Instrukcja obsługi HOTPOINT RSPG 623 D PL

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HOTPOINT RSPG 623 D PL. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HOTPOINT RSPG 623 D PL będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HOTPOINT RSPG 623 D PL


HOTPOINT RSPG 623 D PL : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1099 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HOTPOINT RSPG 623 D PL

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Instrukcja obsługi PRALKA Spis treści PL Polski, 1 PL Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja, 4 Odłączenie wody i prądu elektrycznego Czyszczenie pralki Czyszczenie szufladki na środki piorące Konserwacja okrągłych drzwiczek i bębna Czyszczenie pompy Kontrola przewodu doprowadzającego wodę Zalecenia i środki ostrożności, 5 Ogólne zasady bezpieczeństwa Utylizacja Ręczne otwieranie okrągłych drzwiczek RSPG 623 Opis pralki, 6-7 Panel sterowania Wyświetlacz Jak wykonać cykl prania, 8 Programy i opcje, 9 Tabela programów Opcje prania Środki piorące i bielizna, 10 Szufladka na środki piorące Przygotowanie bielizny Programy specjalne System równoważenia wsadu Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania, 11 Serwis Techniczny, 12 1 Instalacja PL !Należy zachować niniejszą książeczkę, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży, odstąpienia lub przeniesienia pralki w inne miejsce należy zadbać o przekazanie instrukcji wraz z nią, aby nowy właściciel mógł się zapoznać z działaniem urządzenia i z dotyczącymi go ostrzeżeniami. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi: zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji oraz właściwego i bezpiecznego użytkowania pralki. nierówności, odkręcając lub dokręcając przednie nóżki (patrz rysunek); kąt nachylenia, zmierzony na górnym blacie pralki, nie powinien przekraczać 2°. [. . . ] Włożyć bieliznę, uważając, aby nie przekroczyć wielkości wsadu wskazanej w tabeli programów znajdującej się na następnej stronie. Wysunąć szufladkę i umieścić środek piorący w odpowiednich komorach zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale “Środki piorące i bielizna”. Przy pomocy pokrętła PROGRAMY wybrać żądany program; ma on wstępnie ustawioną temperaturę i prędkość wirowania, jednak wartości te można zmienić. Naciskać odpowiednie przyciski: Zmienić temperaturę i/lub prędkość wirowania. Urządzenie automatycznie wyświetla maksymalne wartości temperatury i prędkości wirowania dla ustawionego programu lub ostatnie wybrane wartości, jeśli są one zgodne z ustawionym programem. Naciskając przycisk stopniowo zmniejsza się temperaturę, aż do prania na zimno “OFF”. Naciskając przycisk stopniowo zmniejsza się prędkość wirowania, aż do jego wyłączenia “OFF”. Dodatkowe naciśnięcie przycisków przywróci maksymalne dostępne wartości. Wyjątek: wybierając program 3 temperaturę można podnieść aż do 60°. Wyjątek: wybierając program 4 temperaturę można podnieść aż do 60°. Wyjątek: wybierając program 11 temperaturę można podnieść aż do 90°. W celu ustawienia opóźnionego rozpoczęcia wybranego programu należy naciskać odpowiedni przycisk aż do osiągnięcia żądanego czasu opóźnienia. Aby anulować OPÓŹNIENIE, należy naciskać przycisk do momentu pojawienia się na wyświetlaczu napisu “OFF”. Opcja umożliwia optymalizację prania w zależności od stopnia zabrudzenia tkanin oraz żądanej intensywności prania. W przypadku silnie zabrudzonej odzieży, należy nacisnąć przycisk aż do przejścia do poziomu „Intensywny”. Poziom ten gwarantuje wysokiej jakości pranie, dzięki użyciu większej ilości wody w początkowej fazie cyklu i intensywniejszym ruchom 8 mechanicznym służy do usuwania najoporniejszych plam. W przypadku lekko zabrudzonej odzieży lub w celu delikatnego obchodzenia się z tkaninami, należy nacisnąć przycisk aż do przejścia do poziomu „Delikatne”. Cykl zredukuje ruchy mechaniczne, aby zagwarantować doskonały efekt prania delikatnej odzieży. • Naciskać przycisk w celu włączenia opcji; zaświeci się kontrolka odpowiadająca przyciskowi. • Ponownie nacisnąć przycisk w celu wyłączenia opcji; kontrolka zgaśnie. Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z ustawionym programem, kontrolka będzie pulsować i opcja nie zostanie włączona. Jeśli wybrana opcja nie może być łączona z inną, ustawioną wcześniej, kontrolka pierwszej wybranej opcji będzie migać i włączona zostanie tylko druga opcja, której kontrolka zaświeci się. [. . . ] Aby zapewnić lepsze rozłożenie wsadu oraz jego właściwe zrównoważenie zaleca się mieszanie dużych i małych sztuk bielizny. 10 Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania Może się zdarzyć, że pralka nie działa. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (patrz „Serwis Techniczny”) należy sprawdzić, czy problemu nie da się łatwo rozwiązać korzystając z poniższego wykazu. PL Nieprawidłowości w działaniu: Możliwe przyczyny / Rozwiązania: Pralka nie włącza się. • Wtyczka nie jest włączona do gniazdka lub jest wsunięta za słabo, w taki sposób, że nie ma styku. • • • • • • • • • • • Drzwiczki nie są dokładnie zamknięte. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HOTPOINT RSPG 623 D PL

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HOTPOINT RSPG 623 D PL.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag