Instrukcja obsługi DOMO B3962

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy DOMO B3962. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy DOMO B3962 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla DOMO B3962


DOMO B3962 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1862 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika DOMO B3962

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] € Nedovolte, aby se elektrický kabel dotýkal horkých ploch a aby nebyl ohnutý přes ostré hrany stolů, nebo pracovních pultů. € Když přístroj nepoužíváte, nebo jej chcete čistit, vždy jej odpojte od elektrické sítě. [. . . ] Přístroj znovu signalizuje, aby potvrdil, že je program zastaven. Pak nalijte trochu teplé vody do formy tak, aby hnětač byl pod vodou. Pokud se na displeji ukáže chyba „EE3“, nebo „EE4“ znamená to, že pekárna musí být předána odbornému servisu, aby ji prohlédl a případně opravil. Aby těsto nebo chléb měly správnou formu a vykynuly, jak se patří, musí být přidány sušené rozinky a podobné přísady až později. Be B3962 • Nedovoľte, aby sa elektrický kábel dotýkal horúcich plôch a aby nebol ohnutý cez ostré hrany stolov, alebo pracovných pultov. Aby ste predišli vzniku požiaru, neumiestňujte nikdy na prístroj žiadne predmety a nikdy nezakrývajte vetracie otvory, ani samotný prístroj. SOĽ Soľ nezabezpečuje len určitú chuť chleba, ale reguluje aj aktivitu droždia, spevňuje cesto a zabraňuje tomu, aby chlieb príliš vykysol. , nechajte ich vopred namočené vo vode, aby zmäkli, dobre osušené zľahka pokropte a až potom ich pridajte do cesta. Dávajte pozor, aby tieto ingrediencie neboli príliš veľké a ostré, aby nepoškodili ochrannú vrstvu formy. Vypnutie / Zapnutie Ako zistíte, že prístroj pracuje a program beží?Program 1 - základný: Najviac používaný program pre pečenie klasického chleba. Program 3 - celozrnný: Najvhodnejšie program pre pečenie tmavého chleba, ako je chlieb celozrnný alebo viaczrnný. [. . . ] € Ak sa na displeji ukáže chyba “EE3”, alebo “EE4” znamená to, že pekáreň musí byť odovzdaná odbornému servisu, aby ju prezrel a prípadne opravil. Prísady sa môžu pokaziť, keď zostanú dlhšie ako 13 hodín vnútri pekárne, bez toho aby sa piekli. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY DOMO B3962

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy DOMO B3962.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag