Instrukcja obsługi HOTPOINT RSSG 603 B EU

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HOTPOINT RSSG 603 B EU. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HOTPOINT RSSG 603 B EU będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HOTPOINT RSSG 603 B EU


HOTPOINT RSSG 603 B EU : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1819 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HOTPOINT RSSG 603 B EU

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] 12 Instrukcja obsługi PRALKA Spis treści PL Polski PL Instalacja, 14-15 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja, 16 Odłączenie wody i prądu elektrycznego Czyszczenie pralki Czyszczenie szufladki na środki piorące Konserwacja okrągłych drzwiczek i bębna Czyszczenie pompy Kontrola przewodu doprowadzającego wodę Zalecenia i środki ostrożności, 17 Ogólne zasady bezpieczeństwa Utylizacja Ręczne otwieranie okrągłych drzwiczek RSSG 603 Opis pralki, 18-19 Panel sterowania Wyświetlacz Jak wykonać cykl prania, 20 Programy i opcje, 21 Tabela programów Opcje prania Środki piorące i bielizna, 22 Szufladka na środki piorące Przygotowanie bielizny Programy specjalne System równoważenia wsadu Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania, 23 Serwis Techniczny, 24 13 Instalacja PL !Należy zachować niniejszą książeczkę, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży, odstąpienia lub przeniesienia pralki w inne miejsce należy zadbać o przekazanie instrukcji wraz z nią, aby nowy właściciel mógł się zapoznać z działaniem urządzenia i z dotyczącymi go ostrzeżeniami. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi: zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji oraz właściwego i bezpiecznego użytkowania pralki. [. . . ] wyświetlacz B PL A C Wyświetlacz pomaga zaprogramować urządzenie i dostarcza wielu informacji. W sekcji A wyświetla się czas trwania dostępnych programów, a po rozpoczęciu cyklu czas, jaki pozostaje do jego zakończenia (na wyświetlaczu zostanie wyświetlony maksymalny czas trwania wybranego cyklu, który może ulec skróceniu po kilku minutach, ponieważ rzeczywisty czas trwania cyklu zależy od wsadu i wprowadzonych ustawień); natomiast jeśli została ustawiona funkcja OPÓŹNIENIE, wyświetla się czas pozostający do momentu rozpoczęcia wybranego programu. Ponadto, po naciśnięciu odpowiednich przycisków wyświetlają się maksymalne wartości szybkości wirowania i temperatury dla ustawionego programu lub ostatnie zaprogramowane wartości, jeśli są one odpowiednie dla wybranego programu. W sekcji B wyświetlane są “fazy prania” przewidziane dla wybranego cyklu, a po rozpoczęciu programu aktualna “faza prania”: Pranie Płukanie Wirowanie Odprowadzanie wody W sekcji C są umieszczone, kolejno od lewej do prawej strony, ikony “temperatury”, “wirowania” i “Startu z opóźnieniem”. Kreski “temperatura” wskazują poziom temperatury w odniesieniu do maksymalnego poziomu, jaki może być ustawiony dla wybranego cyklu. Kreski “wirowanie” wskazują poziom wirowania w odniesieniu do maksymalnego poziomu, jaki może być ustawiony dla wybranego cyklu. wiecący symbol “Startu z opóźnieniem” wskazuje , że na wyświetlaczu można odczytać ustawioną wartość “Startu z opóźnieniem”. Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK Jeśli symbol się świeci, oznacza to, że drzwiczki są zablokowane. Aby uniknąć uszkodzenia pralki, przed przystąpieniem do otwierania drzwiczek należy odczekać, aż symbol ten zgaśnie. Aby otworzyć drzwiczki w trakcie trwania cyklu, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA; kiedy symbol BLOKADY DRZWICZEK zgaśnie, można otworzyć drzwiczki. Włożyć bieliznę, uważając, aby nie przekroczyć wielkości wsadu wskazanej w tabeli programów znajdującej się na następnej stronie. Przy pomocy pokrętła PROGRAMY wybrać żądany program; ma on wstępnie ustawioną temperaturę i prędkość wirowania, jednak wartości te można zmienić. Urządzenie automatycznie wyświetla maksymalne wartości temperatury i prędkości wirowania dla ustawionego programu lub ostatnie wybrane wartości, jeśli są one zgodne z ustawionym programem. Naciskając przycisk stopniowo zmniejsza się temperaturę, aż do prania na zimno “OFF”. Naciskając przycisk stopniowo zmniejsza się prędkość wirowania, aż do jego wyłączenia “OFF”. Wyjątek: wybierając program 3 temperaturę można podnieść aż do 90°. Wyjątek: wybierając program 4 temperaturę można podnieść aż do 60°. W celu ustawienia opóźnionego rozpoczęcia wybranego programu należy naciskać odpowiedni przycisk aż do osiągnięcia żądanego czasu opóźnienia. Aby anulować OPÓŹNIENIE, należy naciskać przycisk do momentu pojawienia się na wyświetlaczu napisu “OFF”. W przypadku silnie zabrudzonej odzieży, należy nacisnąć przycisk aż do przejścia do poziomu „Intensive”. Poziom ten gwarantuje wysokiej jakości pranie, dzięki użyciu większej ilości wody w początkowej fazie cyklu i intensywniejszym ruchom mechanicznym służy do usuwania najoporniejszych plam. 20 Jeśli chce się przeprowadzić wybielanie, należy włożyć dodatkową szufladkę 3, znajdującą się w wyposażeniu. [. . . ] Puch: aby wyprać produkty pikowane z puchem gęsim takie kurtki czy poduszki ( nie ważące więcej jak 1 kg), należy zastosować właściwy program 14. System równoważenia wsadu Przed każdym wirowaniem, aby uniknąć nadmiernych drgań oraz jednorodnie rozłożyć wsad, bęben wykonuje obroty z prędkością nieco większą niż podczas prania. Jeśli po kilku próbach wsad nie zostanie prawidłowo zrównoważony, urządzenie wykona wirowanie z prędkością mniejszą od przewidywanej. W przypadku wystąpienia nadmiernego niezrównoważenia wsadu pralka dokona jego rozłożenia zamiast odwirowania. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HOTPOINT RSSG 603 B EU

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HOTPOINT RSSG 603 B EU.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag