Instrukcja obsługi KARCHER K2105

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy KARCHER K2105. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy KARCHER K2105 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla KARCHER K2105


KARCHER K2105 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2760 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika KARCHER K2105

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] PL PL PL PL PL PL PL PL PL 3 3 5 7 7 8 8 9 9 Gwarancja W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego. (Adres znajduje się na odwrocie) Symbole w instrukcji obsługi Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci. [. . . ] ρ Użytkownik ma obowiązek używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas pracy musi on uwzględniać warunki panujące w otoczeniu i uważać na osoby znajdujące się w pobliżu. ρ Nie używać urządzenia, jeżeli w jego zasięgu znajdują się inne osoby, chyba, że są one wyposażone w odzież ochronną. ρ W celu ochrony przed rozpryskującą się wodą lub brudem należy nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary ochronne. Uwaga  Przy dłuższych przerwach w pracy należy wyłączyć urządzenie przy użyciu wyłącznika głównego / wyłącznika albo wyjąć wtyczkę z gniazdka. ρ Wszystkie części przewodzące prąd w miejscu pracy urządzenia muszą być zabezpieczone przed tryskającą wodą. ρ Urządzenie można podłączyć jedynie do przyłącza elektrycznego wykonanego przez elektryka zgodnie z normą IEC 60364. ρ Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stałe stosowanie wyłącznika ochronnego prądowego (maks. Mycie silnika lub podłogi samochodu, dozwolone jest tylko w myjniach wyposażonych w separator oleju. Rysunki patrz strona 2 1 Przyłącze wysokiego ciśnienia 2 Wyłącznik urządzenia „0/OFF“ / „I/ON“ 3 Hak do przechowywania węża wysokociśnieniowego i przewodu zasilającego 4 Uchwyt do noszenia przenoszenia 5 Schowek na lancę 6 Schowek na pistolet natryskowy 7 Przyłącze wody z wbudowanym sitem 8 Wąż ssący na środek czyszczący (z filtrem) 9 Złączka do przyłącza wody 10 Przewód zasilający z wtyczką 11 Pistolet natryskowy 12 Blokada pistoletu natryskowego 13 Klamra na węża wysokociśnieniowego 14 Wąż wysokociśnieniowy Osprzęt opcjonalny 15 Obrotowa szczotka do mycia 16 Szczotka do mycia 17 Lanca z dyszą wysokociśnieniową 18 Lanca z frezem do zanieczyszczeń 19 Lanca z regulacją ciśnienia (Vario Power) 20 Siatka z akcesoriami Wyposażenie specjalne Wyposażenie specjalne zwiększa możliwości zastosowania urządzenia. Bliższych informacji na ten temat udzielają dystrybutorzy urządzeń KÄRCHER. Zabezpieczenia Uwaga Zabezpieczenia chronią użytkownika i nie wolno ich modyfikować ani obchodzić. Warunki dla stateczności Uwaga Przed jakąkolwiek czynnością przy użyciu urządzenia lub przy urządzeniu należy stworzyć warunki dla stateczności, w celu uniknięcia wypadków wzgl. € Stateczność urządzenia jest zagwarantowana, gdy stoi ono na równej powierzchni. Przed pierwszym uruchomieniem Przed uruchomieniem zamontować luźno dołączone części do urządzenia. Sprawdzić bezpieczeństwo połączenia przez pociągnięcie węża wysokociśnieniowego. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dystrybutora. PL – 5 119 Doprowadzenie wody Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie nigdy nie może być używane bez zaworu zwrotnego przy sieci wodociągowej. Należy używać odpowiedniego odłącznika systemowego firmy KÄRCHER albo odłącznika systemowego zgodnego z EN 12729, typ BA. Woda, która przepłynęła przez odłącznik systemowy, katalogowana jest jako nie nadająca się do picia. Uwaga Odłącznik systemowy podłączać zawsze do dopływu wody, a nigdy bezpośrednio do urządzenia! [. . . ] Kraj rada Oprez Visokotlačno crijevo odvojite od ručne prskalice ili od uređaja samo ako je sustav rastlačen. U uređaju se ne uspostavlja tlak  Odzračite uređaj: Uključite uređaj bez priključenog visokotlačnog crijeva i pričekajte (najviše 2 minute) da voda iz visokotlačnog priključka počne izlaziti bez mjehurića. Spriječite oštećenja:  Ispraznite svu vodu iz uređaja: Uključite uređaj bez priključenog visokotlačnog crijeva i bez priključenog dovoda vode (maks. Sredstvo za pranje se ne usisava  Cijev za prskanje odvojite od ručne prskalice i radite samo koristeći ručnu prskalicu ili samo cijev s regulacijom tlaka i okrenite u položaj "Mix". [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY KARCHER K2105

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy KARCHER K2105.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag