Instrukcja obsługi HOTPOINT XH9 T2Z XOJZV

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HOTPOINT XH9 T2Z XOJZV. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HOTPOINT XH9 T2Z XOJZV będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HOTPOINT XH9 T2Z XOJZV


HOTPOINT XH9 T2Z XOJZV : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (9370 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HOTPOINT XH9 T2Z XOJZV

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] 4 lampka kontrolna SUPER (b?yskawiczne ch?odzenie): zapala si?, kiedy zostanie wci?ni?ty przycisk SUPER . 5 Przycisk SUPER (b?yskawiczne ch?odzenie) Do zamra?ania ?wie?ych produktw spo?ywczych. [. . . ] tak, aby nie dotyka?y tylnej ?cianki ch?odz?cej, aby nie zatyka?y otworw napowietrzania czym zapobiega tworzenia si?-przechowywania mi?sa, ryb i delikatnego jedzenia; -szybkie ch?odzenie gor?cego jedzenia z 70C do 3C oraz innej ?wie?ej ?ywno?ci i resztek -rozmra?anie w niskiej temperaturze (co zapobiega rozmna?aniu si?ustawienie na nich pojemnikw lub produktw ?ywno?ciowych nawet o znacznych wymiarach. Je?li znak OK nie jest widoczny oznacza ze temperatura jest zbyt wysoka: ustaw TEMPERATUR?Je?li w?o?one zosta?y jednocze?nie du?e ilo?ci artyku?w spo?ywczych, lub je?li cz?sto otwiera si? Urz?dzenie zosta?o zbudowane z higienicznych surowcw, ktre nie wytwarzaj? W przypadku, gdy urz?dzenie zostanie wy??czone na d?u?szy czas nale?y go umy?, a drzwi pozostawi?ono umieszczone w ni?szej komorze ZAMRA?ARKI, zapewniaj?cej najszybsze zamra?anie. W celu zamra?ania ?ywno?ci w najbardziej prawid?owy i bezpieczny sposb, nale?y w??czy?Po w?o?eniu ?ywno?ci do zamra?arki, konieczne jest ponowne uruchomienie funkcji SUPER , ktra wy??czy si?do zamra?arki szklanych butelek z p?ynami zamkni?tych hermetycznie lub korkiem poniewa?zamro?one w danym dniu wskazana jest na tabliczce znamionowej, znajduj?cej si?W przypadku przerwy w dop?ywie pr?du lub w przypadku usterki, nie otwiera?drzwi zamra?arki: w ten sposb w ci?gu do 12-18 godzin artyku?y zamro?one i mro?onki nie ulegn? [. . . ] osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentw i materia?w. wewn?trz powoduje lekki ha?as rwnie?, kiedy spr??arka nie pracuje: to nie usterka lecz stan normalny. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HOTPOINT XH9 T2Z XOJZV

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HOTPOINT XH9 T2Z XOJZV.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag