Instrukcja obsługi HOTPOINT RPD 8247 JKD PL

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HOTPOINT RPD 8247 JKD PL. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HOTPOINT RPD 8247 JKD PL będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HOTPOINT RPD 8247 JKD PL


HOTPOINT RPD 8247 JKD PL : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (979 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HOTPOINT RPD 8247 JKD PL

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Instrukcja obsługi PRALKA Spis treści PL Polski, 1 PL Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja, 4 Odłączenie wody i prądu elektrycznego Czyszczenie pralki Czyszczenie szufladki na środki piorące Konserwacja okrągłych drzwiczek i bębna Czyszczenie pompy Kontrola przewodu doprowadzającego wodę Zalecenia i środki ostrożności, 5 Ogólne zasady bezpieczeństwa Utylizacja Ręczne otwieranie okrągłych drzwiczek RPD 8247 J Opis pralki, 6-7 Panel sterowania Wyświetlacz W jaki sposób wykonać cykl prania, 8 Programy i funkcje, 9 Tabela programów Funkcje prania Środki piorące i bielizna, 10 Szufladka na środki piorące Przygotowanie bielizny Programy specjalne System równoważenia ładunku Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania, 11 Serwis Techniczny, 12 1 Instalacja PL !Należy zachować niniejszą książeczkę, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży, odstąpienia lub przeniesienia pralki w inne miejsce należy zadbać o przekazanie instrukcji wraz z nią, aby nowy właściciel mógł się zapoznać z działaniem urządzenia i z dotyczącymi go ostrzeżeniami. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi: zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji oraz właściwego i bezpiecznego użytkowania pralki. odkręcając lub dokręcając przednie nóżki (patrz rysunek); kąt nachylenia, zmierzony na górnym blacie pralki, nie powinien przekraczać 2°. [. . . ] Aby powrócić do poprzednio wyświetlanego ekranu, wystarczy nacisnąć którykolwiek z przycisków. 7 W jaki sposób wykonać cykl prania PL 1. WŁĄCZENIE MASZYNY. Nacisnąć przycisk , na wyświetlaczu pojawi się napis HOTPOINT, kontrolka START/PAUZA zacznie powoli pulsować w kolorze zielonym. Włożyć bieliznę uważając, aby nie przekroczyć wielkości wsadu wskazanej w tabeli programów na następnej stronie. Wysunąć szufladkę i wsypać detergent do odpowiednich komór w sposób wyjaśniony w „Środki piorące i bielizna”. Przy pomocy pokrętła PROGRAMY wybrać żądany program, nazwa programu pojawi się na wyświetlaczu; z nim powiązana jest temperatura oraz prędkość wirowania, które mogą zostać zmienione. Przy pomocy odpowiednich przycisków: Zmienić temperaturę i/lub wirówkę. Maszyna wybierze automatycznie temperaturę oraz wirówkę maksymalne przewidziane dla danego programu, dlatego nie mogą one być zwiększane. Poprzez naciskanie przycisku stopniowo zmniejsza się temperaturę aż do prania w zimnej wodzie (na wyświetlaczu widoczny jest symbol “--”). Naciskając przycisk stopniowo zmniejsza się wirówkę aż do jej wyłączenia (na wyświetlaczu widoczny jest symbol “--”). Dodatkowe naciśnięcie przycisków przywróci maksymalne wartości przewidywane. Wyjątek: wybierając program 2 temperaturę można podnieść aż do 40°. Wyjątek: wybierając program 3 temperaturę można podnieść aż do 60°. Wyjątek: wybierając program 4 temperaturę można podnieść aż do 60°. Wyjątek: wybierając program 11 temperaturę można podnieść aż do 90°. W celu ustawienia opóźnionego rozpoczęcia wybranego programu należy naciskać odpowiedni przycisk aż do osiągnięcia żądanego czasu opóźnienia. W celu usunięcia opóźnionego uruchomienia należy naciskać przycisk aż do pojawienia się napisu “-- h”. Opcja umożliwia wybranie rodzaju płukania przeznaczonego do jak największej ochrony delikatnej skóry. Po pierwszym naciśnięciu przycisku, zostaje ustawiony poziom “Extra +1”, który pozwala wybrać dodatkowe płukanie, oprócz standardowego, w celu usunięcia wszelkich pozostałości detergentu. Po drugim naciśnięciu przycisku, zostaje ustawiony poziom „“Extra +2”, który pozwala wybrać dwa dodatkowe płukania, oprócz standardowego, w celu jak najlepszej ochrony delikatnej skóry. Naciskając po raz trzeci na przycisk ustawia się poziom “Extra +3”, który umożliwia wybranie 3 dodatkowych płukań oprócz tych, które przewiduje dany cykl. Aktywacja opcji w cyklach o temperaturze 40° umożliwia usunięcie głównych alergenów, takich jak kocia i psia sierść oraz pyłki; w cyklach o temperaturze powyżej 40° osiąga się bardzo dobry poziom ochrony przeciwalergicznej. Nacisnąć ponownie przycisk, aby powrócić do „Płukanie zwykłe” rodzaju płukania. [. . . ] Aby zapewnić lepsze rozłożenie wsadu oraz jego właściwe zrównoważenie zaleca się mieszanie dużych i małych sztuk bielizny. Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania Może się zdarzyć, że pralka nie działa. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (patrz „Serwis Techniczny”) należy sprawdzić, czy problemu nie da się łatwo rozwiązać przy pomocy poniższego wykazu. PL Nieprawidłowości w działaniu: Pralka nie włącza się. Możliwe przyczyny / Rozwiązania: • Wtyczka nie jest włączona do gniazdka lub jest wsunięta za słabo, tak że nie ma styku. • Przewód doprowadzający wodę nie jest podłączony do kurka. • Przewód odpływowy nie został zainstalowany na wysokości między 65 a 100 cm od podłogi (patrz „Instalacja”). [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HOTPOINT RPD 8247 JKD PL

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HOTPOINT RPD 8247 JKD PL.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag