Instrukcja obsługi INDESIT LI80 FF2O X B

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy INDESIT LI80 FF2O X B. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy INDESIT LI80 FF2O X B będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla INDESIT LI80 FF2O X B


INDESIT LI80 FF2O X B : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (9830 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika INDESIT LI80 FF2O X B

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] 4 lampka kontrolna SUPER FREEZE (b?yskawiczne ch?odzenie): zapala si?, kiedy zostanie wci?ni?ty przycisk SUPER FREEZE. 5 Przycisk SUPER FREEZE (b?yskawiczne ch?odzenie) Do zamra?ania ?wie?ych produktw spo?ywczych. 8 LMPADA (veja a Manuteno) 9 AIR* 10 Prateleira de ARMAZENAMENTO extravel COM TAMPA * 11 Prateleira extravel da porta VO PARA GUARDAR OBJECTOS * 12 Prateleira para GARRAFAS 13 SENSOR DE ESCURECIMENTO* Opis urz?dzenia Widok oglny Instrukcje dotycz?ce u?ytkowania s? [. . . ] Gdy umie?cisz go w dolnej cz??ci komory lodwki, na pojemniku na warzywa, zamieni si?do: -przechowywania mi?sa, ryb i delikatnego jedzenia; -szybkiego sch?adzania gor?cego jedzenia; -rozmra?anie w niskiej temperaturze (co zapobiega rozmna?aniu si?Je?li umie?cisz pojemnik w grnej cz??ci lodwki (A1), b?dzie on odpowiedni do przechowywania owocw i warzyw, staj?c si? W celu zamra?ania ?ywno?ci w najbardziej prawid?owy i bezpieczny sposb, nale?y w??czy?Po w?o?eniu ?ywno?ci do zamra?arki, konieczne jest ponowne uruchomienie funkcji SUPER FREEZE, ktra wy??czy si?do zamra?arki szklanych butelek z p?ynami zamkni?tych hermetycznie lub korkiem poniewa?zamro?one w danym dniu wskazana jest na tabliczce znamionowej, znajduj?cej si?W przypadku przerwy w dop?ywie pr?du lub w przypadku usterki, nie otwiera?drzwi zamra?arki: w ten sposb w ci?gu do 12-18 godzin artyku?y zamro?one i mro?onki nie ulegn?CZUJNIK BRAKU PR?DU* Przy pierwszym uruchomieniu lodwki, czujnik zaciemnienia musi znajdowa?ono umieszczone w ni?szej komorze ZAMRA?ARKI, zapewniaj?cej najszybsze zamra?anie. na nienaturalny wzrost temperatury we wn?trzu urz?dzenia Je?li rozmrozi si?Pozostawianie drzwi otwartych przez d?u?szy czas spowoduje rozmro?enie si?zamro?onego jedzenia przez xx godzin (w zale?no?ci od temperatury otoczenia). [. . . ] Anomalie i ?rodki zaradcze W przypadku, gdy lodwko-zamra?arka nie b?dzie funkcjonowa?a. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (I>patrz Serwis) sprawdzi?, czy nie mo?na rozwi?za?Wtyczka nie zosta?a w?o?ona do gniazdka, jest niewystarczaj?co mocna, aby spowodowa? [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY INDESIT LI80 FF2O X B

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy INDESIT LI80 FF2O X B.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag