Instrukcja obsługi HOTPOINT RSPD 824 JX EU

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HOTPOINT RSPD 824 JX EU. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HOTPOINT RSPD 824 JX EU będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HOTPOINT RSPD 824 JX EU


HOTPOINT RSPD 824 JX EU : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1650 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HOTPOINT RSPD 824 JX EU

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] 12 Instrukcja obsługi PRALKA Spis treści PL Polski PL Instalacja, 14-15 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja, 16 Odłączenie wody i prądu elektrycznego Czyszczenie pralki Czyszczenie szufladki na środki piorące Konserwacja okrągłych drzwiczek i bębna Czyszczenie pompy Kontrola przewodu doprowadzającego wodę Zalecenia i środki ostrożności, 17 Ogólne zasady bezpieczeństwa Utylizacja Ręczne otwieranie okrągłych drzwiczek RSPD 824 J Opis pralki, 18-19 Panel sterowania Wyświetlacz W jaki sposób wykonać cykl prania, 20 Programy i funkcje, 21 Tabela programów Funkcje prania Środki piorące i bielizna, 22 Szufladka na środki piorące Przygotowanie bielizny Programy specjalne System równoważenia ładunku Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania, 23 Serwis Techniczny, 24 13 Instalacja PL !Należy zachować niniejszą książeczkę, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży, odstąpienia lub przeniesienia pralki w inne miejsce należy zadbać o przekazanie instrukcji wraz z nią, aby nowy właściciel mógł się zapoznać z działaniem urządzenia i z dotyczącymi go ostrzeżeniami. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi: zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji oraz właściwego i bezpiecznego użytkowania pralki. [. . . ] W celu wybrania żądanego języka nacisnąć przyciski X i Y, dla potwierdzenia wyboru nacisnąć przycisk Z. Aby zmienić język, należy wyłączyć urządzenie, nacisnąć równocześnie przyciski G, H, I, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego, wyświetli się menu wyboru języka. W celu zmiany jasności wyświetlacza, która fabrycznie ustawiona jest na najwyższy poziom, należy wyłączyć urządzenie, nacisnąć równocześnie przyciski G, L, M aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Podczas cyklu prania lub gdy ustawi się OPÓŹNIONY START, jeśli nie używa się wyświetlacza przez 1 minutę, włącza się „WYGASZACZ EKRANU”. Aby powrócić do poprzednio wyświetlanego ekranu, wystarczy nacisnąć którykolwiek z przycisków. Nacisnąć przycisk , na wyświetlaczu pojawi się napis HOTPOINT, kontrolka START/PAUZA zacznie powoli pulsować w kolorze zielonym. Przy pomocy pokrętła PROGRAMY wybrać żądany program, nazwa programu pojawi się na wyświetlaczu; z nim powiązana jest temperatura oraz prędkość wirowania, które mogą zostać zmienione. Maszyna wybierze automatycznie temperaturę oraz wirówkę maksymalne przewidziane dla danego programu, dlatego nie mogą one być zwiększane. Poprzez naciskanie przycisku stopniowo zmniejsza się temperaturę aż do prania w zimnej wodzie (na wyświetlaczu widoczny jest symbol “--”). Naciskając przycisk stopniowo zmniejsza się wirówkę aż do jej wyłączenia (na wyświetlaczu widoczny jest symbol “--”). Wyjątek: wybierając program 2 temperaturę można podnieść aż do 40°. Wyjątek: wybierając program 3 temperaturę można podnieść aż do 90°. Wyjątek: wybierając program 4 temperaturę można podnieść aż do 60°. W celu ustawienia opóźnionego rozpoczęcia wybranego programu należy naciskać odpowiedni przycisk aż do osiągnięcia żądanego czasu opóźnienia. W celu usunięcia opóźnionego uruchomienia należy naciskać przycisk aż do pojawienia się napisu “-- h”. Opcja umożliwia wybranie rodzaju płukania przeznaczonego do jak największej ochrony delikatnej skóry. Po pierwszym naciśnięciu przycisku, zostaje ustawiony poziom “Extra +1”, który pozwala wybrać dodatkowe płukanie, oprócz standardowego, w celu usunięcia wszelkich pozostałości detergentu. Po drugim naciśnięciu przycisku, zostaje ustawiony poziom „“Extra +2”, który pozwala wybrać dwa dodatkowe płukania, oprócz standardowego, w celu jak najlepszej ochrony delikatnej skóry. Naciskając po raz trzeci na przycisk ustawia się poziom “Extra +3”, który umożliwia wybranie 3 dodatkowych płukań oprócz tych, które przewiduje dany cykl. Aktywacja opcji w cyklach o temperaturze 40° umożliwia usunięcie głównych alergenów, takich jak kocia i psia sierść oraz pyłki; w cyklach o temperaturze powyżej 40° osiąga się bardzo 20 dobry poziom ochrony przeciwalergicznej. Nacisnąć ponownie przycisk, aby powrócić do „Płukanie zwykłe” rodzaju płukania. Jeśli któreś z ustawień lub zmiana ustawienia nie jest możliwe, na wyświetlaczu pojawi się napis „WYBÓR NIEMOŻLIWY” lub „ZMIANA NIEMOŻLIWA”. [. . . ] turbo Odplamianie 45’: ten cykl gwarantuje znakomitą zdolność usuwania plam już w temperaturze 20°C w zaledwie 45 minut. 22 Przed każdym wirowaniem, aby uniknąć nadmiernych drgań oraz jednorodnie rozłożyć wsad, bęben wykonuje obroty z prędkością nieco większą niż podczas prania. Jeśli po kilku próbach wsad nie zostanie prawidłowo zrównoważony, urządzenie wykona wirowanie z prędkością mniejszą od przewidywanej. W przypadku wystąpienia nadmiernego niezrównoważenia wsadu pralka dokona jego rozłożenia zamiast odwirowania. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HOTPOINT RSPD 824 JX EU

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HOTPOINT RSPD 824 JX EU.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag