Instrukcja obsługi HOOVER SCB 1500 011

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HOOVER SCB 1500 011. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HOOVER SCB 1500 011 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HOOVER SCB 1500 011


HOOVER SCB 1500 011 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1093 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HOOVER SCB 1500 011

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] W przypadku używania narzędzi czyszczących należy zawsze stabilizować urządzenie drugą ręką. Zapobiegnie to przewróceniu się odkurzacza podczas sprzątania. Wtyczka wyposażona jest w bezpiecznik 13 A (dotyczy tylko wersji dla Wielkiej Brytanii). ważne: Żyły przewodu zasilającego mają następujące oznaczenia kolorami: Niebieski – Przewód zerowy Brązowy – Przewód fazy PO ZAKOŃCZENIU PRACY: Wyłącz odkurzacz i wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego. [. . . ] [6] Aby podłączyć końcówkę koncentracyjną, nasuń ją na uchwyt/rurę przedłużającą w taki sposób, aby się zatrzasnęła. [16] Nasuń żądaną małą końcówkę na końcówkę koncentracyjną i wyrównaj strzałki. [17] Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zabezpieczyć. [9] Po kilku sekundach zaświeci się kontrolka gotowości pary, wskazując, że oczyszczacz jest gotowy do pracy. Aby zdjąć pokrywę zbiornika czystej wody, naciśnij ją i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. [8] Aby zamontować pokrywę z powrotem, naciśnij i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara. [6] WAŻNE: Przed dodaniem wody zawsze wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego odkurzacza z gniazdka i naciśnij przycisk zwalniający parę, aby uwolnić resztki pary pod ciśnieniem. UWAGA: końcówka koncentracyjna musi być zamontowana przed podłączeniem jakichkolwiek innych małych końcówek. [24] WAŻNE: Zawsze wyjmuj wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka przed dolaniem wody, wymianą tkaniny tekstylnej lub zmianą końcówki. Sprawdź, czy głowica podłogowa jest podłączona do rury przedłużającej. [9] Po kilku minutach zielona lampka STEAM READY zaświeci się, wskazując gotowość urządzenia do użycia [10] Zwolnij zatrzask zabezpieczający uchwytu pary. [13] Powoli przesuwać urządzenie do przodu i do tyłu, zwracając szczególną uwagę na miejsca, po których chodzi wiele osób. €  Tkanina może być nadmiernie zabrudzona i może wymagać wyprania. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i sprawdzić, czy urządzenie ostygło. Nacisnąć przycisk uwalniania pary, aby uwolnić resztkę pary pod ciśnieniem. [6] Aby zdjąć pokrywę zbiornika czystej wody, naciśnij ją i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. [25] ważne informacje Serwis firmy Hoover Jeśli kiedykolwiek wymagana będzie usługa serwisowa, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym Hoover. Jakość Zakłady firmy Hoover zostały poddane niezależnej kontroli pod kątem jakości. Nasze produkty zostały wytworzone z wykorzystaniem systemu kontroli jakości spełniającego wymogi normy ISO 9001. Ochrona środowiska: Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2011/65/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). [. . . ] €  W przypadku korzystania z urządzenia w miejscu, w którym występuje twarda woda, mogło dojść do zablokowania się zbiornika wody. Gwarancja Warunki gwarancji na niniejsze urządzenie są określone przez naszego przedstawiciela w kraju, w którym urządzenie jest sprzedawane. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można uzyskać w punkcie, w którym urządzenie zostało nabyte. Przy zgłaszaniu wszelkich roszczeń w ramach gwarancji należy przedstawić dowód sprzedaży lub pokwitowanie. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HOOVER SCB 1500 011

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HOOVER SCB 1500 011.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag