Instrukcja obsługi ELECTROLUX EHM6300 EASY COMPACT SILENT

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ELECTROLUX EHM6300 EASY COMPACT SILENT. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ELECTROLUX EHM6300 EASY COMPACT SILENT będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ELECTROLUX EHM6300 EASY COMPACT SILENT


ELECTROLUX EHM6300 EASY COMPACT SILENT : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (844 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ELECTROLUX EHM6300 EASY COMPACT SILENT

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizovaný servisní zástupce nebo jiná způsobilá osoba, aby se předešlo ohrožení. Pokud se mixér přehřeje a přestane pracovat, odpojte jej a nechte jej alespoň jednu hodinu vychladnout, Nepoužívejte přístroj k míchání barev. [. . . ] Korištenje osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima te osobama bez iskustva i znanja o uporabi uređaja, osim ako im osoba zadužena za njihovu sigurnost nije dala upute o korištenju uređaja. (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima niti osobe bez iskustva odnosno odgovarajućih znanja, osim u slučaju kada ih nadgleda osoba koja je zadužena za njihovu bezbednost ili kada im ta osoba objasni kako se aparat koristi. Oštećen, zamenu mora da izvrši proizvođač, njegov ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle opasnosti. Przed pierwszym użyciem pamiętaj o umyciu i wysuszeniu trzepaczek lub końcówek do mieszania ciasta. Przed włożeniem lub wyjęciem ich z miksera odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. Wsuń trzepaczki lub końcówki do mieszania ciasta w odpowiednie szczeliny na spodzie miksera, aż zaskoczą na swoje miejsca. Przed wyjęciem trzepaczek lub końcówek do mieszania ciasta odłącz mikser ręczny. Następnie, pewnie trzymając urządzenie jedną ręką, naciśnij przycisk zwalniający akcesoria. Używaj standardowej, plastikowej miski do mieszania i nie napełniaj jej więcej niż 1, 5 kg stałego pożywienia lub 1, 75 l płynu. Aby nie narażać się na zranienie, nigdy nie dotykaj obracających się trzepaczek lub końcówek do mieszania ciasta palcami ani żadnym przedmiotem. Wybrać i przytrzymać ustawienie „+” (TURBO), aby uzyskać najwyższą prędkość obrotów. Podczas pracy można ustawić mikser pionowo, ale należy upewnić się, że przełącznik wyboru prędkości jest ustawiony w położeniu „0”. [. . . ] Wyrabiać ciasto za pomocą mieszaków hakowych przez maksymalnie 3 minuty przy włączonym ustawieniu „+” (TURBO). Założyć mieszaki hakowe i przy użyciu ustawienia turbo miksować składniki przez 10 sekund. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ELECTROLUX EHM6300 EASY COMPACT SILENT

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ELECTROLUX EHM6300 EASY COMPACT SILENT.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag