Instrukcja obsługi HOTPOINT T16A1 D/HA.2

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HOTPOINT T16A1 D/HA.2. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HOTPOINT T16A1 D/HA.2 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HOTPOINT T16A1 D/HA.2


HOTPOINT T16A1 D/HA.2 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3919 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HOTPOINT T16A1 D/HA.2

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Dlatego należy uważać, aby rury obwodu chłodzącego nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzonych rur, należy zachować szczególną ostrożność podczas opróżniania obwodu chłodzenia. € Ten produkt może zawierać fluorowane gazy cieplarniane uwzględnione w protokole z Kioto; gaz chłodniczy znajduje się wewnątrz hermetycznie zamkniętego systemu. [. . . ] Na urządzeniu lub w dokumentacji do Symbol niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do specjalnego punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Podczas utylizacji urządzenia należy sprawić, że nie będzie ono użyteczne, odcinając kabel zasilania oraz usuwając drzwi i półki, aby dzieci nie mogły wspiąć się do góry i uwięzić się w środku. Urządzenie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów, zabierając je do specjalnego punktu zbiórki; nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru nawet na kilka dni, ponieważ może ono stanowić zagrożenie dla dzieci. Dalsze informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu niniejszego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta/gminy, specjalistycznych punktach zbiórki odpadów oraz w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione. Deklaracja zgodności • To urządzenie jest przeznaczone do utrzymywania świeżości żywności i zostało wyprodukowane zgodnie z dyrektywą (WE) nr 1935/2004. € Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i jest sprzedawane zgodnie z następującymi przepisami: - zasady bezpieczeństwa dyrektywy "niskonapięciowej" 2006/95/WE (która zastępuje dyrektywę 73/23/EWG z późniejszymi zmianami); - wymogi bezpieczeństwa dyrektywy "EMC" 2004/108/WE. PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA Aby zapewnić najlepsze wykorzystanie urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która zawiera opis produktu i przydatne porady. Po rozpakowaniu urządzenia należy się upewnić, że nie jest ono uszkodzone i drzwi zamykają się prawidłowo. Przed włączenie urządzenia zaczekać co najmniej dwie godziny, aby zapewnić pełną wydajność obwodu chłodzenia. € Upewnić się, że urządzenie nie znajduje się w pobliżu źródeł wysokiej temperatury. € Urządzenie należy zainstalować i wyrównać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości i w miejscu odpowiednim do jego masy, rozmiarów i przeznaczenia. € Urządzenie jest przeznaczone do pracy w miejscach, w których temperatura należy do następujących zakresów, zgodnie z klasą klimatyczną podaną na tabliczce znamionowej. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeżeli zostanie pozostawione na długi czas w temperaturze wykraczającej poza podany zakres. (°C) SN Od 10 do 32 N Od 16 do 32 ST Od 16 do 38 T Od 16 do 43 • Upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem występującym w gospodarstwie domowym. BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE • W pobliżu tego urządzenia lub innych urządzeń elektrycznych nie należy przechowywać ani używać benzyny, palnych cieczy i gazów. [. . . ] € Produkty klasy wysokoenergetycznej są wyposażone w wydajne silniki, które działają dłużej, ale zużywają mniejszą ilość energii. € VAROVÁNÍ: V oddílech spotřebiče nepoužívejte elektrické přístroje, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, ani je do nich neukládejte. € Spotřebiče obsahující isobutan (R600a): isobutan je přírodní plyn bez škodlivých účinků na životní prostředí, ale je hořlavý. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HOTPOINT T16A1 D/HA.2

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HOTPOINT T16A1 D/HA.2.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag