Instrukcja obsługi HUSQVARNA 129R

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HUSQVARNA 129R. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HUSQVARNA 129R będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HUSQVARNA 129R


HUSQVARNA 129R : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (70178 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HUSQVARNA 129R

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Bär alltid arbetsskor med stålhätta och halkfri sula, åtsittande kläder, kraftiga långbyxor, skjorta med långa ärmar; kraftiga och halksäkra handskar, skyddsglasögon (gärna ventilerade och dimfria) eller ansiktsmask, godkänd skyddshjälm och hörselskydd (öronproppar eller ljuddämpare). Vissa underhålls- och serviceåtgärder skall utföras av utbildade och kvalificerade specialister. Kläder Använd rivstarkt material i klädseln och undvik alltför vida kläder som lätt hakar fast i buskar och grenar. Släpp gasreglaget och kontrollera att skärutrustningen stannar och att ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER den förblir stillastående. [. . . ] € Sprawdź, czy na kołnierzu oporowym nie powstały pęknięcia wskutek zmęczenia materiału lub zbyt mocnego dokręcania. W razie stwierdzenia pęknięć kołnierz oporowy należy poddać kasacji. € Upewnij się, czy nakrętka zabezpieczająca nie utraciła swojej zdolności mocującej. Zdolność mocująca nakrętki zabezpieczającej powinna odpowiadać momentowi siły równemu 1, 5 Nm. € Skontroluj, czy głowica żyłkowa i osłona przeciwodpryskowa nie są uszkodzone ani pęknięte. Głowicę żyłkową lub osłonę przeciwodpryskową, które zostały uderzone lub na których występują pęknięcia należy wymienić na nowe. OSTRZEŻENIE: Gdy dźwignia ssania znajduje się w położeniu włączenia, osprzęt tnący zaczyna wirować w momencie uruchamiania silnika. Ujmij uchwyt rozrusznika i powoli ciągnij żyłkę prawą ręką, aż poczujesz opór (zazębienie rozrusznika), a następnie szarpnij żyłkę szybko i energicznie. Nie wyciągaj linki rozrusznika całkowicie i nie puszczaj jej nagle, gdy jest wyciągnięta. Kiedy silnik zostanie uruchomiony lub próbuje zaskoczyć, wciśnij dźwignię ssania. Dlatego przed przystąpieniem do montażu, kontroli oraz/lub konserwacji należy zawsze zdejmować nasadkę ze świecy zapłonowej w celu zapobieżenia niezamierzonemu uruchomieniu silnika. OSTRZEŻENIE: gdy dźwignia ssania znajduje się w położeniu włączenia podczas uruchamiania silnika, osprzęt tnący zaczyna się natychmiast obracać. Pompa paliwowa: Przyciśnij kilkakrotnie gumową gruszkę pompki paliwa, tak aby napełniła się paliwem (co najmniej 10 razy). Dotyczy dźwigni gazu z blokadą obrotów rozruchowych: W celu włączenia obrotów rozruchowych najpierw wciśnij blokadę dźwigni gazu oraz manetkę gazu, a następnie wciśnij włącznik przepustnicy (A). W celu przywrócenia biegu jałowego silnika ponownie wciśnij blokadę dźwigni gazu i manetkę gazu. Jeżeli znajdziesz się w sytuacji, w której nie jesteś pewny prawidłowości dalszego sposobu postępowania, zasięgnij porady eksperta. Nie podejmuj się pracy, gdy uważasz, że nie masz wystarczających kwalifikacji. Przed przystąpieniem do użytkowania należy uzmysłowić sobie różnice między wykaszaniem zarośli leśnych, wykaszaniem trawy i przycinaniem trawy. Podstawowe informacje na temat wykaszania • • • • • Stosuj zawsze właściwy sprzęt. Ostrze w chwili przykładania powinno zawsze pracować na najwyższych obrotach. Dłuższe pozostawianie na wysokich obrotach nieobciążonego silnika może być przyczyną jego poważnych uszkodzeń. OSTRZEŻENIE: Operatorowi maszyny, ani nikomu innemu nie wolno próbować odciągać ciętego materiału, podczas gdy silnik pracuje lub osprzęt tnący obraca się, gdyż może to doprowadzić do poważnych obrażeń. [. . . ] Nestartujte ani nepracujte s vyžínačem v interiéru ani v jiném špatně větraném prostředí. Neustále ďalej vyvíjame svoje výrobky, a preto si vyhradzujeme právo upravovať dizajn a vzhľad výrobkov bez toho, aby sme o tom vopred informovali. Používateľ stroja musí počas jeho používania zaistiť, aby sa k stroju do vzdialenosti menšej ako 15 metrov (50 stôp) nepriblížili žiadne osoby ani zvieratá. Používateľ stroja musí zabezpečiť, aby sa počas práce stroja nemohli dostať žiadni ľudia ani zvieratá do okruhu 15 metrov (50 stôp) od stroja. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HUSQVARNA 129R

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HUSQVARNA 129R.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag