środka czyszczącego (zważać na dane dotyczące dozowania na opakowaniu środka czyszczącego). Wskazówka: W ten sposób miesza się przy pracy roztwór środka czyszczącego ze strumieniem wody. usuwanie usterek Mniejsze usterki można usunąć samodzielnie , korzystając z poniższych wskazówek. [. . . ] Dane techniczne Podłączenie do sieci Napięcie Pobór mocy Stopień zabezpieczenia Klasa ochrony Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny) Przyłącze wody Ciśnienie dopływowe (maks. Ilość przetłaczanej cieczy Ilość pobieranego środka czyszczącego Siła odrzutu pistoletu natryskowego Wymiary i ciężary Długość Szerokość Wysokość Ciężar, urządzenie gotowe do pracy wraz z akcesoriami Drgania przenoszone przez kończyny górne Niepewność pomiaru K Poziom ciśnienie akustycznego LpA Niepewność pomiaru KpA Poziom mocy akustycznej LWA + Niepewność pomiaru KWA 279 mm 275 mm 803 mm 7, 0 kg 10 MPa 12 MPa 5, 5 l/min 6, 3 l/min 0, 3 l/min 11 N 1, 2 MPa 40 °C 8 l/min 220-240 V 1~50-60 Hz 1, 6 kW IP X5 II 10 A CEO Head of Approbation Pełnomocnik dokumentacji: S. : +49 7195 14-0 faks: +49 7195 14-2212 Winnenden, 2014/09/01 Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-79 <2, 5 m/s2 0, 3 m/s2 74 dB(A) 3 dB(A) 90 dB(A) Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Aby ste zabránili vzniku škôd:  Zo zariadenia vypustite všetku vodu: Zapnite zariadenie bez pripojenej vysokotlakovej hadice a vodovodnej prípojky (max. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY KARCHER K3

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy KARCHER K3.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag