Instrukcja obsługi HOOVER CA2IN1D

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HOOVER CA2IN1D. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HOOVER CA2IN1D będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HOOVER CA2IN1D


HOOVER CA2IN1D : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1395 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HOOVER CA2IN1D

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Urządzenie mogą obsługiwać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy, jedynie pod warunkiem że odbywać się będzie to pod nadzorem lub po przeszkoleniu na temat bezpiecznego użycia urządzenia oraz związanych z nim zagrożeń. Urządzenie po odłączeniu od zasilania i ostygnięciu należy odłożyć w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenia nie należy eksploatować, jeśli upadło, jeśli posiada widoczne oznaki uszkodzenia lub jeśli nie jest szczelne. Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. [. . . ] uWAGA: Przed użyciem wymyć tkaninę tekstylną , aby usunąć zabrudzenia. CZYSZCZENIE TWARDYCH PODŁÓG PARĄ UWAGA: Należy zawsze przed użyciem pozamiatać lub odkurzyć podłogę, aby usunąć śmieci lub zabrudzenia. Po kilku sekundach zaświeci się kontrolka gotowości pary, wskazując, że oczyszczacz jest gotowy do pracy. W tym celu postawić stopę na głowicy podłogowej i obniżyć korpus w kierunku podłogi. [12] Powoli przesuwać urządzenie do przodu i do tyłu, zwracając szczególną uwagę na miejsca, po których chodzi wiele osób. Należy pamiętać, że urządzenie nie posiada mopa i dany obszar będzie wymagać oddzielnego wytarcia. UWAGA: Należy zawsze przed użyciem pozamiatać lub odkurzyć podłogę, aby usunąć śmieci lub zabrudzenia. W tym celu nacisnąć pedał zwalniający z tyłu głowicy podłogowej. Po kilku sekundach zaświeci się kontrolka gotowości pary, wskazując, że oczyszczacz jest gotowy do pracy. W tym celu postawić stopę na szczotce podłogowej i obniżyć korpus w kierunku podłogi. [14] Powoli przesuwać oczyszczacz do przodu i do tyłu, zwracając szczególną uwagę na miejsca, po których chodzi wiele osób. [17] wskazówek zegara w taki sposób, aby wąż zablokował się bezpiecznie na miejscu. Włóż końcówkę stożkową i obróć ją Z w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w taki sposób, aby bezpiecznie zablokowała się na miejscu. Po włożeniu obrócić w Z kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w taki sposób, aby bezpiecznie zablokowały się na miejscu. Zbierak do okien i głowica uniwersalna [21] Zbierak do okien należy zamocować na dyszy parowej modułu ręcznego i stosować do czyszczenia okien, luster oraz innych gładkich powierzchni szklanych. Ustawić intensywność pary odpowiednio do rodzaju tkaniny, która będzie czyszczona parą. WAŻNE: Zawsze sprawdzać, czy wąż oraz akcesoria są dobrze zamocowane przed przystąpieniem do pracy z ręcznym odkurzaczem parowym. Jeśli ze złączy wydostaje się para, oznacza to, że wąż i akcesoria nie są prawidłowo zamocowane. Należy odczekać chwilę aż do schłodzenia urządzenia, a następnie zdemontować i ponownie zamontować wąż i akcesoria. METODY KORZYSTANIA Z RĘCZNEGO ODKURZACZA PAROWEGO Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i sprawdzić, czy urządzenie ostygło. [. . . ] Przy zgłaszaniu wszelkich roszczeń w ramach gwarancji należy przedstawić dowód sprzedaży lub pokwitowanie. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Czy mogę używać kapsuły parowej 2w1 na wszystkich rodzajach podłóg?Aby wyprodukować parę, należy nacisnąć przycisk spustu pary pod uchwytem. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HOOVER CA2IN1D

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HOOVER CA2IN1D.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag