Instrukcja obsługi HOOVER JIVE SJ48WWE6

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HOOVER JIVE SJ48WWE6. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HOOVER JIVE SJ48WWE6 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HOOVER JIVE SJ48WWE6


HOOVER JIVE SJ48WWE6 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2497 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HOOVER JIVE SJ48WWE6

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] NIE WOLNO wciągać odkurzaczem płynów, twardych lub ostrych przedmiotów, zapałek, gorącego popiołu, niedopałków papierosów ani innych podobnych przedmiotów. NIE WOLNO wciągać odkurzaczem produktów zawierających rozpuszczalniki ani cieczy łatwopalnych, jak np. NIE WOLNO używać urządzenia, jeżeli wydaje się być uszkodzone albo jeśli uszkodzony jest przewód lub ładowarka. [. . . ] Ponownie przyłóż ładowarkę do ściany, włóż wkręty, dokręć je i sprawdź, czy ładowarka jest solidnie przymocowana do ściany. Sprawdź, czy zapaliła się czerwona dioda informująca, że trwa ładowanie. Podczas ładowania wyłącznik główny musi być ustawiony w pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli po kolejnych użyciach czas działania odkurzacza ulega skróceniu, włącz go i poczekaj do całkowitego rozładowania akumulatora, a następnie ładuj go przez 24 godziny. Aby uzyskać najlepsze rezultaty powtarzaj tę czynność raz w miesiącu. WAŻNE: Nigdy nie wolno ładować baterii w temperaturze powyżej 37°C lub poniżej 0°C. Aby skorzystać ze ssawki szczelinowej, zdjąć ją ze zbiornika kurzu [4], a następnie założyć ją na końcówkę, aby odkurzyć narożniki i obszary trudnodostępne. Przytrzymaj pojemnik na kurz nad kubłem na śmieci i ostrożnie zdejmij filtr. Przed ponownym założeniem filtra do odkurzacza sprawdź, czy jest zupełnie suchy. Nie stosować żadnych detergentów i zadbać o całkowite wyschnięcie filtra HEPA* przed ponownym umieszczeniem go w odkurzaczu. * Tylko niektóre modele Utylizacja akumulatorów po ich zużyciu W przypadku planowanej utylizacji odkurzacza należy z niego usunąć akumulatory. Uwaga: W razie napotkania trudności podczas demontażu odkurzacza lub aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim lub komunalnym zakładem utylizacji odpadów. Ochrona środowiska Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia. Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. [. . . ] Pomembno: Baterij ne shranjujte pri temperaturah, ki segajo nad 37 °C ali pod 0 °C. Säkerhetsanvisningar: Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer med en nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och som inte har den erfarenhet och kunskaper som behövs, förutsatt att deövervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten används på et säkert vis och förstår riskerna som är involverade. TILLBEHÖR HÖRNMUNSTYCKE För att använda det, ska du ta av hörnmunstycket från dammbehållare [4] och sedan installera hörnmunstycket på munstycket för att rengöra horn och svåråtkomliga områden. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HOOVER JIVE SJ48WWE6

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HOOVER JIVE SJ48WWE6.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag